Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

06.04.2022

Закон України від 24.03.2022 № 2153-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"»

Зміни стосуються поширення дії соціальних гарантій Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. Зокрема, ідеться про:

 • переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці;
 • безоплатну психологічну допомогу та вторинну правову допомогу;
 • призначення дострокової пенсії та набуття статусу непрацездатних членів сім’ї;
 • додаткову відпустку;
 • набуття особливого соціального статусу здобувача освіти;
 • допомогу по тимчасовій непрацездатності (встановлено розмір 100% від середньої заробітної плати (доходу);
 • нагородження;
 • набуття громадянства України;
 • право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (протягом двох років із дня взяття на соціальний квартирний облік);
 • оздоровлення дітей.

На добровольців Сил територіальної оборони поширено дію Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Внесено зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України; статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; статті 10 «Про відпустки»; статей 41, 44-1 Законі України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»; статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; статті 81 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України»; статті 8 Закону України «Про державні нагороди України»; статей 8, 9, 10 Закону України «Про громадянство України»; статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»; статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту»; статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу»; статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»; статті 6 Закону України «Про дитяче харчування»; статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»; статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»; статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; статті 44 Закону України «Про вищу освіту»; статті 56 Закону України «Про освіту»; статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Закон України від 24.03.2022 № 2147-IX «Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо запровадження комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни»

Зміни визначають державну політику та систему соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Внесено доповнення до статей 1-1, 1-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Постанова КМУ від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації»

Встановлено методику визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, визначення шкоди та збитків здійснюється окремо за такими напрямами:

 • людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати (відповідальним за визначення шкоди та обсягу збитків за наведеним напрямом є Мінсоцполітики);
 • економічні втрати, пов’язані з людськими втратами (відповідальним є Мінекономіки);
 • військові втрати (відповідальним є Міноборони);
 • втрати, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху (відповідальним є МВС);
 • втрати земельного фонду, житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства (відповідальними є обласні, Київська міська державні адміністрації та на період воєнного стану – військові адміністрації);
 • втрати надр, акваторії, лісового фонду та збитки, завдані природно-заповідному фонду (відповідальним є Міндовкілля);
 • втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і зв’язку (відповідальним є Мінінфраструктури);
 • втрати енергетичної інфраструктури (відповідальним є Міненерго);
 • втрати культурної спадщини – напрям, що включає втрати об’єктів культурної спадщини (відповідальним є Міністерство культури і інформаційних послуг України);
 • економічні втрати підприємств, установ та організацій (відповідальними є міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, які є уповноваженими органами управління, – в частині підприємств, що належать до сфери їх управління; обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військові адміністрації), – у частині підприємств недержавної форми власності, які знаходяться на території відповідних областей та м. Києва).

Методика визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджується відповідним державним органом (Міністерством) та погоджується Мінреінтеграції.

Постанова КМУ від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану»

На період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення (скасування) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки та види робіт підвищеної небезпеки (крім зазначених нижче) можуть експлуатуватися (виконуватися) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а строк дії відповідних документів дозвільного характеру, який закінчився в цей період, автоматично продовжується на цей період.

Потрібні документи дозвільного характеру на експлуатацію таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (Група А в постанові КМУ від 03.02.2021 № 77 «Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»):

Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою КМУ від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені в додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 № 1055 (під вимоги цього пункту підпадають АЗС).

Потрібні документи дозвільного характеру на виконання таких видів робіт підвищеної небезпеки (Група А в додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107):

 • Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою КМУ від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
 • Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
 • Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
 • Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Виробництво піротехнічних виробів.
 • Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей зі стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
 • Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
 • Роботи зі збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.

Постанова КМУ від 25.03.2022 № 368 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»

Внесено зміни до ліцензування внутрішніх та міжнародних перевезень вантажними автомобілями та автобусами на період дії воєнного стану в Україні. Зокрема, ліцензія на провадження такої господарської діяльності видається на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування, за встановленими формами Заяви та Відомостей про транспортні засоби в електронній формі через інформаційну систему Укртрансбезпеки. Така ліцензія підлягає анулюванню протягом 60 календарних днів після закінчення вищезазначеного строку.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності.

Постанова КМУ від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації»

Визначено умови, механізм та процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, з метою подальшого застосування механізмів для поновлення порушених майнових прав власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна. Таке повідомлення може бути подано незалежно від місця проживання або перебування особи як через Портал Дія (у тому числі його мобільний додаток), так і через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. Визначено зміст інформаційного повідомлення. Інформація про нерухоме майно повинна підтверджуватися даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таке інформаційне повідомлення прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна.

Постанова набирає чинності з 11.04.2022 року.

Постанова КМУ від 26.03.2022 № 372 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»

Внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». На період воєнного стану, згідно зі змінами, на території України «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 не застосовуються.

Постанова КМУ від 30.03.2022 № 390 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану»

Продовжено строк перегляду реабілітаційних заходів, передбачених індивідуальною програмою осіб з інвалідністю, на період воєнного стану (вилучено вимогу «не рідше ніж один раз на два роки»).

Перенесено на період дії воєнного стану строк встановлення лікарсько-консультативною комісією інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності (за умови неможливості направлення), а також поновлення індивідуальної програми реабілітації (за її наявності) не пізніше шести місяців після припинення або скасування періоду дії воєнного стану.

Відтепер для визначення ступеня втрати працездатності військовослужбовців і військовозобов’язаних у період проходження ними служби (зборів) необхідно надавати затверджені Міноборони форми документів, що видані територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, а саме: копію свідоцтва про хворобу та довідку про придатність військовослужбовця або військовозобов’язаного до військової служби.

Внесено зміни до п. 14 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 № 757; п. 13 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317; постанови КМУ від 08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України».

Розпорядження КМУ від 30.03.2022 № 255-р «Деякі питання гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом»

Власникам та/або операторам рухомого складу, що перебувають на території України, виділено з резервного фонду державного бюджету кошти для страхового покриття їх шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації (зокрема, що здійснювали обіг в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та залізницях колії 1435 міліметрів).

Розпорядження КМУ від 30.03.2022 № 254-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2022 рік»

На 2022 рік в бюджеті Міністерства аграрної політики та продовольства зменшено обсяг видатків споживання за програмою 2804010 «Керівництво та управління у сфері меліорації та рибного господарства» на суму 13971,2 тис. гривень (з них оплата праці – 11451,8 тис. гривень) та збільшено обсяг споживання за програмою 2801010 «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» на суму 13971,2 тис. гривень (з них оплата праці – 11451,8 тис. гривень).

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»