Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

06.12.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»

Основні показники Держбюджету-2024:

1. Доходи Держбюджету – 1.746.270.347.3 тис. грн, у тому числі:

 • загального фонду – у сумі 1.574.488.152,2  тис. грн,
 • спеціального фонду – у сумі  171.782.192,1 тис. грн.

2. Видатки Держбюджету – 3.308.952.716,5 тис. грн, у тому числі:

 • загального фонду – 3.108.221.939,5 тис. грн,
 • спеціального фонду – 200.730.777 тис. грн.

Мінімальна заробітна плата:

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн (у 2023 році – 6700 грн);
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн (у 2023 році – 40,46 грн).

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць (без змін протягом 2024 року: 

 • Загальний показник – 2920 грн
 • Діти до 6 років – 2563 грн
 • Діти від 6 до 18 років – 3196 грн
 • Працездатні особи – 3028 грн
 • Особи, які втратили працездатність – 2361 грн

Закон від 08.11.2023 № 3446-IX «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання»

Внесено зміни до статей 11, 20 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які набувають чинності через один місяць з дня його опублікування (30.12.2023).

Зобов’язано органи місцевого самоврядування формувати фонди житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, у тому числі шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва нового житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переведення нежилих приміщень у жилі, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об’єктів житлового фонду.

У період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування визначені КМУ категорії внутрішньо переміщених осіб мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строком, передбаченим абзацом дев’ятим частини першої статті 9 цього Закону.

Внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено (абзац 9 частини 1 статті 9 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 01.12.2023 № 1258 «Про затвердження Порядку проведення та вимог до енергетичного аудиту процесів та транспорту»

Затверджений Порядок визначає процедури підготовки, проведення та оформлення результатів щодо енергетичного аудиту процесів та транспорту, а також мінімальні вимоги до форми та змісту звіту та витягу із звіту з енергетичного аудиту.

Енергетичний аудит процесу – енергетичний аудит, в якому основним об’єктом енергетичного аудиту є один або декілька виробничих процесів або їх окремі складові, які можуть охоплювати одну чи декілька одиниць виробничих ліній, технологічного обладнання, лабораторій, дослідних центрів тощо.

Енергетичний аудит транспорту – енергетичний аудит, в якому основний об’єкт енергетичного аудиту належить до Єдиної транспортної системи України та пов’язаний з перевезенням пасажирів, вантажів, багажу, пошти, рухомим складом транспорту та судами, їх ремонтом, шляхами сполучення.

Енергетичний аудит будівель проводиться відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».

Енергетичний аудит процесів проводиться з урахуванням вимог ДСТУ EN 16247-3:2015 «Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси», а енергетичний аудит транспорту – з урахуванням вимог ДСТУ EN 16247-4:2015 «Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт» та інших національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами у сфері енергетичного аудиту процесів, у межах, що відповідають меті енергетичного аудиту та його обсягу. Енергетичний аудит процесів проводиться енергетичним аудитором процесів, енергетичний аудит транспорту – енергетичним аудитором транспорту.

Визначено обсяг інформації, що має використовуватися енергетичним аудитором; обов’язки замовника енергетичного аудиту та енергетичного аудитора; структуру та зміст Звіту з енергетичного аудиту (7 розділів), а в додатку наведено форму Витягу із звіту з енергетичного аудиту.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»