Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

01.02.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 27.12.2022 № 1449 «Про затвердження Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком»

Визначено механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі, коли на день звільнення працівникові залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку та у працівника наявний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Така невідповідність працівника підтверджується одним з таких документів:

 • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
 • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
 • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

На підставі одного із зазначених документів роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

У разі відмови працівника від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації (профспілкового представника) згоду щодо звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, або відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації).

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Непрацююча особа, яка має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, звільнена не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку подає до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи заяву про призначення пенсії, до якої додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

Постанова від 27.12.2022 № 1455 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»

Докладно про постанову читайте у статті М. Федоренка «Про нові правила охорони електричних мереж» в і журналі № 2/2023.

Розпорядження від 30.12.2022 № 1216-р «Про утворення державної установи “Центр обробки статистичних даних”»

Погоджено пропозицію Державної служби статистики щодо утворення державної установи «Центр обробки статистичних даних» з віднесенням її до сфери управління зазначеної Служби.

Постанова від 30.12.2022 № 1493 «Про проведення верифікації деяких реєстрових даних»

Передбачено проведення перевірки цілісності, повноти, достовірності інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах, а саме:

 • Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
 • реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

У додатках до постанови наведено:

 • Перелік даних державних інформаційних ресурсів, за якими проводиться верифікація інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах;
 • Етапи та строки проведення верифікації інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах (передбачено сім етапів, кінцевий строк проведення верифікації інформації Державного реєстру актів цивільного стану громадян – 26.05.2023);
 • Перелік даних, які підлягають актуалізації за результатами проведення верифікації інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах.

Постанова від 30.12.2022 № 1495 «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України  “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

Внесено зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.

Деталізовано визначення терміну «аномально низька ціна тендерної пропозиції», а також порядок проведення відкритих торгів, розгляду та оцінки тендерних пропозицій.

Зазначено, що замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження в річному плані закупівель, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника.

Не застосовуються замовниками вимоги пункту 61 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про публічні закупівлі» (вимоги стосуються здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень) у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.

► Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 2, 8, 10 і 12 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Постанова від 03.01.2023 № 9 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки»

У додатках до затверджених Критеріїв визначено:

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності; зокрема визначено дві цілі державного нагляду (контролю):

 • життя та здоров’я людини;
 • належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага).

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності, їх показники та кількість балів за кожним показником; зокрема визначено три критерії:

 • строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності;
 • наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органом з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому;
 • кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинені органами з визначення технічної прийнятності.

Віднесення органів з визначення технічної прийнятності до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, здійснюється за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю органів з визначення технічної прийнятності здійснюються з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
 • із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
 • з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Визначено умови, коли періодичність планового заходу державного нагляду (контролю) може бути збільшена у 1,5 раза.

Постанова від 06.01.2023 № 20 «Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту»

Внесено зміни до форми Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 10.03.2017 № 138, які стосуються положень щодо розірвання та припинення договору оренди захисної споруди (далі – договір).

Вилучено вимогу, за якою договір може бути розірвано у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях режимів воєнного стану, а також за згодою сторін або за рішенням суду. Також вилучено вимогу, що у разі, коли орендар затримав повернення захисної споруди, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

До умов розірвання в односторонньому порядку договору віднесено:

 • порушення орендарем вимог Порядку використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затвердженого постановою КМУ від 10.03.2017 № 138 (захисна споруда повертається орендарем орендодавцю протягом трьох робочих днів);
 • невиконання орендарем вимог, визначених Кодексом цивільного захисту України, щодо приведення в готовність захисних споруд, що перебувають у державній або комунальній власності, до прийому населення в разі приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період (захисна споруда повертається орендарем орендодавцю протягом 24 годин з моменту повідомлення про розірвання договору – у попередній редакції вимагалося повернення протягом 12 годин);
 • відмови орендаря від звільнення на вимогу орендодавця захисної споруди (її частини), що перебуває в державній або комунальній власності, від майна третіх осіб у разі настання випадків, передбачених попереднім пунктом (захисна споруда повертається орендарем орендодавцю протягом 3 робочих днів).

Розірвання договору оренди захисної споруди (її частини), яка перебуває в державній або комунальній власності, здійснюється шляхом письмового повідомлення орендарю про таке розірвання не пізніше ніж за 24 години до розірвання договору.

У разі відмови орендаря звільнити захисну споруду (її частину) в зазначений строк або якщо орендар відсутній і не має можливості встановити зв’язок з ним, доступ до такої захисної споруди здійснюється без отримання згоди її користувача (несанкціонований доступ) для приведення захисної споруди в готовність до прийому населення. Такий доступ здійснюється відповідно до положень статті 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Постанова від 20.01.2023 № 57 «Про внесення змін до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду»

Визначено, що огляд водія на місці зупинки транспортного засобу поліцейським та огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я здійснюється з використанням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність).

Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів (відмови водія) – у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення, у якому зазначають про виявлені ознаки сп’яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.

Вилучено вимогу, згідно з якою не можуть бути залучені як свідки працівники Національної поліції або особи, щодо неупередженості яких є сумніви.

Постанова від 20.01.2023 № 59 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Відтепер дія Порядку не поширюватиметься на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків щодо яких установлюється Директором Державного бюро розслідувань.

Передбачено, що інформація про хід проведення розслідування та його результати, зокрема матеріали розслідування, може надаватися головою комісії (спеціальної комісії) потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі) на його (їх) запит з використанням усіх наявних засобів зв’язку, у тому числі електронній формі.

Підписання членами комісії (спеціальної комісії) протоколів, актів та інших документів, передбачених Порядком, та затвердження їх роботодавцем, який утворив комісію, або керівником органу, що утворив спеціальну комісію, може здійснюватися також шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такої особи.

Порядок доповнено розділом «Процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях».

Затверджено Акт спеціального розслідування нещасного випадку, що стався; форму запиту щодо надання відомостей про нещасний випадок на виробництві, спеціальне розслідування якого проводиться комісією, утвореною наказом.

► Докладно про постанову читайте в статті М. Федоренка «На вимогу воєнного стану» в жуналі № 2/2023.

Постанова від 24.01.2023 № 63 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302»

Внесено суттєві зміни та викладено в новій редакції Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою КМУ від 13.03.2002 № 302 (далі – Постанова).

Введено роз’яснення дев’яти базових термінів, що вживаються в нормативному документі. Зокрема, під об’єктом розуміють «одне або кілька стаціонарних джерел викидів, з яких надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин, що розташовані на одному промисловому майданчику та експлуатуються одним суб’єктом господарювання».

Зазначено, що видача дозволу на викиди (далі – Дозвіл) здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про охорону атмосферного повітря», в паперовій або електронній формі.

Визначено порядок подання суб’єктом господарювання заяви та документів для отримання Дозволу, а також порядок організації пов’язаного з ним публічного обговорення.

Визначено порядок видачі, відмови у видачі, анулювання, переоформлення, зупинення та поновлення дії Дозволу, а також підстави, що дають можливість дозвільному органу відмовити в діях, пов’язаних з видачею Дозволу.

У додатку до постанови наведено форму Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкта (разом з додатком до нього).

Постанова від 24.01.2023 № 68 «Про затвердження технічного опису, зразка бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні»

Затверджено:

 • технічний опис бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (додаток 1);
 • зразок бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (додаток 2);
 • форму заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (додаток 3);
 • форму заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (додаток 4);
 • форму заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (додаток 5).

Передбачено, що під час воєнного стану резиденти Дія Сіті можуть отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) гіг-спеціалістами з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»