Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

21.09.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 08.09.2023 № 965 «Про затвердження Порядку розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки»

Затверджений Порядок визначає процедуру проведення розслідування аварій юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які експлуатують (планують експлуатувати) хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки (далі – оператор). У разі виникнення аварії оператор повинен інформувати про подію за допомогою ІТ-засобів ДСНС або її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта підвищеної небезпеки.

Аварія на об’єкті підвищеної небезпеки – небезпечна подія техногенного характеру, що виникла під час експлуатації джерела небезпеки і за своїми наслідками призвела (може призвести) до загибелі, загрози життю або здоров’ю працівників об’єкта підвищеної небезпеки і населення чи до забруднення навколишнього природного середовища (ст. 1 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»).

Визначено склад комісії та матеріали, які складаються за результатами розслідування. Розслідування аварії проводить комісія під головуванням посадової особи, визначеної рішенням оператора, водночас зазначено, що до складу комісії не можуть входити посадові особи суб’єкта господарювання, діями або бездіяльністю яких могло бути спричинено виникнення аварії.

Комісія зобов’язана:

  • протягом 20 робочих днів провести розслідування обставин і причин аварії;
  • у разі потреби продовжити розслідування на строк, необхідний для проведення експертизи, випробувань та інших досліджень;
  • за результатами розслідування скласти Акт розслідування обставин та причин аварії (далі – Акт) за встановленою формою (у двох примірниках).

Оператор затверджує Акт, який містить 11 розділів, протягом трьох днів із дня його надходження та надсилає в п’ятиденний строк після завершення розслідування матеріали розслідування органам, представники яких брали участь у розслідуванні.

Зазначено, що повторне розслідування обставин і причин аварії на об’єкті підвищеної небезпеки не проводиться. Забезпечення повноти, достовірності, своєчасності та об’єктивності результатів розслідування покладається на голову та членів комісії.

Розпорядження від 15.09.2023 № 815-р «Про схвалення Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2023–2025 роки»

Схвалено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.

Затверджено операційний план заходів з реалізації у 2023–2025 роках Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»