Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

26.04.2023

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 20.03.2023 № 2980-IX «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України»

У Законі визначено, що право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю мають особи з числа працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. У разі загибелі зазначених осіб одноразову допомогу зможуть отримати члени їхніх сім’ї.

Одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю, на яку має право особа згідно із цим Законом, встановлюється в таких розмірах:

 1. особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень;
 2. особам з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень;
 3. особам з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень;
 4. у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

Одноразова грошова допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету. Відшкодування витрат державного бюджету на виплату одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок стягнення цієї суми з держави-агресора відповідно до принципів і норм міжнародного права. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України

Установлено, що право на отримання одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, передбаченої цим Законом, мають також особи, визнані особами з інвалідністю у період з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цим Законом.

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права.

Виплати одноразової грошової допомоги не здійснюються:

1) якщо загибель (смерть), поранення, каліцтво, контузія, захворювання, які призвели до інвалідності, є наслідком:

 • вчинення особою кримінального або адміністративного правопорушення;
 • алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення до самогубства, встановленого судом);

2) у разі подання завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю.

Закон України від 20.03.2023 № 2981-IX «Про внесення зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії»

Закон передбачає, що тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, для осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, за умови що передбачений частиною першою статті 45 цього Закону строк звернення за призначенням відповідної пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року, пенсія призначається:

 • за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
 • по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;
 • у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
 • за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії особам, зазначеним в абзаці першому цього підпункту, визначається з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, з якого призначено пенсію.

Закон України від 20.03.2023 № 2982-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном»

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнили статтею 16628 «Порушення вимог законодавства у сфері надання послуг з посередництва у працевлаштуванні».

Здійснення суб’єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи та фізичних осіб – підприємців від семи тисяч (119 000,00 грн) до восьми тисяч (136 000,00 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі змінами, у Законі України «Про зайнятість населення» визначено діяльність суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Крім того, у статті 381 ідеться про декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Зазначено, що суб’єкт господарювання, який має намір надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, включається до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 10 робочих днів з дня подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, якщо йому не надано обґрунтовану відмову у включенні до такого переліку.

Визначено, що в разі провадження суб’єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, з такого суб’єкта господарювання стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

► Закон набирає чинності 14 жовтня 2023 року.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 30.03.2023 № 301 «Про утворення Координаційного центру з психічного здоров’я»

Утворено Координаційний центр з психічного здоров’я у складі згідно з додатком та затверджено Положення про Координаційний центр з психічного здоров’я.

Координаційний центр є тимчасовим консультативно-дорадчим органом КМУ, що утворюється для забезпечення узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів загальнодержавного значення з метою швидкого та ефективного розроблення та впровадження Всеукраїнської програми психічного здоров’я в Україні (далі – Програма), забезпечення системного підходу до організації та координації заходів з виконання Програми, планування відповідних заходів, проведення моніторингу та аналізу стану їх здійснення.

До роботи Координаційного центру можуть залучатися науковці та експерти у сфері психічного здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій, інших установ (за згодою).

Постанова від 07.04.2023 № 313 «Про внесення змін до Порядку обліку пожеж та їх наслідків»

З урахуванням внесених змін Порядок встановлює загальні вимоги до ведення обліку пожеж та їх наслідків, у тому числі спричинених воєнними (бойовими) діями та/або терористичними актами (далі – облік пожеж), і є обов’язковим для місцевих органів влади, суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб.

Уточнено визначення термінів. Наприклад, «небезпечні фактори пожежі» замінено на «небезпечні чинники пожежі». Перелік основних понять доповнено визначенням терміну «витрати на гасіння пожежі».

Скорочено кількість пунктів Порядку (із 26 стало 18). Затверджено форми Акта про пожежу та Журналу обліку пожеж.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 01.03.2023 № 141 «Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

Згідно з внесеними змінами Правила доповнено положенням про те, що у разі перебування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – маломобільні особи) на об’єкті в інструкціях додатково передбачається порядок дій і шляхи евакуації цих осіб у розрізі нозологій, у якому міститься інформація щодо:

 • наявності системи оповіщення про надзвичайні ситуації з візуальною (для осіб із порушенням слуху) та звуковою (для осіб із порушенням зору) подачею інформації;
 • необхідної чисельності людей для надання послуги фізичного супроводу під час евакуації маломобільних осіб;
 • наявності кваліфікованого персоналу, навченого технікам та методикам безпечного супроводу маломобільних осіб;
 • можливості/неможливості самостійного пересування маломобільних осіб без сторонньої допомоги вниз сходами;
 • відстані, а також кількості прольотів сходів, яку маломобільні особи можуть проходити без сторонньої допомоги;
 • можливості/неможливості маломобільних осіб самостійно продовжити та закінчити евакуацію, якщо допомога буде надана тільки на складному відрізку шляху;
 • кількості зупинок, які за необхідності потрібно зробити маломобільним особам, щоб відпочити для продовження евакуації;
 • засобів індивідуальної мобільності, які маломобільні особи можуть самостійно використовувати під час евакуації (крісло колісне, палиця, милиці, ходунки, палиця тактильна (біла тростина));
 • максимальної відстані від місця можливого перебування маломобільних осіб до найближчого місця безпеки;
 • наявності допоміжних пристроїв на шляхах евакуації (поручні, пандуси, пожежні ліфти);
 • місцезнаходження крісел колісних для евакуації (за необхідності) та видів керування (з електроприводом чи ручне);
 • розташування найкоротшого безпечного шляху до виходу, інших шляхів (пандусів) евакуації маломобільних осіб.

Визначено, що територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки, які повинні відповідати ДСТУ ЕN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки». Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших приміщеннях повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, що знаходиться на території об’єкта, входять: вогнегасники – 3 шт., ящик із піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт.

На пожежних щитах (стендах), що встановлюються в приміщенні, споруді, установці об’єкта повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння пожежі, вогнегасна здатність яких відповідає класу пожежі за пожежним навантаженням, наявним у просторі, що захищається.

Пожежні щити повинні бути пофарбовані в червоний або білий колір. По периметру пожежного щита, пофарбованого в білий колір, наноситься окантовка червоного кольору шириною від 30 до 100 мм. Засоби пожежогасіння, вогнегасники та пожежний інструмент повинні бути пофарбовані в червоний колір.

Правила доповнено новою главою 13 «Установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням маломобільних осіб», де визначено вимоги пожежної безпеки для маломобільних осіб під час їх перебування в реабілітаційних закладах, будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Наказ від 15.03.2023 № 494 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо призначення та відпуску лікарських засобів і медичних виробів за рецептом

Викладено в новій редакції затверджені наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 нормативні документи:

 • Правила виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби (далі – Правила);
 • Порядок відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів;
 • Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків.

Також внесено зміни до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.02.2020 № 587.

Наказ визначає механізм відпуску з аптек та їхніх структурних підрозділів лікарських засобів і медичних виробів, а саме:

 1. лікарських засобів, які відповідно до інструкції для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом та повна вартість яких оплачується за рахунок коштів споживача та/або інших джерел, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів;
 2. лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають реімбурсації);
 3. лікарських засобів та медичних виробів, які відпускаються на пільгових умовах;
 4. лікарських засобів, що виготовляються в умовах аптеки (екстемпоральні лікарські засоби).

Електронні рецепти на лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають реімбурсації, виписуються лікарями відповідно до Правил.

У додатках до Правил визначено:

 • форму рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і медичних виробів, що відпускаються за повну вартість, безоплатно або з доплатою;
 • форму спеціального рецептурного бланка № 3 (ф-3) для виписування лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини;
 • Норми відпуску рецептурних лікарських засобів;
 • Перелік лікарських засобів за міжнародними непатентованими назвами, на які не дозволяється виписувати рецепти;
 • Норми гранично допустимої для відпуску кількості наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору у складі комбінованого лікарського засобу;
 • Рецептурні скорочення, прийняті у медичній та фармацевтичній практиці.

До кінця воєнного стану пацієнт зможе самостійно обрати, паперовим чи електронним рецептом користуватися. Крім того, на цей період відпуск рецептурних ліків без рецепта дозволено на окремих територіях, визначених Мінреінтеграції (території, на яких тривають активні бойові дії), за умови, що працівник аптеки надасть належні роз’яснення щодо їх застосування.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»