Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

23.10.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 13.10.2023 № 1085 «Про внесення змін до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком»

Зазначений у постанові Порядок визначає механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі, коли на день звільнення працівникові залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку і в працівника є страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця доповнено новою підставою – припинення державної служби у звʼязку з неможливістю виконання державним службовцем службових обовʼязків за станом здоровʼя за наявності медичного висновку.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Наказ від 30.06.2023 № 1191 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів»

Затверджені Мінімальні вимоги встановлюють норми безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів і поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують ручне переміщення вантажів. Документ містить чотири розділи: «Загальні положення», «Обов’язки роботодавців», «Обов’язки працівників», «Фактори ризику» (докладніше читайте у статті М. Федоренка в журналу і № 11/2023).

► Наказ набрав чинності з 1 вересня 2023 року.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»