Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

07.02.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час»

Затверджено Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Список може подаватись у паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних. Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% від кількості військовозобов’язаних на дату подання списку. До підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних.

Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Строк дії відстрочки не може перевищувати: для військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування – строку проведення мобілізації; для військовозобов’язаних усіх інших підприємств – 6 місяців. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства щокварталу складають відповідний звіт.

Визначено умови анулювання відстрочки, до яких належать, зокрема: завершення підприємством виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування; позбавлення підприємства статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період; ліквідація підприємства; звільнення військовозобов’язаного з підприємства.

Визначено форми пов’язаних з бронюванням документів, зокрема: Списку військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час; Довідки про кількість військовозобов’язаних; Витягу з наказу Мінекономіки  про бронювання військовозобов’язаного; Відомості видачі бланків спеціального військового обліку; Повідомлення про бронювання військовозобов’язаного; Звітів про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані.

Цією постановою також затверджено Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, для цілей бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Постанова від 31.01.2023 № 86 «Про затвердження переліку небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні»

Затверджено перелік небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні, до якого віднесено: 2-нафтиламін та його солі, 4-амінодифеніл та його солі, бензидин та його солі, 4-нітродифеніл.

► Набрання чинності – з 1 жовтня 2023 року.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 12.01.2023 № 2887-IX «Про водовідведення та очищення стічних вод»

Визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи водовідведення, спрямовані на створення сприятливих умов життєдіяльності людини та захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод.

► Набрання чинності – 07.08.2023.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 29.12.2022 № 5573 «Про затвердження Зміни № 11 до національного класифікатора ДК 003:2010»

Доповнено розділ «Основні положення», а саме зазанчаено, що в окремих випадках за потреби позначення видів робіт за певною професією (професійною назвою роботи) роботодавець може застосовувати похідні слова «виконувач окремих робіт». Конкретна деталізація робіт визначається роботодавцем у робочій інструкції або трудовому договорі. Використання похідних слів «виконувач окремих робіт» застосовується роботодавцем за потреби: прийому на роботу робітників для виконання окремих робіт в межах певної професії, які не мають професійної (повної або часткової) кваліфікації; визнання результатів навчання за короткотерміновими курсами, семінарами, курсами підвищення кваліфікації відповідно до номенклатури професій (професійних назв робіт) та потреб ринку праці.

Наприклад, від назви професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» з кодом КП 7129 можна утворити похідну назву «Виконавець окремих робіт монтажника гіпсокартонних конструкцій» із збереженням коду КП (конкретна деталізація робіт наводиться у робочій інструкції: виконання монтажу укосів гіпсокартоном або виконання монтажу каркасів гіпсокартоном).

Скасовано 21 професійну назву роботи в додатку А, зокрема назви: інженер з нормування праці; інженер з організації та нормування праці; шеф-кухар; комірник; машиніст друкарської машини.

Внесено зміни до професійних назв робіт, зокрема: «фахівець з організації праці» замість «інженер з організації праці»; «службовець на складі (комірник)» замість «офісний службовець (складське господарство)»; «оператор електронно-телекомунікаційних послуг» замість «оператор телекомунікаційних послуг». Змінено код професії шеф-кухар (з 5122 на 3570).

Доповнено професійні назви робіт. Зокрема, код професії 2139.2: аудитор програм інформаційних технологій; експерт у сфері техногенної та пожежної безпеки; експерт з оцінки пожежних ризиків; код професії 2225.2: фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища; код професії 2490: експерт (за видами діяльності); код професії 5164: доброволець територіальної оборони.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»