Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

30.11.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

22.11.2023 ВРУ ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» (законопроєкт за реєстр. № 8313)

Раніше пресслужба Апарату ВР роз’яснювала, що з прийняттям законопроєкту демобілізовані військовослужбовці зможуть отримати відпочинок тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок Державного бюджету України.

Крім того, працівникам буде надано право на грошову компенсацію за всі не використані ними дні щорічної відпустки у разі їх призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

«Також актуальним в умовах воєнного стану є положення законопроєкту щодо можливості відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо така людина залучена до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційне завдання», – ідеться в повідомленні.

Крім того, збільшується з 15 до 30 календарних днів на рік строк надання відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 07.11.2023 № 1166 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів»

Порядок визначає основні вимоги щодо організації проведення моніторингу об’єктів оброблення відходів.

Об’єктом моніторингу визначено навколишнє природне середовище та територію об’єкта оброблення відходів або територію, прилеглу до такого об’єкта, що можуть зазнавати потенційного негативного впливу.

Суб’єктом моніторингу є суб’єкт господарювання, що здійснює операції з відновлення та/або видалення відходів та експлуатує об’єкт оброблення відходів. Суб’єкт моніторингу, який має намір отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, повинен розробити та затвердити план і подати його разом з переліком документів та заявою про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, а у разі змін в управлінні основними видами відходів звернутись до Міндовкілля для внесення відповідних змін.

Для збереження навколишнього природного середовища суб’єкт моніторингу зобов’язаний дотримуватися, зокрема, нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, допустимого рівня шуму.

Проведення моніторингу здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів моніторингу, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Постанова від 07.11.2023 № 1168 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами у сфері заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями»

Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності спеціалізованими металургійними переробними підприємствами у сфері заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими держадміністраціями. У додатку 1 до критеріїв визначено Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності підприємствами (дві базові цілі державного нагляду (контролю), а в додатку 2 – Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності підприємствами, їх показники та кількість балів за кожним показником (3 базових критерії).

Постанова від 10.11.2023 № 1218 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами»

Установлено, що заклади, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, акредитовані до набрання чинності цією постановою, вважаються акредитованими за напрямом «підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації» з акредитаційним обсягом для теоретичної та практичної підготовки у співвідношенні 1:1 відповідно.

1. Внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340:

 • Вилучено вимоги щодо того, що посвідчення водія на право керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними засобами ручного керування, видається за наявності позитивного висновку медико-соціальної експертної комісії закладу охорони здоров’я, а також про те, що підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, трамваїв і тролейбусів проводиться в облікованих територіальними сервісними центрами МВС акредитованих закладах за наявності відповідної матеріально-технічної бази й атестованих спеціалістів.
 • Теоретичний іспит складається особою, яка пройшла відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувала зміст теоретичного модуля типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів. Теоретичний іспит приймається територіальними сервісними центрами МВС в обладнаних відповідними технічними засобами контролю центрах надання адміністративних послуг. До складення практичного іспиту допускається особа, яка успішно склала теоретичний іспит та пройшла відповідну підготовку з практичного керування транспортним засобом в акредитованому закладі.
 • Громадянам України, які за кордоном обміняли національне посвідчення водія на посвідчення водія іноземної держави, у разі обміну такого посвідчення водія іноземної держави на національне посвідчення водія надається право керування транспортними засобами тих категорій, що зазначені в національному посвідченні водія, обміняному за кордоном, без складення теоретичного і практичного іспитів. Одна з умов такого обміну посвідчення – щоб із дня закінчення зазначеного в посвідченні водія строку дії минуло не більше одного року.

2. Внесено зміни до Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 № 487. Зокрема, уточнено, що теоретична і практична підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводяться закладом, що закріплений (у попередній редакції було вжито термін «зареєстровано») за територіальним сервісним центром МВС за його місцезнаходженням, а також зазначено, що дистанційне навчання осіб здійснюється для груп слухачів у складі не більше 30 осіб (у попередній редакції було передбачено групу у складі не більше 10 осіб).

Деталізовано порядок отримання доступу до відомостей Єдиного державного реєстру МВС (шляхом отримання персонального логіна та пароля). Відтепер перепідготовка водіїв, які мають у посвідченні водія відмітку про право на керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач, для допуску їх до керування транспортними засобами із механічною коробкою передач та складення практичного іспиту у територіальному сервісному центрі МВС здійснюються в обсязі 50% змісту 20-годинного курсу навчання з практичного керування, установленого для відкриття нижчих категорій.

Викладено у новій редакції форми Заяви про видачу персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи до Єдиного державного реєстру МВС (додаток 1 до документа) та Акту приймання-передачі персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи до Єдиного державного реєстру МВС (додаток 2). Додано форми Свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки (додаток 3) та Свідоцтва про закінчення практичної підготовки (додаток 4).

3. Викладено в новій редакції Порядок державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 № 490, де в додатках крім форми Сертифіката по державну акредитацію закладу наведено форму Атестата спеціаліста, залученого до роботи в закладі.

4. З постанови КМУ від 10.05.2022 № 584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні» вилучено на період воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення чи скасування вимогу щодо обов’язкового проведення дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Постанова від 14.11.2023 №1203 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

1. Перелік видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затверджений постановою КМУ від 23.09.2020 № 880, доповнено такою позицією: «Виробництво скла, включаючи скловолокно, з потужністю плавлення понад 20 тон на добу СО2».

2. Внесено зміни до Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 № 959, зокрема:

 • Особа, що уповноважена засвідчити верифікаційний звіт, не може бути рецензентом верифікаційного звіту, що засвідчується, і не повинна бути залучена до діяльності з верифікації, що є предметом звіту.
 • До нормативних документів, відповідно до яких здійснюється акредитація версифікатора, належить також ДСТУ EN ISO 14065:2022 «Загальні принципи та вимоги до органів, які перевіряють екологічну інформацію».

3. Внесено зміни до Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2020 № 960:

 • Відтепер обґрунтована інформація (заява) про необхідність внесення істотних змін до плану моніторингу подається до Міндовкілля оператором або уповноваженою ним особою протягом 20 (було: «10») робочих днів, а в разі якщо ці зміни не є істотними – протягом 10 (було: «5») робочих днів.
 • До істотних змін до плану моніторингу належать 9 (було 15) позицій. Зокрема, до істотних умов змін не належать зміни в оцінках частки біомаси, невизначеності результатів вимірювань та методах заміщення відсутніх даних.
 • На період дії правового режиму воєнного стану та два років після його припинення допускається застосовувати занижені рівні точності для визначення даних про діяльність (за умови дотримання певних умов).
 • Спрощено вимоги до оцінки невизначеності під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.
 • Розрахунковий коефіцієнт як значення за замовчуванням може визначатись як значення, наведені в Керівних принципах національних інвентаризацій парникових газів 2006 року, або за їх відсутності як значення усталених галузевих практик (не залежить від довірчого інтервалу показника вмісту вуглецю в наданого постачальником палива або матеріалу);
 • Деталізовано вимоги до підтвердження технічної компетентності лабораторії, яка проводить аналізи для визначення розрахункових коефіцієнтів (таке підтвердження може бути отримане шляхом здійснення добровільної оцінки відповідності).
 • Верифікаційний звіт про вдосконалення повинен подаватися до Міндовкілля до 30 вересня (було: «червня»).
 • Доповнено Пороги невизначеності для рівнів точності для методик на основі розрахунків (додаток 1 до цього Порядку) та Мінімальні вимоги до рівнів точності для методики на основі розрахунків для установок категорії А та розрахункових коефіцієнтів для стандартизованих комерційних видів палива, які використовуються на установках категорій Б і В (додаток 2) таким видом діяльності, як «виробництво скла» з матеріальним потоком «карбонати та інші технологічні матеріали».

Постанова від 14.11.2023 № 1199 «Про внесення зміни до переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона»

МВС (об’єкти Національної гвардії) віднесено до Переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона.

Постанова від 17.11.2023 № 1214 «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

1. Затверджено Порядок віднесення речовин або предметів до побічних продуктів, у додатку до якого визначено форму щоквартального Звіту про віднесення виробничих залишків до побічних продуктів. Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, у яких під час виробничого процесу утворюються речовини або предмети, які можуть бути використані як сировина в іншому виробництві чи як готова продукція. Рішення про віднесення виробничих залишків до побічних продуктів приймає виключно утворювач виробничих залишків, шляхом занесення відповідних даних до облікового запису інформаційної системи управління відходами та проходження відповідного тесту. Визначено обов’язки утворювача відходів, який, зокрема, повинен отримати сертифікат про відповідність системи управління якістю або системи екологічного управління, що повинна включати сукупність задокументованих процедур.

2. Затверджено Критерії віднесення речовин або предметів до побічних продуктів, до яких віднесено такі:

 • Визначено подальше використання виробничого залишку.
 • Виробничі залишки можуть бути використані у тому вигляді, в якому вони були утворені, без подальшого оброблення, крім нормальної виробничої практики.
 • Виробничі залишки утворюються як невід’ємна складова виробничого процесу.
 • Виробничі залишки відповідають всім встановленим вимогам до продукції, а також вимогам щодо захисту здоров’я людей і охорони навколишнього природного середовища, їх використання не становить небезпеки для здоров’я людей та навколишнього природного середовища.

Постанова від 17.11.2023 № 1213 «Про затвердження переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Затверджено Перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого внесено 27 одиниць найменувань продукції (зокрема, обладнання для фільтрування або очищення води, електрогенераторні установки, акумулятори, двигуни внутрішнього згоряння, ізолювальна електроапаратура).

Установлено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування дозволяється надання на ринку та/або введення в експлуатацію продукції, включеної до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без наявності декларації про відповідність чи декларації про вбудовування незавершеної машини та без маркування знаком відповідності. До таких технічних регламентів належать:

 • Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62.
 • Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067.
 • Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077.
 • Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою КМУ від 13.01.2016 № 94.
 • Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затверджений постановою КМУ від 10.03.2017 № 139.
 • Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, затверджений постановою КМУ від 04.12.2019 № 1186.

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Постанова від 28.08.2023 № 33-1 «Про затвердження форми довідки про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності»

Підставою для проведення перевірки є п. 5 Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого постановою КМУ від 03.03.2022 № 185.

► Постанова набрала чинності 15.11.2023.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 16.08.2023 № 681 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

Наказ визначає механізм оформлення і виплати одноразової грошової допомоги (далі – ОГД) особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання ними службових обов’язків. Зокрема, встановлено такі розміри ОГД:

 • у разі загибелі внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання під час виконання службових обов’язків – у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб інвалідності (далі – ПМПО); у разі смерті в період проходження служби – 250-кратного ПМПО.
 • особі, інвалідність якої настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого нею під час виконання службових обов’язків або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням нею службових обов’язків, або встановлення особі протягом шести місяців після звільнення її із служби інвалідності з причин, зазначених у цьому підпункті, у розмірі: І група інвалідності – 400-кратного ПМПО; І група – 300-кратного ПМПО; І група – 250-кратного ПМПО;
 • особі, інвалідність якої настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, пов’язаних із проходженням нею служби, або встановлення особі протягом шести місяців після звільнення її із служби інвалідності з причин, зазначених у цьому підпункті, у розмірі: І група інвалідності – 120-кратного ПМПО; І група – 90-кратного ПМПО; І група – 70-кратного ПМПО;
 • особі, яка отримала поранення, захворювання під час виконання нею службових обов’язків, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності залежно від ступеня втрати працездатності, у розмірі, що визначається у відсотках від 70-кратного ПМПО.

Визначено перелік із 7 документів, необхідних для отримання ОГД, та 4 умови відмови у виплаті ОГД.

ОГД виплачується на підставі наказу органу (підрозділу) ДСНС шляхом перерахування коштів особі на рахунок в установі банку державного сектору.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»