Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

02.05.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон від 21.03.2023 № 2996-IX «Про внесення змін до законів України “Про громадянство України” та “Про забезпечення функціонування української мови як державної” щодо умов прийняття до громадянства України»

Згідно з внесеними до зазначених законів змін відтепер умовою для прийняття громадянства України є складання іспиту з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою або її розуміння в обсязі відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

► Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. КМУ має забезпечити введення в дію нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, одночасно з набранням чинності цим законом.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 07.04.2023 № 314 «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони»

Затверджений Порядок визначає механізм утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Завдання і повноваження пожежно-рятувальних підрозділів, права та обов’язки їх членів і учасників визначаються положеннями про такі підрозділи, що затверджуються органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, керівниками суб’єкта господарювання, інших юридичних осіб, що їх утворили, за погодженням із ДСНС або його територіальними органами.

Пожежно-рятувальні підрозділи утворюються як:

 • пожежна дружина – підрозділ у складі не менше трьох осіб, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;
 • пожежна команда – підрозділ у складі не менше п’яти осіб, забезпечений пожежними автомобілями або іншою технікою для гасіння пожеж.

Пожежно-рятувальні підрозділи постійних лісокористувачів та власників лісів проводять або залучаються до патрулювання лісів у дні з V класом пожежної небезпеки за умовами погоди, зокрема в місцях з високою природною пожежною небезпекою, високою щільністю джерел загоряння, місцях скупчення людей. Строки та маршрут проведення патрулювання погоджуються з постійним лісокористувачем або власником лісів.

Членами пожежно-рятувальних підрозділів можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується медичними оглядами, та звернулися до суб’єкта, який утворив пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення добровільної пожежної охорони, з відповідною заявою.

Для участі в гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт члени пожежно-рятувальних підрозділів забезпечуються спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту за рахунок коштів суб’єктів, які утворили такі підрозділи.

На період залучення членів пожежно-рятувальних підрозділів до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проходження підготовки, перепідготовки за ними зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата за основним місцем роботи.

Координація та контроль діяльності пожежно-рятувальних підрозділів здійснюються суб’єктами, які утворили такі підрозділи, та територіальними органами ДСНС.

Постанова від 18.04.2023 № 338 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця»

Затверджено:

 • Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця (далі – Порядок 1);
 • Порядок компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця (далі – Порядок 2).

Порядок 1 визначає умови, а також механізм використання цих коштів. Виплата компенсації здійснюється міжрегіональними, регіональними центрами зайнятості, їх філіями та обласними, Київським міським, міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення). Компенсація надається у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, за місяць, за який він сплачений.

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору, та протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати. Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених цим пунктом, він має право протягом наступних 12 місяців на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та/або фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Компенсація не надається роботодавцю ву разі наявності одного з таких випадків:

1) роботодавець має заборгованість:

 • із сплати єдиного внеску;
 • із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • з виплати заробітної плати;
 • перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців;

2) до роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності).

Сукупний розмір компенсації разом з іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.

Виплата компенсації здійснюється щомісяця протягом 12 місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з рахунка центру зайнятості на банківський рахунок роботодавця, зазначений у заяві.

У період воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану строки виплати компенсації залежать від наявності коштів державного бюджету, передбачених на відповідні цілі.

У додатках до Порядку 1 наведено:

 • Заяву про надання компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нове робоче місце,
 • Подання Державного центру зайнятості до Мінекономіки щодо перерахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виплати компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця.

Порядок 2 визначає умови, механізм виплати міжрегіональними, регіональними центрами зайнятості, їх філіями та обласними, Київським міським, міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) компенсації суб’єктам малого підприємництва (далі – роботодавці) фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих на нові робочі місця зареєстрованих безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості за рахунок та в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних).

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які одночасно:

 • є суб’єктами малого підприємництва;
 • створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних шляхом укладення трудового договору.

Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних.

Компенсація виплачується за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців упродовж наступних двох років.

У додатку до Порядку 2 наведено Заяву про надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця за направленням центру зайнятості.

►Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2024 року.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 09.03.2023 № 172 «Про затвердження Порядку організації і проведення правової та спеціальної підготовки членів громадських формувань з охорони громадського порядку»

Порядок установлює механізм проходження правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції України членами громадських формувань з охорони громадського порядку.

Підготовка членів громадських формувань проводиться у формі теоретичних і практичних занять (за наявності не менше 10 членів громадських формувань) за такими напрямами правової та спеціальної підготовки.

Підготовка членів громадських формувань здійснюється уповноваженими особами ГУНП, які мають необхідну теоретичну підготовку та досвід служби із забезпечення громадського (публічного) порядку і безпеки.

Після закінчення підготовки члени громадських формувань проходять підсумковий (вихідний) контроль, який приймається спеціально утвореною комісією, склад якої визначається керівництвом ГУНП в кількості не менше трьох осіб.

Наказ від 13.03.2023 № 183 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації основних працівників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони»

Порядок визначає умови та особливості проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі – професійна підготовка) основних працівників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони (далі – основні працівники МПО), утворених органами місцевого самоврядування.

Професійна підготовка основних працівників МПО здійснюється шляхом здобуття ними:

 • професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією;
 • фахової передвищої освіти за відповідною освітньо-професійною програмою;
 • вищої освіти за певним рівнем вищої освіти за відповідною освітньою програмою.

Навчальні плани та освітні програми розробляються закладами освіти ДСНС. Практичне навчання працівників МПО може проводитися в:

 • закладах освіти ДСНС;
 • підрозділах МПО;
 • державних пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС.

Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти отримують відповідний документ про освіту.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»