Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

31.10.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 20.10.2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»

Для цілей оподаткування Національний перелік відходів та Порядок класифікації відходів, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2025 року.

Порядок визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище або зменшення такого впливу. Національний перелік відходів містить 20 груп відходів (зокрема, побутові відходи належати до групи 20). Відбір проб і лабораторні дослідження визначення складу та властивостей відходів проводиться акредитованими лабораторіями.

Класифікація відходів проводиться:

1) утворювачами відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств;

2) суб’єктами господарювання у сфері управління відходами.

У разі коли утворювач відходів невідомий класифікація відходів проводиться власником відходів.

У разі зміни сировини та/або технологічних процесів виробництва, якщо така зміна призводить до зміни складу та властивостей відходів, проводиться нова класифікація відходів.

Додатки до Порядку:

  • Додаток 1. Коди класів небезпеки та категорій у межах класів, позначень щодо виду небезпечного впливу за кожною властивістю відповідно до переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними (14 видів небезпечних властивостей відходів);
  • Додаток 2. Перелік небезпечних компонентів відходів (51  вид компонентів);
  • Додаток 3. Перелік потенційно небезпечних відходів з урахуванням їх походження або діяльності, під час якої вони були утворені (2 групи джерел утворення відходів);
  • Додаток 4. Форма протоколу дослідження відходів.

Постанова від 20.10.2023 № 1105 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху»

Згідно із затвердженими змінами відтепер на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар (протягом усього року, до внесення змін було: «з 01 жовтня по 01 травня»).

Заборонено перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см (було: 145 см), у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Постанова від 20.10.2023 № 1100 «Деякі питання подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

Постановою затверджено:

  • Порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
  • форму звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном № 1-ТМ.

Дія затвердженого Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, включених до переліку суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги.

Передбачено, що форма звітності № 1-ТМ подається в паперовій або електронній формі декларантом до Мінекономіки один раз на рік не пізніше 30 січня року, що настає за звітним, та заповнюється за звітний рік (з 1 січня до 31 грудня). Неподання або порушення строків подання звітності протягом трьох звітних періодів поспіль є підставою для прийняття рішення про виключення декларанта з Переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Визначено послідовність заповнення форми звітності, яка містить шість пунктів.

Постанова від 20.10.2023 № 1101 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

Визнано такими, що втратили чинність, 21 акт Кабінету Міністрів України, а саме розпорядження та постанови, які вводили обмежувальні заходи на території України у період епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»