Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

17.12.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 16.11.2022 № 2758-IX «Про внесення змін до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” щодо експерта з радіаційного захисту»

Закон доповнено статтею 34-1 «Експерт з радіаційного захисту». Зазначено, що експерт з радіаційного захисту (далі – експерт) надає рекомендації з питань забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення відповідно до законодавства України та з урахуванням міжнародних і європейських норм та практик на цивільно-правових засадах.

Експертом може бути фізична особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня у відповідній галузі знань, досвід роботи не менше 5 років у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки і відповідає кваліфікаційним характеристикам, вимогам до обсягу знань та практичних навичок за напрямами компетенції.

Експертом не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Кваліфікаційні характеристики, вимоги до обсягу знань та практичних навичок за напрямами компетенції, порядок визнання та позбавлення компетентності експерта встановлюються в положенні про експерта з радіаційного захисту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для визнання компетентності особа, яка має намір стати експертом, подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в письмовій чи електронній формі із накладанням свого кваліфікованого електронного підписута надання відповідних документів.

Строк, на який визнається компетентність експерта, не може перевищувати п’ять років. Визнання та продовження строку компетентності експерта здійснюється на безоплатній основі.

► Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через рік з дня набрання ним чинності.

Закон України від 16.11.2022 № 2762-IX «Про внесення змін до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”»

Внесено зміни до статей 1, 6, 7, 11, 12, 17, 20, 24, 25, 32, 33, 84 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Викладено в новій редакції визначення термінів «радіоактивний матеріал», «ядерні установки». Закон доповнено новими термінами: «відпрацьоване ядерне паливо», «радіоактивна речовина». У тексті статті 84 слово «реакторного» замінено словом «ядерного», у тексті документу слово «спорудження» – словом «будівництво».

Статтю 24 щодо компетенції органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки доповнено новим абзацом такого змісту: «організовує (не рідше одного разу на 10 років) проведення оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, для проведення якої запрошує міжнародних експертів, та інформує (за запитом) інші країни про результати такої оцінки».

У статті 32 зазначено, що в разі залучення підрядників до виконання робіт, які впливають на безпеку під час використання ядерної енергії, ліцензіати забезпечують залучення підрядників та контролюють залучення ними субпідрядників, які мають організаційну структуру, персонал та ресурси, необхідні для виконання зазначених робіт відповідно до вимог законодавства.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 29.11.2022 № 1338 «Деякі питання надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”»

Визначено порядок та умови, механізм надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб (дружина (чоловік), повнолітні діти і батьки) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Визначено терміни: «замовник послуг», «кейс-менеджер», «кейс-менеджмент (“ведення випадку”)», «мультидисциплінарна команда», «отримувач послуг», «психічне здоров’я», «психологічна допомога», «психологічна реабілітація», «Реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей», «суб’єкт надання послуг», «фахівець із надання послуг», «якість життя».

Метою надання психологічної допомоги є:

 1. збереження та відновлення психічного здоров’я, загального благополуччя та якості життя, профілактика/попередження розвитку психічних та поведінкових розладів отримувачів послуг;
 2. подолання складних життєвих обставин;
 3. зниження частоти та тяжкості наслідків травматичних подій для психічного здоров’я особи;
 4. попередження інвалідності.

Психологічна допомога передбачає надання таких видів послуг: групова робота, перша психологічна допомога, психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування (психоедукація), психологічне консультування, психотерапія.

Надання психологічної допомоги здійснюється на таких рівнях:

 • перший – соціально-психологічна підтримка та супровід;
 • другий – психологічна реабілітація;
 • третій – комплексна медико-психологічна реабілітація.

Визначено  порядок звернення отримувачів послуг за психологічною допомогою, а також порядок документального оформлення надання психологічної допомоги. Для фіксації результатів надання психологічної допомоги на другому і третьому рівні суб’єкт надання послуг веде таку документацію:

 1. індивідуальний план;
 2. картка психологічного супроводу отримувача послуг (далі – картка психологічного супроводу);
 3. акт наданих психологічних послуг;
 4. зведений щомісячний звіт суб’єкта надання послуг про надані психологічні послуги (далі – зведений звіт).

► Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Постанова від 02.12.2022 № 1350 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Зміни передбачають, що із 1 січня 2023 року фінансування витрат, пов’язаних зі здійсненням страхових виплат потерпілому у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, у тому числі на перерахування (переказ) грошових сум за межі України, буде провадитися за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Внесено зміни до 22 постанов КМУ, зокрема до:

 • Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 № 998.
 • Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, яким передбачено, зокрема:

- сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не повинна перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (єдиний внесок);
- до поважних причин неврахування календарних днів у розрахунковому періоді для обчислення середньоденної заробітної плати (доходу) віднесено призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Це стосується й застрахованої особи, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески;
- страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності.

 • Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою КМУ від 22.02.2006 № 187. У ньому передбачено, зокрема, таке: «Забезпечення путівками осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, та осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Соціальний захист осіб з інвалідністю», шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам».
 • Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2007 № 228, яким передбачено, що «компенсації виплачуються структурними підрозділами соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Особам, які не мають особистих банківських рахунків, компенсації виплачуються шляхом поштового переказу».
 • Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337. Серед іншого зазначено, що порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 29 «Лікування та надання реабілітаційної допомоги у відділеннях санаторно-курортних закладів» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». По тексту «робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування» замінено на «територіальний орган Пенсійного фонду України».
 • Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317.

► Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Наказ від 07.10.2022 № 1817 «Про затвердження Переліку медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами»

Затверджено в новій редакції Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами.

У Переліку визначено протипоказання за окремими групами водіїв:

 • Група I – водії транспортних засобів категорій A1, A, B1, B, BE:
 1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 3. Гострота бінокулярного зору, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.
 4. Горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення – менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 20 градусів.
 5. Порушення контрастної чутливості й сутінкового (нічного) зору (при порушенні кольоровідчуття допуск до керування дозволяється).
 6. Гострота монокулярного зору (у випадку повної функціональної втрати зору на одне око або при використанні лише одного ока, наприклад, при диплопії), з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.
 7. Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.
 8. Стійка диплопія (допуск можливий у випадку контрольованої диплопії).
 9. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі при змінах гостроти зору і поля зору менше значень, вказаних у пунктах 3, 4, 6, допускаються індивідуально).
 10. Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології).
 11. Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування (після лікування та реабілітації з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 12. Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.
 13. Злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску систолічного АТ > 220 мм рт. ст. та/або діастолічного АТ > 120 мм рт. ст., незважаючи на прийом 3-компонентної медикаментозної терапії.
 14. Серцева недостатність клас IV за NYHA.
 15. Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв’язок.
 16. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора (можливий індивідуальний допуск за умови регулярної перевірки пристрою та відсутності інших протипоказів).
 17. Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром 6,5 см або більше (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).
 18. Хронічне розшарування аорти (допуск можливий за умови проведеного оперативного втручання та задовільних результатів подальшого медикаментозного лікування).
 19. Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини, протягом 12 місяців.
 20. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов’язкового диспансерного динамічного спостереження. Питання про допуск осіб з вираженими формами пограничних нервово-психічних розладів, пограничної розумової відсталості, затримками розумового розвитку вирішуються в індивідуальному порядку.
 21. Епілепсія та синкопальні стани (можливий допуск осіб з поодинокими і рідкими епілептичними нападами без психічних порушень).
 22. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.
 23. Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями (допуск визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації).
 • Група II – водії транспортних засобів категорій C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T:
 1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 3. Гострота зору ока, що бачить краще, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,8, і ока, що бачить гірше, менше ніж 0,1. Допустима корекція за допомогою окулярів з оптичною силою не більше ніж 8.0 Д або за допомогою контактних лінз.
 4. Горизонтальне поле зору обох очей становить менше ніж 160 градусів, його розширення – менше ніж 70 градусів праворуч і ліворуч, і 30 градусів угору і вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 30 градусів.
 5. Наявність порушень контрастної чутливості, сутінкового (нічного) зору, кольоровідчуття по типу дихромазії.
 6. Наявність диплопії будь-якої етіології.
 7. Глаукома (допуск до керування вирішується індивідуально за умови регулярних обстежень в закладі охорони здоров’я).
 8. Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології).
 9. Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування (після лікування та реабілітації з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 10. Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.
 11. Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.
 12. Після проведення аорто-коронарного шунтування та/або стентування коронарних артерій допуск визначається індивідуально (фракція викиду не менше 40%, принаймні 3 місяці після операції та відсутність пароксизмів шлуночкової тахікардії, тріпотіння чи фібриляції шлуночків та/або паузи асистолії понад 3 секунд за даними добового моніторування ритму за Холтером проведеного у період до 3-х місяців після оперативного/інтервенційного втручання).
 13. Артеріальна гіпертензія з показниками тиску вище ніж 180 мм рт. ст. для систолічного та вище ніж 100 мм рт. ст. для діастолічного, що зберігається незважаючи на прийом 3-компонентної антигіпертензивної терапії в повних дозах.
 14. Серцева недостатність (допуск дозволено для класів I-II за NYHA при збереженні фракції викиду не менше 40%).
 15. Гіпертрофічна кардіоміопатія.
 16. Дилятаційна кардіоміопатія (допуск можливий за умови відсутності симптомів та фракції викиду не менше ніж 40%).
 17. Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв’язок.
 18. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора.
 19. Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром більше 5,5 см (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).
 20. Хронічне розшарування аорти (допуск можливий за умови проведеного оперативного втручання, задовільних результатів подальшого медикаментозного лікування та значенням максимального діаметра аорти менше 5,5 см).
 21. Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини (рецидивна тяжка гіпоглікемія), протягом 12 місяців.
 22. Ускладнення цукрового діабету, що мають вплив на гостроту або поля зору.
 23. Хронічні захворювання легенів і плеври (бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легенів та інші), що супроводжуються значними порушеннями функції зовнішнього дихання.
 24. Важка ниркова недостатність – допуск визначається індивідуально.
 25. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов’язкового диспансерного динамічного спостереження. Епілепсія та синкопальні стани. Питання про допуск осіб з вираженими формами пограничної розумової відсталості, затримками розумового розвитку вирішуються в індивідуальному порядку.
 26. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.
 27. Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями (допуск визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації).

Наказ від 14.10.2022 № 1871 «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони»

Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої дони доповнено позиціями «Кислота пікринова», «Олово (неорганічні сполуки за Sn)», «Платина (метал)», гранично допустимі концентрації в повітрі робочої зони яких становлять, відповідно, 0,1; 2 та 1 мг/м3.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»