Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

06.01.2023

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 27.12.2022 № 1442 «Питання припинення Фонду соціального страхування України та управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України»

Передбачено припинити з 1 січня 2023 р., реорганізувавши шляхом приєднання до Пенсійного фонду України, Фонд соціального страхування України; обласні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Утворено комісію з реорганізації Фонду соціального страхування України та комісії з реорганізації управлінь виконавчої дирекції Фонду.

Передбачено строк заявлення кредиторами вимог до Фонду соціального страхування України та управлінь виконавчої дирекції Фонду становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення.

Визначено інші питання, пов’язані з реорганізацією.

Постанова від 30.12.2022 № 1467 «Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Затверджено Порядок здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Порядок визначає механізм здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Передбачено, що страхові виплати здійснюються щомісяця:

  1. потерпілому – з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
  2. особам, які мають право на страхові виплати у зв’язку із смертю годувальника, – з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на страхові виплати.

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого – у місячний строк з дня його смерті особам, які мають на це право.

Страхові виплати, призначені, але своєчасно не одержані потерпілим або особою, яка має на це право, здійснюються за весь минулий час, але не більше ніж за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Порядок призначення та перерахування страхових виплат визначає правління Пенсійного фонду України.

► Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Постанова від 30.12.2022 № 1468 «Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання»

Затверджено Порядок проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Втратила чинність постанова КМУ від 11 липня 2001 р. № 826 «Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання».

Порядок регулює питання проведення Пенсійним фондом України витрат страхувальнику або сім’ї застрахованого, чи іншій особі, яка здійснювала поховання потерпілого у разі його смерті від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на організацію поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг. Факт наявності нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання засвідчується документами, передбаченими Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 337.

Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на виробництві травми, проводиться страхувальником.

Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Пенсійного фонду України. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди.

Фінансування витрат на поховання здійснюється в порядку, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

► Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»