Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

25.09.2023

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 19.07.2023 № 594 «Про затвердження Порядку взаємодії психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з питань надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій»

Порядок визначає механізм взаємодії психологів ДСНС та Національної поліції України під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.

Взаємодія здійснюється на державному рівні (між керівниками підрозділів психологічного забезпечення ДСНС та поліції) та регіональному рівні (між керівниками підрозділів психологічного забезпечення територіальних органів ДСНС та поліції).

До надання допомоги в зоні надзвичайної ситуації залучаються насамперед психологи підрозділів ДСНС за місцем виникнення надзвичайної ситуації. У разі необхідності із числа психологів ДСНС інших гарнізонів створюється зведена група екстреної психологічної допомоги для роботи з постраждалими.

За функціональними обов’язками на місці події психологи ДСНС та поліції розподіляються таким чином:

  • психологи ДСНС забезпечують надання екстреної психологічної допомоги, зменшення та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення, проведення інших заходів, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, психологічний супровід співробітників ДСНС, які безпосередньо задіяні в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
  • психологи поліції на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації разом із психологами ДСНС здійснюють збір та опрацювання інформації про постраждалих для подальшої їх психосоціальної підтримки. Психологи поліції залучаються до надання першої психологічної допомоги за рішенням керівника зведеної групи психологів ДСНС. Психологи поліції під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконують також інші повноваження, передбачені законами України.

Після завершення надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації психологи ДСНС та поліції, залучені до надання психологічної допомоги, надають керівнику зведеної групи психологів ДСНС інформацію щодо постраждалих, яким надано психологічну допомогу, для подальшого її узагальнення та інформування військових адміністрацій (у разі їх утворення) або військового командування та за необхідності відповідних органів місцевого самоврядування.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»