Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

20.12.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 09.11.2023 № 3453-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок»

Закон набирає чинності з 01.12.2023, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування (з 08.12.2023). Відповідно, з цієї дати можуть розпочинатися податкові документальні та фактичні перевірки, які під час дії воєнного стану можуть проводитися за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого підконтрольного майна, що використовуються для провадження господарської діяльності;
 • доступу, допуску до передбаченої податковим законодавством інформації, пов’язаної з фінансово-господарською діяльністю;
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо.

Документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг.

Визначено сім умов дії мораторію на проведення перевірок з 01.12.2023, до яких, зокрема, належать мораторій:

 • на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп (крім перевірок, пов’язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та/або таких, що проводяться на звернення платника податків) – до 1 грудня 2024 року;
 • на проведення документальних перевірок платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії, – до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідній території;
 • на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування, які станом на дату початку тимчасової окупації були розташовані на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, – до дати завершення тимчасової окупації відповідних територій.

З 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року включно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені виключно:

 • платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
 • платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
 • платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;
 • нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, які відповідають хоча б одному з двох встановлених критеріїв;
 • інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з п’яти встановлених критеріїв.

Визначено вимоги до інформації, яка береться до уваги під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік, передбачено можливість щомісячного внесення змін до плану-графіка та його оновлення, до того ж документальна перевірка платника податків, який був включений до оновленого плану-графіка, може бути розпочата не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 05.12.2023 № 1279 «Про затвердження Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами»

Затверджений Порядок визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування інформаційної системи управління відходами, яка ведеться у вигляді електронної бази даних, яка забезпечує, зокрема:

 • ведення обліку суб’єктів господарювання у сфері управління відходами;
 • можливість подання документів суб’єктом господарювання в електронній формі з метою одержання дозвільних документів;
 • автоматичне первинне внесення інформації до звітних документів суб’єктом у сфері управління відходами;
 • ведення обліку несанкціонованих сміттєзвалищ відходів, власник яких не встановлений.

Користувачі платформи «ЕкоСистема», суб’єкти, які підпадають під дію ЗУ «Про управління відходами», через електронний кабінет користувача платформи «ЕкоСистема» повинні створити обліковий запис у функціональному модулі е-Відходи та внести до інформаційної системи належну інформацію.

Електронну інформаційну взаємодію між інформаційною системою та іншими електронними інформаційними ресурсами рекомендовано здійснювати засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Підсистема реєстрів складається з 10 окремих Реєстрів:

 • Реєстру суб’єктів господарювання, які зобов’язані подавати декларацію про відходи;
 • Реєстру дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Реєстру ліцензій на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;
 • Реєстру письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновків на транскордонне перевезення відходів;
 • Реєстру виробників продукції, щодо якої встановлено розширену відповідальність виробника;
 • Реєстру організацій розширеної відповідальності виробника;
 • Реєстру побічних продуктів (Реєстр суб’єктів господарювання, у виробничому процесі яких дана речовина або предмет визначено як побічний продукт);
 • Реєстру припинення статусу відходів (Реєстр суб’єктів господарювання, які декларують припинення статусу відходів);
 • Реєстр суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та зберігання відходів;
 • Реєстру суб’єктів господарювання на здійснення операцій з перевезення відходів.

Постанова від 05.12.2023 № 1278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами»

Затверджені Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які необхідні для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, та вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових до виконання під час провадження такої діяльності. Під господарською діяльністю з управління небезпечними відходами розуміють комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів, а також збирання, зберігання небезпечних відходів для їх подальшого експорту з метою оброблення чи видалення.

Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів.

Для провадження господарської діяльності здобувач ліцензії повинен:

 • мати штатну чисельності спеціалістів, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності, які пройшли навчання з охорони праці, підвищення кваліфікації та мають документальне підтвердження (при цьому трудові відносини з персоналом оформлюються шляхом укладення трудових договорів);
 • призначити відповідальних осіб з управління небезпечними відходами, які повинні мати вищу освіту екологічного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Здобувач ліцензії повинен додати до заяви документи, що дають можливість його ідентифікувати, та документи, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, а також ситуативну карту-схему розташування виробничих площ об’єкта оброблення небезпечних відходів, дані про окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об’єкти. У разі потреби подальшого експорту небезпечних відходів додатково має бути надано договір між експортером та особою, що відповідає за оброблення небезпечних відходів.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення воєнного стану здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності подає до органу ліцензування копії документів у паперовій або електронній формі, визначені в додатку 6.

Подача в електронній формі здійснюється шляхом використання інформаційної системи управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема».

Конкретизовано організаційно-технологічні вимоги, яких повинен дотримуватися ліцензіат під час провадження господарської діяльності.

Постанова містить 14 додатків.

Постанова від 07.12.2023 № 1287 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»

Поняття «інженерні системи будівлі» замінено на «технічні установки будівлі».

Відтепер Реєстр будівельної діяльності дає можливість відображати інформацію про укладення договорів про обстеження технічних установок, отримувати інформацію про кваліфікаційні центри, що здійснюють сертифікацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок, звіти про результати обстеження технічних установок.

Електронний кабінет системи дозволяє отримати від оператора системи розподілу електричної енергії інформацію, необхідну для розроблення проєктної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та узгодити її з оператором.

Визначено умови обмеження технічним адміністратором електронної системи доступу енергоаудитора будівель до його електронного кабінету, якщо за результатами незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів та/або незалежного моніторингу звітів про результати обстеження технічних установок вони визнані такими, що не відповідають вимогам законодавства, при цьому протягом дії строку такого обмеження доступу (до 3 років) вноситься запис до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про заборону видачі такому енергоаудитору будівель нового сертифіката.

Саморегулівні організації у сфері енергоефективності вже не мають права доступу через електронний кабінет адміністратора центру надання адміністративних послуг Реєстру будівельної діяльності.

Доповнено спеціалізацію (вид робіт) експерта «експертизою будівельною з інженерно-технічних заходів цивільного захисту» (додаток 4) , а також зміст «Відомості щодо висновку про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката» інформацією про встановлення факту порушення принципу незалежності; статус, що повинен бути присвоєний енергетичному сертифікату; відомості щодо методики обстеження технічних установок (додаток 6).

Постанова від 07.12.2023 № 1284 «Про затвердження Порядку утворення та діяльності регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я»

Затверджений порядок визначає порядок функціонування регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я як постійно діючих консультативно-дорадчих органів з питань розвитку програмних заходів громадського здоров’я загальнодержавного та регіонального рівня. Регіональні ради утворюються з метою визначення стратегічних напрямів розвитку регіональних систем громадського здоров’я.

Визначено завдання та права регіональної ради, вимоги до формування її складу. Організаційною формою діяльності регіональних рад є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Постанова від 07.12.2023 № 1306 «Деякі питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації»

Викладено в новій редакції Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затверджений постановою КМУ від 05.04.2012 № 321 (у редакції постанови КМУ від 14.04.2021 № 362). Цей Порядок буде чинним протягом дії воєнного стану та три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану (надалі повертається дія попередньої редакції).

Вимоги Порядку поширено додатково на працівників суб’єктів господарювання, які постраждали від бойових дій та брали безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні військової агресії Російської Федерації проти України.

Порядок доповнено додатком «Висновок про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації)».

У примітках до таблиці додатку 1 «Перелік допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації), якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення» вилучено потребу у видачі повзунів дітям з інвалідністю віком до семи років включно, цей Перелік поширено також на засоби реабілітації, за придбання яких виплачується грошова компенсація.

Зазначено, що допоміжні засоби реабілітації, які не підлягають списанню і зберігаються в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення місцевих органів влади, підлягають передачі до пунктів прокату засобів реабілітації, кабінетів асистивних технологій закладів охорони здоров’я за місцезнаходженням органу соціального захисту населення у встановленому порядку.

Постанова від 12.12.2023 № 1297 «Про затвердження Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування»

Затверджений Порядок визначає процедуру проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (Державною регуляторною службою, ДРС) заходів державного нагляду за додержанням органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування. Заходами державного нагляду є планові та позапланові перевірки, які здійснюються посадовими особами ДРС у складі утвореної наказом ДРС комісії уповноваженого органу. За формою перевірка може бути виїзна (за місцезнаходженням органу ліцензування) або невиїзна (за місцезнаходженням уповноваженого органу).

Визначено терміни «комісія уповноваженого органу» та «лист-вимога», а також термін «створення перешкод у здійсненні комісією покладених на неї повноважень», під яким розуміють недопущення та/або незабезпечення безперешкодного доступу комісії до приміщень органу ліцензування для проведення перевірки, неподання у строки, встановлені комісією, інформації (подання інформації не в повному обсязі, недостовірної інформації та/або інформації не по суті поставлених у запиті комісії питань), необхідної для проведення перевірки, неподання у строки, встановлені комісією, документів (засвідчених в установленому законодавством порядку їх копій), необхідних для проведення перевірки.

Документом визначено порядок інформування органу ліцензування про проведення перевірки, підстави, строки проведення перевірки, перелік питань, що підлягають контролю під час перевірки, повноваження учасників перевірки та інші організаційні аспекти, пов’язані з проведенням перевірки.

За результатами проведеної перевірки оформляється акт, який складається в довільній формі.

Зауваження органу ліцензування до акта перевірки надсилаються до уповноваженого органу з використанням системи електронної взаємодії або вручаються особисто протягом двох робочих днів з дня отримання такого акта. У разі відмови від отримання акта перевірки члени комісії власноруч у примірнику акта перевірки роблять запис: «Від отримання примірника акта перевірки відмовився», що засвідчується підписами всіх членів комісії.

У разі виявлення порушення органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування уповноважений орган видає розпорядження. Орган ліцензування, який одержав розпорядження, зобов’язаний в установлений у ньому строк подати уповноваженому органові інформацію про усунення порушень вимог законодавства у сфері ліцензування, зазначених у розпорядженні.

Визначено особливості організації проведення невиїзних перевірок, а також форму Посвідчення про проведення перевірки та Журналу обліку посвідчень про проведення перевірок органів ліцензування.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Наказ 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

До затвердженого Переліку ввійшли, зокрема, посади керівників підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких (укладення контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя; посади керівників та заступників керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання, призначення яких (укладення контракту з якими) здійснюють державні органи.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Наказ від 27.11.2023 № 661 «Про внесення змін до форми штатного розпису»

Внесено зміни до форми штатного розпису, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57. Зокрема, форму доповнено новою графою 3 «Класифікаційний код посади», а також приміткою «Заповнюється державними органами, які провели класифікацію посад державної служби у встановленому законодавством порядку».

► Наказ набирає чинності з 01.01.2024, але не раніше дня його офіційного опублікування.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 25.09.2023 № 780 «Про затвердження Порядку організації роботи органів управління та підрозділів, закладів освіти системи ДСНС під час підготовки особового складу, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження»

Порядок визначає організацію роботи осіб рядового і начальницького складу та працівників апарату ДСНС, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, закладів освіти, що належать до сфери управління ДСНС, територіальних органів ДСНС та їх підпорядкованих підрозділів під час підготовки особового складу, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС) та інших небезпечних подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження (далі – непридатне для дихання середовище).

Порядок визначає:

 • Організацію газодимозахисної служби.
 • Організацію роботи баз газодимозахисної служби (ГДЗС) та постів ГДЗС.
 • Особливості оперативних дій з використанням ЗІЗОД у непридатному для дихання середовищі.
 • Порядок постановки засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) до оперативного розрахунку, технічного обслуговування, ремонту та проведення перевірок.
 • Порядок зберігання та транспортування ЗІЗОД.
 • Підготовку газодимозахисників.

У додатках наведено:

 1. Послідовність перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання.
 2. Наказ «Про особливості організації газодимозахисної служби»; Перелік оперативно-службової документації газодимозахисної служби; Графік підготовки газодимозахисників у теплодимокамері, теплокамері, димокамері та на смузі психологічної підготовки; Перелік осіб, які під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій можуть виконувати обов’язки начальника КПП ГДЗС; Наказ «Про організацію роботи газодимозахисної служби».
 3. Перелік основного оснащення баз газодимозахисної служби та постів газодимозахисної служби.
 4. Журнал обліку роботи компресора.
 5. Табель обліку роботи газодимозахисників у засобах індивідуального захисту органів дихання під час ліквідації наслідків небезпечних подій та під час занять у задимленому середовищі та на свіжому повітрі за червень 2023 року.
 6. Опис електронного планшета поста безпеки газодимозахисної служби.
 7. Облікова таблиця контролю перебування ланки газодимозахисної служби в непридатному для дихання середовищі
 8. Форми облікових карток на засіб індивідуального захисту органів дихання, балон, компресор та маску.
 9. Графік проведення технічного обслуговування засобів індивідуального захисту органів дихання в ГУ ДСНС України
 10. Заявка на проведення технічного обслуговування засобів індивідуального захисту органів дихання.
 11. Журнал прийняття в ремонт, заміни та видачі з ремонту засобів індивідуального захисту органів дихання.
 12. Протокол випробувань засобів індивідуального захисту органів дихання.
 13. Журнал реєстрації перевірок засобів індивідуального захисту органів дихання перед постановкою до оперативного розрахунку.

МІНІСТЕРСТРО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Наказ МОЗ від 17.11.2023 № 1976 "Про затвердження Порядку дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників хімічних речовин та біологічних агентів"

Міністерство охорони здоров’я України затвердило Порядок дій роботодавців у разі виявлення небезпеки впливу на працівників хімічних речовин та біологічних агентів. Відповідний наказ МОЗ від 17.11.2023 № 1976 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Метою цього Порядку є захист працівників від загрози для їх безпеки і здоров’я, наявної, або такої, що може виникнути під впливом хімічних речовин та біологічних агентів, наявних на робочому місці, або таких, що можуть виникнути в процесі роботи з хімічними речовинами та біологічними агентами.

Порядок визначає дії роботодавців у разі виявлення такої небезпеки.

Роботодавець інформує працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів згідно з результатами атестації робочого місця працівника та про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, які відображені в Карті умов праці.

При оцінці факторів, що спричиняють ризик для здоров’я та життя працівників, роботодавець повинен вжити заходів щодо запобігання ураженню або негативному впливу хімічних речовин та біологічних агентів на працівників.

Якщо технічно неможливо замінити хімічні речовини та біологічні агенти на ті, що мають менший клас небезпеки для життя та здоров’я працівника або змінити технологічний процес, який за умовами використання цих речовин є більш безпечним для здоров’я та життя, роботодавець повинен забезпечити, щоб відповідні речовини, якщо це технічно можливо, виготовлялися та використовувалися в закритій системі.

Роботодавець організовує та забезпечує функціонування системи управління безпекою та здоров’ям працівників на роботі.

Визначено, що система управління безпекою та здоров’ям працівників на роботі охоплює: організаційну структуру, діяльність з управління професійними ризиками, обов’язки, процедури, процеси та ресурси, які спрямовані на створення безпечних умов праці для працівників та збереження їх здоров’я.

Якщо під час медичного огляду виявлено захворювання або погіршення стану здоров’я окремого працівника, викликане впливом хімічних речовин та біологічних агентів або перевищенням гранично допустимої концентрації на робочому місці, роботодавець на підставі висновків медичного огляду повинен на робочому місці:

 • організувати виконання рекомендацій медичного працівника по створенню безпечних умов праці згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • вжити заходів, спрямованих на усунення або зменшення небезпеки, включаючи переведення працівника на альтернативне робоче місце, де відсутня небезпека повторного впливу шкідливої хімічної речовини та біологічних агентів;
 • організувати медичні обстеження всіх працівників, що піддавалися впливу шкідливої хімічної речовини та біологічних агентів;
 • організувати проведення розслідування професійного захворювання відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

Підготувала Зінаїда Якименко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»