Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

23.08.2023

ВЕРХОВНА РАДА

Закон України від 14.07.2023 № 3269-IX «Про подолання туберкульозу в Україні»

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності, спрямованої на подолання туберкульозу, забезпечення медичної допомоги людям, які хворіють на туберкульоз, та рівного доступу до неї, і встановлює права, обов’язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері подолання туберкульозу з урахуванням положень Глобальної стратегії та цілей в галузі профілактики, лікування і боротьби з туберкульозом на період після 2015 року, затвердженої 67-ю сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні 2014 року.

Закон передбачає доступніші та якісніші послуги для пацієнтів:

  • діагностику, профілактику та лікування туберкульозу;
  • визначає статус регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які проводитимуть діагностику й лікування туберкульозу за програмою медичних гарантій;

Крім того, чітко визначено механізм забезпечення ліками для профілактичного лікування.

Серед основних законодавчих змін – посилення діагностичної мережі. У кожній області визначили медичний заклад, який за програмою медичних гарантій проводить медичну діагностику та лікування захворювання. Держава буде забезпечувати ліками пацієнтів для профілактичного лікування латентної форми туберкульозу.

► Введення в дію відбудеться 11 лютого 2024 року.

Закон України від 27.07.2023 № 3275-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”»

Затверджено Указ Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено строк воєнного стану до 15 листопада 2023 року

Закон України від 27.07.2023 3276-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”»

Затверджено Указ Президента України від 26.07.2023 № 452/2023 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», яким продовжено строк мобілізації до 15 листопада 2023 року.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 04.08.2023 № 818 «Деякі питання паспортизації об’єктів критичної інфраструктури»

Затверджено Порядок розроблення та погодження паспорта безпеки на об’єкт критичної інфраструктури, який визначає вимоги до розроблення оператором критичної інфраструктури паспорта безпеки на об’єкт критичної інфраструктури (далі – паспорт безпеки) та його складових, а також механізм його погодження секторальними і функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури.

Установлено, що оператори критичної інфраструктури протягом трьох місяців з дня внесення відомостей про об’єкт критичної інфраструктури до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури забезпечують подання на погодження паспорта безпеки на об’єкт критичної інфраструктури до відповідного державного органу, визначеного законодавством відповідальним за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури в окремому секторі критичної інфраструктури.

У додатках затверджено паспорт безпеки на об’єкт критичної інфраструктури та загальну характеристику об’єкта критичної інфраструктури.

Постанова від 08.08.2023 № 827 «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів»

Затверджено Порядок оголошення припинення статусу відходів; перелік видів відходів, щодо яких може бути оголошено припинення статусу відходів; критерії оголошення припинення статусу відходів.

Порядок визначає процедуру оголошення припинення статусу відходів з метою врегулювання механізму перероблення відходів у матеріали, речовини або предмети для їх подальшого використання та забезпечення захисту навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, що оголошують припинення статусу відходів, та імпортерів, що здійснюють ввезення на митну територію України матеріалів, речовин або предметів, щодо яких припинено статус відходів.

Оголошувати припинення статусу відходів може суб’єкт господарювання у сфері управління відходами, який має:

  • дозвіл на здійснення операції з оброблення відходів;
  • систему управління, сертифіковану органом з оцінки відповідності; ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами (у разі управління небезпечними відходами).

Постанова від 08.08.2023 № 828 «Про поновлення строків надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Поновлено строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 постанови КМУ від 28.02.2022. № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру».

Згідно з наведеним у документі переліком, втратили чинність такі постанови КМУ:

  1. Постанова КМУ від 28.02.2022 № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру».
  2. Постанова КМУ від 09.03.2022 № 233 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165».
  3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 19.04.2022 № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».
  4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 24.06.2022 № 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану».

Постанова від 11.08.2023 № 839 «Про затвердження Порядку попередньої ідентифікації віку користувачів веб-сайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет»

Веб-сайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів.

Затверджено Порядок попередньої ідентифікації віку користувачів веб-сайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет. Порядок встановлює механізм здійснення попередньої ідентифікації віку користувачів веб-сайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання таких тютюнових виробів та/або електронних сигарет.

Доступ до інформації про асортимент, споживчі характеристики, обслуговування та використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет на веб-сайті виробника, імпортера надається власником веб-сайту за умови попередньої ідентифікації віку користувача веб-сайту з використанням документа, що посвідчує особу.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 01.06.2023 № 443 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія»

Відтепер особі для складання теоретичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом року з дня видачі їй свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки.

У разі якщо особа не склала теоретичний іспит, наступний теоретичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання теоретичного іспиту.

Якщо особа не склала теоретичний іспит протягом одного року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки, до наступного теоретичного іспиту така особа допускається після проходження теоретичної підготовки в закладі та підтвердження такої підготовки новим свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки.

У разі якщо особа не склала практичний іспит, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту. Якщо особа не склала практичний іспит протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки, до наступного практичного іспиту така особа допускається після проходження теоретичної, практичної підготовки в закладі та підтвердження такої підготовки новими свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки, свідоцтвом про закінчення практичної підготовки.

► Наказ набрав чинності з 1 серпня 2023 року.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Наказ від 05.06.2023 № 1012 «Про затвердження Змін до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я та Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я»

У документі, зокрема, зазначено, що право формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відповідної категорії в Реєстрі мають лікуючі лікарі, які перебувають на лікарських посадах згідно з переліком, наведеним у додатку 1, та які мають лікарські спеціальності згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до наказу.

У Переліку № 1 передбачено 147 лікарських посад, а в Переліку № 2 – 132 лікарських спеціальностей, перебуваючи на яких або маючи які лікарі можуть формувати медвисновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медвисновків.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»