Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

12.04.2022

ВЕРХОВНА РАДА

Закон від 24.03.2022 № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»

На період дії воєнного стану до Податкового кодексу України внесено митні та податкові послаблення для бізнесу, зокрема:

 • місцеві органи влади (ради об’єднаних територіальних громад) мають право приймати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (стаття 12);
 • доходи, отримані від продажу платником податку особі, яка має статус податкового агента власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, остаточно оподатковуються таким податковим агентом під час їх нарахування (виплати) (стаття 165);
 • платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють імпорт товарів (зокрема, автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів); ця категорія платників звільнена від оподаткування; реєстрація платником податку на додану вартість цієї категорії платників є призупиненою; визначено особливості оподаткування за спрощеною системою оподаткування (підпункти 9.3, 9.5–9.8, 9.11 п. 9 підрозділу 8 розділу XХ «Перехідні положення»);
 • визначено особливості справляння податків у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок (платники податків звільняються протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні); допускається проведення камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку четвертої групи; може не сплачуватися екологічний податок на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ (підпункт 69.1, підпункт 69.2, підпункт 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»);
 • визначено особливості сплати податку за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стаття 266): може не сплачуватися податок за об’єкти житлової нерухомості; звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення товарів (зокрема, автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів); платники податків мають право подавати до контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в паперовій формі (підпункти 69.22–69.26 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»);
 • послаблення вимог оподаткування не стосується імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 01.04.2022 № 398 «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану»

На період воєнного стану територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності, тобто фітосанітарні процедури у сферах карантину та захисту рослин можуть проводитися в будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби (зокрема, у будь-якій її фітосанітарній лабораторії).

На період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарний контроль об’єктів регулювання у сфері карантину рослин (окремих груп товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності) здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектування, окрім випадків: відсутності фітосанітарних сертифікатів; невідповідності інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт; виявлення ознак зараження чи пошкодження вантажів з об’єктами регулювання регульованими шкідливими організмами. Можуть не здійснюватися видача карантинного сертифіката на окремі товарні позиції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також фітосанітарний контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу за деякими товарними позиціями.

Постанова від 05.04.2022 № 412 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану»

Позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, засвідчені відбитком повірочного тавра на таких засобах чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлені свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, строк дії яких закінчився у період воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях.

Постанова від 05.04.2022 № 410 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723»

Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 № 28, а також Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою КМУ від 14.07.2021 № 723, додатками до якого є Умови надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, та Типовий договір про надання державної гарантії на портфельній основі. Зміни стосуються надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, які належать до категорії діючого бізнесу та не є учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів.

Не застосовуються державна підтримка щодо суб’єктів великого підприємництва, які здійснюють торгівлю товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами. Кредит такому суб’єкту господарювання не може перевищувати 1 млрд грн; максимальний строк кредитування – один рік; процентна ставка за кредитом (без урахування компенсації процентів) визначається не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс п’ять процентних пунктів; надана Фондом розвитку підприємництва компенсація на сплату базової процентної ставки до рівня 5 відсотків річних.

Кредит фізичній особі – підприємцю, річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує 50 млн грн, не може перевищувати 1 млн грн. Усім іншим суб’єктам господарювання, які звернулися за державною підтримкою, максимальна сума кредиту не повинна перевищувати 60 млн грн.

До умов кредиту в рамках портфеля кредитів може включатися кредит, за яким надається державна фінансова підтримка як часткова компенсація відсоткової ставки відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 № 28 «Про надання фінансової державної підтримки», що наданий, зокрема, на:

 • розвиток підприємництва, сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України;
 • запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також на запобігання та подолання їх наслідків.

Постанова від 06.04.2022 № 415 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331»

Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, затверджений постановою КМУ від 20.03.2022 № 331, поширюється тільки на працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування, і компенсація витрат на оплату праці не надається роботодавцям, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ № 679 від 02.04.2022 «Про рішення щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану»

Протягом періоду воєнного стану Держпродспоживслужбі надано повноваження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі у сфері формування, встановлення та застосування цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, за переліком, затвердженим постановою КМУ від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення». Позапланові заходи державного нагляду (контролю) можуть бути проведені при дотриманні вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ № 1307/5 від 01.04.2022 «Про затвердження Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану»

Затверджено Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану. Цей Перелік не поширюється на Автоматизовану систему виконавчого провадження, доступ користувачів до якої надається/припиняється відповідно до законодавства.

ПЕРЕЛІК адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів,держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану

Донецька область:

 • Бахмутський район (крім міст Бахмут, Світлодарськ, Соледар, Часів Яр);
 • Волноваський район;
 • Краматорський район (крім міст Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, смт Олександрівка);
 • Маріупольський район;
 • Покровський район (крім міст Добропілля, Красногорівка, Курахове, Новогродівка, Покровськ, Селидове);
 • Горлівський район;
 • Донецький район;
 • Кальміуський район.

Запорізька область:

 • Бердянський район;
 • Василівський район;
 • Мелітопольський район;
 • Пологівський район.

Київська область:

 • Бориспільський район (крім міст Бориспіль, Переяслав, Яготин);
 • Броварський район;
 • Бучанський район;
 • Вишгородський район;
 • Фастівський район (крім міст Боярка, Фастів).

Луганська область

Миколаївська область:

 • Баштанський район;
 • Вознесенський район (крім смт Доманівка, Братське, міста Южноукраїнськ);
 • Миколаївський район (крім міста Миколаїв).

Сумська область:

 • Конотопський район;
 • Охтирський район;
 • Роменський район;
 • Сумський район (крім міста Суми);
 • Шосткинський район.

Харківська область:

 • Богодухівський район (крім міст Валки, Богодухів, смт Краснокутськ);
 • Ізюмський район;
 • Куп’янський район;
 • Харківський район (крім смт Нова Водолага);
 • Чугуївський район (крім міста Зміїв).

Херсонська область;

Чернігівська область;

Автономна Республіка Крим;

місто Севастополь.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»