Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

27.06.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 02.06.2023 № 553 «Деякі питання організації працевлаштування осіб з інвалідністю»

1. Затверджено Порядок надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю, який визначає механізм надання роботодавцем відповідної інформації до державної служби зайнятості (центру зайнятості за його місцезнаходженням).

Інформація може надаватися роботодавцем центру зайнятості в електронній або в паперовій формі за формою звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженою наказом Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827-22.

Інформацію про оприлюднені на Єдиному порталі вакансій державної служби оголошення про проведення конкурсів на посади державної служби, на які можливе працевлаштування осіб з інвалідністю, Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) подає до державної служби зайнятості шляхом інформаційного обміну.

2. Внесено зміни до Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2017 № 70. Зокрема, змінено його назву на «Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування».

Відтепер Порядок визначає механізм проведення Держпраці перевірок виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (суто шляхом його зарахування).

Зазначено, що немає потреби погоджувати з Мінекономіки проведення позапланової перевірки за зверненням фізичної особи (фізичних осіб), а також що не є підставою для позапланової перевірки неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (підставою є інформація, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю). Формою зведеного звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю є форма № 3-ПН.

3. Із Держпраці знято повноваження щодо державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю в частині реєстрації у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю; подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю.

► Постанова набуває чинності 9 червня 2023 року.

Розпорядження від 02.06.2023 № 496-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року»

Метою затвердженої Програми є удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Виконання Програми дасть змогу:

 • удосконалити нормативно-правову базу у сфері протидії торгівлі людьми;
 • посилити взаємодію і співпрацю суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема соціальних служб і органів Національної поліції, міжнародних організацій та громадських об’єднань, з питань протидії торгівлі людьми з метою забезпечення надійного і швидкого обміну інформацією між ними;
 • підвищити рівень професійної компетенції більше ніж 13 000 державних службовців місцевих держадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми;
 • знизити рівень вразливості громадян України до потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, та збільшити кількість самоідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми, через охоплення інформаційними кампаніями понад 2 млн осіб з різних демографічних та соціальних груп населення;
 • збільшити кількість осіб, які скористалися всіма видами безоплатної допомоги та спеціалізованими послугами;
 • впровадити систему збору даних про осіб, які постраждали від торгівлі людьми, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • посилити прикордонний контроль для запобігання торгівлі людьми;
 • здійснювати належне реагування на факти торгівлі людьми (документування та належне розслідування кримінальних проваджень) та підвищити рівень виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 10 124,1 тис. гривень, у тому числі 2953,1 тис. гривень – за рахунок коштів державного бюджету, 5843 тис. гривень – за рахунок коштів місцевих бюджетів, 1328 тис. гривень – за рахунок інших джерел.

Строк виконання – 2023–2025 роки.

Постанова від 09.06.2023 № 586 «Деякі питання виконання функцій медицини катастроф»

1. Затверджено Порядок виконання функцій медицини катастроф, який визначає загальні організаційні та процедурні засади виконання функцій медицини катастроф.

У Порядку визначено терміни: «догоспітальний етап надання медичної допомоги»; «госпітальний етап надання медичної допомоги»; «заходи медицини катастроф»; «команди медицини катастроф»; «медичне рекогносцирування»; «мобільний госпіталь»; «план реагування на надзвичайні ситуації службою медицини катастроф»; «ранній госпітальний етап надання медичної допомоги»; «суб’єкт національного рівня координації функціонування служби медицини катастроф»; «суб’єкт регіонального рівня координації функціонування служби медицини катастроф»; «служба медицини катастроф»; «транспортні засоби медицини катастроф»; «функції медицини катастроф». Також визначено основні функції служби медицини катастроф та суб’єктів координації функціонування служби медицини катастроф.

Служби медицини катастроф можуть бути суб’єктами національного, регіонального та об’єктового рівня координації функціонування. З метою забезпечення функціонування служби медицини катастроф центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф залучають не менш як 10 відсотків власних медичних та немедичних працівників для формування команд медицини катастроф, що можуть залучатися до здійснення заходів медицини катастроф. Дані про атестованих медичних та немедичних працівників команд медицини катастроф вносяться до відповідних реєстрів аварійно-рятувальних служб.

Порядок утворення та взаємодії команд медицини катастроф затверджується МОЗ. Команди медицини катастроф класифікують на шість типів. Зокрема, команди медицини катастроф шостого типу – команди медицини катастроф різного профілю відповідно до спеціалізації залежно від специфічних потреб у наданні медичної допомоги, які можуть приєднуватися до існуючих закладів охорони здоров’я або команд медицини катастроф четвертого та п’ятого типів для надання спеціалізованої медичної допомоги.

Права, обов’язки, гарантії соціального захисту та відповідальність атестованого особового складу команд медицини катастроф у складі служби медицини катастроф як рятувальників визначаються згідно з відповідними положеннями Кодексу цивільного захисту України.

2. Внесено зміни до Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, затвердженого постановою КМУ від 21.11.2012 № 1116. Викладено у новій редакції організаційні завдання Центру, а також класифіковано команди медицини катастроф на три типи. Зокрема, команди медицини катастроф першого типу – мобільні команди медицини катастроф, оснащені транспортними засобами медицини катастроф, які утворюються з метою надання екстреної медичної допомоги постраждалим на місці події та їх медичної евакуації.

Постанова від 13.06.2023 № 599 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»

Згідно з внесеними до зазначеного Порядку змінами:

 • спрощено процедуру державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів, що надасть можливість отримувати зазначені послуги в електронній формі через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія;
 • скасовано необхідність обов’язкового проведення експертного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів (тепер таке дослідження здійснюватиметься за бажанням власника транспортного засобу);
 • визначено, що обов’язковим проведення експертного дослідження є виключно для транспорту, який перебував в експлуатації за кордоном та підлягає першій державній реєстрації в Україні;
 • розглянуто особливості реєстрації транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників;
 • протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану, якщо зареєстрованим на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України транспортним засобам не буде присвоєно, не нанесено на них спеціальні індивідуальні номери та не здійснено їх перереєстрацію, такі транспортні засоби вважаються не зареєстрованими на території України;
 • зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у зв’язку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому) здійснюється в сервісному центрі МВС або через центр надання адміністративних послуг.
Редакція Редакція журналу «Охорона праці»