Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

03.05.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 11.04.2023 № 3054-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, а також внесення відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії»

Внесено зміни до законів України: «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Оформлення, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України особам, які мають зареєстроване або задеклароване місце проживання на тимчасово окупованій території, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, визначених у порядку, встановленому КМУ, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, за місцем звернення особи.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 21.04.2023 № 370 «Про внесення змін до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

Затверджено додатки до Технічного регламенту: додаток 3 «Винятки з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні» та додаток 4 «Виняток з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю».

Постанова від 21.04.2023 № 375 «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

На період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в Україні можуть залучатися до надання медичної допомоги без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, за їх згодою:

 • лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;
 • лікарі-інтерни;
 • молодші спеціалісти з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;
 • фармацевтичні працівники;
 • здобувачі вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство»; 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація»), 227 «Терапія та реабілітація», 228 «Педіатрія» галузі знань; 22 «Охорона здоров’я» (далі – здобувачі вищої освіти).

У разі залучення до надання медичної допомоги лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти у першочерговому порядку залучаються:

 • лікарі-інтерни, які на момент залучення проходять практичну частину підготовки в інтернатурі на базі стажування;
 • здобувачі вищої освіти, які на момент залучення проходять виробничу практику на базі практики.

До Порядку додається Перелік осіб, які можуть залучатися до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, та обов’язків, що можуть виконуватися цими особами.

Постанова від 25.04.2023 № 383 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»

Через COVID-19 продовжено режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року.

Розпорядження від 25.04.2023 № 370-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2023 рік»

Передбачено, що місцеві органи виконавчої влади зобов’язані розробити на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2023 рік відповідно до своїх повноважень, а також забезпечити подання до Державної служби з надзвичайних ситуацій:

 • інформації про стан виконання плану заходів у першому півріччі – до 10 липня 2023 р., за рік – до 12 лютого 2024 р.;
 • пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік – до 10 липня 2023 року.

До плану заходів включено створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти. Відповідальними за виконання визначено МОН, ДСНС, МВС, Національну поліцію, органи місцевого самоврядування (за згодою).

Також серед заходів, за виконання яких відповідальні ДСНС, суб’єкти господарювання та органи місцевого самоврядування за згодою, визначено забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я. Передбачено створення при органах місцевого самоврядування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та призначення осіб, відповідальних за організацію їх роботи.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ від 29.03.2023 № 1158/5 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України»

Затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Форми заяв у форматі Excel і PDF можна завантажити на сайті Мін’юсту: https://minjust.gov.ua.

Також внесено зміни до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Мін’юсту від 05.03.2012 № 368/5:

 • для написання найменування юридичної особи літери латинського алфавіту використовуються при написанні найменування не лише англійською, а будь-якою іноземною мовою;
 • найменування відокремленого підрозділу замість слів «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво»)» має містити лише слово «філія» або «представництво».

Крім того, внесено зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юсту від 09.02.2016 № 359/5.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»