Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

03.07.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 19.06.2023 № 625 «Деякі питання поводження з побутовими відходами в особливих умовах»

Затверджений Порядок визначає особливості поводження з побутовими відходами в особливих умовах (далі – особливі умови):

  • на територіях, які включаються до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що затверджується Мінреінтеграції;
  • під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру.

Надання послуги з поводження з побутовими відходами в особливих умовах неможливе у разі:

  • пошкодження або знищення техніки та обладнання, необхідних для поводження з побутовими відходами;
  • пошкодження, знищення або замінування об’єктів поводження з побутовими відходами;
  • виникнення небезпеки перевезення побутових відходів (автомобільні дороги загального користування, вулиці та дороги населеного пункту є небезпечні, заблоковані та заміновані);
  • відсутності персоналу для здійснення операцій з поводження з побутовими відходами або його недостатньої кількості;
  • неможливості постачання пально-мастильних, ремонтних або інших матеріалів чи ресурсів.

Уповноваженим органам рекомендовано розв'язувати питання поводження з небезпечними відходами за допомогою укладення в установленому порядку договорів про їх збирання, перевезення та перероблення (оброблення) користуючись з коштів, що надходять до спеціального фонду місцевих бюджетів за справляння екологічного податку, або інших джерел, не заборонених законодавством.

Уповноваженими органами організовується перевезення та сортування побутових відходів, які зібрані на майданчиках та місцях тимчасового зберігання, перед здійсненням їх перероблення (оброблення), у тому числі захоронення, яке здійснюється з урахуванням принципу територіальної наближеності.

Уповноважені органи подають до облдержадміністрацій інформацію про кількість місць тимчасового зберігання побутових відходів щомісяця не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

► Постанова діє протягом дії воєнного стану в Україні та 90 календарних днів після його припинення чи скасування.

ВЕРХОВНА РАДА

Закон України від 02.05.2023 № 3063-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»

Внесено низку змін до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності». 

Закон набирає чинності 27.11.2023.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наказ від 05.04.2023 № 394 «Про затвердження Положення про переривання навчання здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти та надання їм академічної відпустки в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період)»

Затверджене Положення визначає механізм переривання навчання здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти та надання їм академічної відпустки та діє в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період).

Дія цього Положення поширюється на заклади професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, крім закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання.

Здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти надається академічна відпустка у зв’язку з:

  • сімейними обставинами;
  • перебуванням за кордоном;
  • перебуванням на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані.

Академвідпустка надається на підставі власної заяви (його батьків та/або законних представників) (далі – заява).

Заява подається особисто, електронними засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб.

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти мають право на отримання академічної відпустки один раз за весь період навчання.

Поновлення на навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу. Перевищення ліцензованого обсягу можливе за погодженням із місцевими органами управління освітою та дозволом Міністерства освіти і науки України.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»