Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

02.05.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова № 434 від 12.04.2022 «Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»

Внесено зміни до постанови КМУ від 08.07.2009 № 694, що стосуються процедури тимчасової реєстрації машин у період дії воєнного стану. Тимчасова реєстрація машини здійснюється на підставі заяви власника, до якої додаються копія документа, що підтверджує право власності; документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби); копія документа, що посвідчує особу власника машини.

Тимчасова реєстрація машин у період дії воєнного стану здійснюється державними інспекторами за місцем подання заяви власником машини (без урахування місцезнаходження юридичної особи або місця проживання (перебування) фізичної особи) протягом трьох робочих днів. Огляд машини державними інспекторами та спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації проводиться за можливості.

За результатами тимчасової реєстрації машини видаються талони тимчасового обліку машини, що є дійсним у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування, та закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими машинами. Протягом шести місяців із дня скасування дії воєнного стану машина повинна бути зареєстрована на загальних умовах, а в разі невиконання цих вимог така машина вважається незареєстрованою.

У разі втрати, викрадення, пошкодження свідоцтва про тимчасову реєстрацію та/або номерних знаків машини на таку машину видається тільки тимчасовий реєстраційний талон і закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими машинами. Відповідна інформація вноситься до відповідного Єдиного реєстру для здійснення нагляду за обліком тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та книги тимчасової реєстрації машин.

Постанова № 474 від 19.04.2022 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів»

Цей Порядок застосовується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а у випадках, передбачених законодавством, – місцевими державними, військово-цивільними або військовими адміністраціями для організації оперативної діяльності з демонтажу пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів будівель і споруд або їх частин (крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»). Дія цього Порядку не поширюється на демонтаж об’єктів, що проводиться під час виконання робіт з нового будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту, а також на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, передбачені Кодексом цивільного захисту України.

Вихідними даними для розроблення документації з демонтажу є:

 • рішення про демонтаж (містить відомості про замовника демонтажу; місцезнаходження та короткий опис об’єкта; ідентифікатор (реєстраційний номер) звіту про обстеження; умови та вимоги до демонтажу);
 • звіт про результати обстеження з рекомендаціями;
 • проектна документація або технічний паспорт об’єкта (за наявності);
 • інформація про підземні інженерні мережі та споруди, лінії електропередачі та зв’язку;
 • інформація про наявність на об’єктах захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення або інших споруд, призначених для укриття населення;
 • інформація про розташування пункту утилізації відходів та полігону для їх захоронення і шляхи транспортного сполучення.

Підставою для розроблення документації з демонтажу є рішення про демонтаж, яке приймається на підставі звіту, складеного за результатами обстеження. Організація розроблення документації з демонтажу здійснюється підрядником. Документація з демонтажу затверджується керівником підрядної організації та не підлягає експертизі. Проведення демонтажу не потребує документів, що дають право на виконання будівельних робіт. Демонтаж проводиться на підставі договору, укладеного між замовником та підрядником.

Після закінчення демонтажу прийняття об’єкта в експлуатацію не здійснюється та складається акт про демонтаж за формою згідно з додатком до Порядку виключно в електронній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. У разі повного демонтажу об’єкта акт про демонтаж є підставою для анулювання технічного паспорта та виключення об’єкта з реєстру об’єктів нерухомого майна.

Постанова № 473 від 19.04.2022 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд»

Цей Порядок визначає механізм оперативного реагування виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, органів управління та сил цивільного захисту (далі – уповноважений орган), спрямований на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, на територіях, на яких відсутні або завершено активні фази бойових дій. Цей Порядок не поширюється на роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

У разі виникнення на відповідній території проявів збройної агресії Російської Федерації, що зумовили пошкодження об’єктів, уповноважений орган:

 • повідомляє територіальним органам ДСНС, органам управління та силам цивільного захисту, правоохоронним органам щодо пошкодження об’єктів;
 • визначає разом з територіальними органами ДСНС, органами управління та силами цивільного захисту зону можливого ураження – потенційно небезпечну територію, на якій внаслідок бойових дій заподіяна шкода об’єктам, є ймовірність забруднення вибухонебезпечними предметами, внаслідок чого виникає загроза життю або здоров’ю людей;
 • організовує оповіщення суб’єктів господарювання та населення про ризики, пов’язані із перебуванням у зоні можливого ураження;
 • визначає місця для складування відходів, що утворилися внаслідок пошкодження об’єктів, виконання робіт з демонтажу;
 • визначає місця знищення виявлених вибухонебезпечних предметів;
 • здійснює візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою формування попередніх переліків таких об’єктів;
 • приймає рішення щодо проведення обстеження пошкоджених об’єктів відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 № 257, розміщує протягом трьох календарних днів інформацію про таке рішення на офіційному вебсайті та/або письмово повідомляє власнику або управителю об’єкта, складає та затверджує програму робіт з обстеження.

До проведення візуальних оглядів пошкоджених об’єктів та розроблення програми робіт можуть залучатися фахівці з обстеження (відповідальні виконавці послуг, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які мають кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з обстеження в будівництві об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначені кваліфікаційними вимогами), а також фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції (за згодою), а також за необхідності – підрозділів Збройних Сил та СБУ.

Програма робіт з обстеження повинна містити перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта), а також черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

За результатами обстеження пошкоджених об’єктів виконавець складає звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації або демонтажу, а також у разі потреби відомості про пошкоджені несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення щодо їх відновлення (підсилення). Результати обстеження відображаються в паспорті об’єкта, який виготовляється в трьох примірниках з використанням Реєстру будівельної діяльності.

У разі виявлення під час проведення обстеження пошкоджень будівельних конструкцій, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, виконавець невідкладно, але не пізніше ніж у дводенний строк з дати виявлення зазначених дефектів і пошкоджень письмово інформує про це власника або управителя та місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, територіальні органи Держпраці та ДСНС за місцезнаходженням об’єкта, а в разі проведення обстеження за рішенням уповноваженого органу – власника або управителя та уповноважений орган.

Постанова № 448 від 15.04.2022 «Про затвердження Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану»

Цей Порядок визначає процедуру застосування громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, вогнепальної зброї і боєприпасів до неї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

Під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України в період дії воєнного стану цивільні особи мають право самостійно приймати рішення про застосування вогнепальної зброї для:

 • відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові та/або цивільні об’єкти, що охороняються;
 • запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії;
 • звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;
 • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;
 • захисту цивільних осіб, військових та/або цивільних об’єктів від нападу;
 • запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;
 • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
 • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
 • відбиття нападу на осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, або інших осіб, у разі виникнення загрози їх життю чи здоров’ю.

Застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації. Про застосування вогнепальної зброї необхідно обов’язково повідомити відповідного командира з’єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил та/або правоохоронного органу у разі індивідуальної самооборони, захисту життя і здоров’я інших осіб.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ № 1429/5 від 11.04.2022 «Про внесення змін до Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану»

Оновлено Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, до якого віднесено: Автономну Республіку Крим; місто Севастополь, Донецьку область; Луганську область; Херсонську область та деякі райони Запорізької, Миколаївської та Харківської області.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ № 194 від 17.03.2022 «Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні»

Строк дії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі – ДОПНВ-свідоцтва), які видаються відповідно до Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, затвердженого наказом МВС України від 04.08.2018 № 656, та ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, які видаються відповідно до Інструкції про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених, затвердженої наказом МВС України від 21.03.2008 № 130, продовжується на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування в Україні.

Підготувала Зінаїда Якименко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»