Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

01.12.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 19.10.2022 № 2697-IX «Про Митний тариф України»

Митний тариф України містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Визначено основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД та особливості застосування ставок ввізного мита. УКТ ЗЕД містить 21 розділ та 97 груп. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно законами про внесення змін до Митного тарифу України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Закон України від 03.11.2022 № 2710-ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік»

Мінімальна заробітна плата (без змін протягом 2023 року):

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 6700 гривень (у 2022 році: з 1 січня – 6500 грн, з 1 жовтня – 6700 грн);
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 40,46 гривні (у 2022 році: з 1 січня – 39,26 гривні, з 1 жовтня – 40,46 гривні).

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць (без змін протягом 2023 року)

 • Загальний показник – 2589 грн
 • діти до 6-ти років – 2272 грн
 • діти від 6 до 18 років – 2833 грн 
 • працездатні особи – 2684 грн
 • особи, які втратили працездатність – 2093 грн

Перехідними положеннями передбачено на 2023 рік зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Відповідно, нараховувати індексацію щодо зарплати у 2023 році вже буде не потрібно. Ця норма запрацює з 1 січня 2023 року. Тож востаннє проводити індексацію потрібно буде в грудні 2022 року.

Закон України від 04.11.2022 № 2732 «Про внесення змін до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час»

Внесено зміни до статей 23, 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відповідно до яких:

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані працівники Бюро економічної безпеки України (працівників податкової міліції вилучено з цього переліку).
Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язані працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.
Конкретизовано категорії осіб, які підлягають бронюванню. Зокрема, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 04.11.2022 № 1299 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»

Зміни стосуються оформлення, видачі та використання електронних посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

1. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затверджене постановою КМУ від 08.05.1993 № 340:

 • Посвідчення водія може бути оформлене та видане в електронній формі без виготовлення його на бланку. Таке Посвідчення оформлюється та видається в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру МВС на підставі поданої заяви і доданих до неї документів зподальшим його відображенням в електронній формі в порядку, визначеному постановою КМУ від 29.12.2021 № 1453 «Про затвердження Порядку формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій». Заява про обмін посвідчення водія або видачу його після втрати чи викрадення, подана засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія, розглядається в строк до 10 робочих днів з моменту її надходження.
 • У разі коли особа бажає отримати посвідчення водія, виготовлене на бланку, така особа звертається із заявою про обмін посвідчення водія. Посвідчення водія, виготовлене на бланку, отримується особисто під підпис після пред’явлення документу, що посвідчує особу та оригіналу медичної довідки встановленого зразка, дійсної на дату подання заяви про обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення.
 • Якщо водій ухиляється від проходження медичного огляду або за його результатами визнаний не здатним керувати транспортними засобами, поліцейські вилучають у нього посвідчення водія та/або роблять відповідну позначку, яка вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, у порядку та строки, передбачені нормативно-правовими актами МВС.
 • В обміні посвідчення водія відмовляється в разі, коли в поданих особою документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням його мобільного додатка (далі – Портал Дія) чи витяг із реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або пред’являють його відображення в електронній формі засобами Порталу Дія).

2. Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388:

 • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за бажанням заявника може бути надано в електронній формі (без виготовлення його на бланку).
 • Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення та видача реєстраційних документів і номерних знаків здійснюється незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) на території України фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При чому для внутрішньо переміщених осіб місце проживання визначається на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання, або її відображення в електронній формі засобами Порталу Дія чи витягу з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або його відображення в електронній формі засобами Порталу Дія.
 • У разі перереєстрації транспортних засобів номерні знаки транспортних засобів за бажанням особи, що замовила послугу з перереєстрації, можуть залишатися за такими транспортними засобами, крім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

3. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, затверджений постановою КМУ від 17.12.2008 № 1086: Тимчасове вилучення посвідчення водія на транспортний засіб здійснюється поліцейським шляхом вилучення посвідчення водія, виготовленого на бланку, та/або внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

4. Постанова КМУ від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов КМУ»:

 • Оформлене відповідно до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1453 електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є електронним відображенням інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі МВС або Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;
 • оформлення і видача національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в електронній формі без виготовлення його на бланку здійснюється засобами Єдиного державного реєстру МВС із подальшим їх відображенням в електронній формі в установленому порядку (постанови КМУ від 29.12.2021 № 1453).

5. У Порядку формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій, затвердженому постановою КМУ від 29.12.2021 № 1453, передбачено, що особа, яка отримала національне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку або в електронній формі, в порядку, визначеному Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженим постановою КМУ від 08.05.1993 № 340, може використовувати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу формуються за наявності відповідних відомостей у Реєстрі МВС.

Постанова набирає чинності з 14 грудня 2022 року.

Постанова від 16.11.2022 № 1288 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Внесено зміни, зокрема, до таких постанов Кабінету Міністрів України:

 • Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»;
 • Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання»;
 • Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»;
 • Постанова КМУ від10.03.2017 № 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»;
 • Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1186 «Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень»;
 • Постанова КМУ від 20.03.2020 № 224 «Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита». Крім того, до медичних виробів, медичного обладнання та інших товарів, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, віднесено системи безперебійного електроживлення (електрогенераторні установки, акумулятори та пов’язана з ним електрична апаратура).

Відповідними змінами скасовано обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Державна митна служба надала роз’яснення

Обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів, які ввозяться громадянами без сплати митних платежів, відсутні.

Постановою КМУ від 16.11.2022 року № 1288 внесено зміни до Постанови КМУ від 20.03.2020 № 224 та низки урядових постанов про затвердження технічних регламентів. Відповідними змінами скасовано обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Відтак, ввезення на митну територію України товарів, визначених Постановою КМУ від 09.11.2022 № 1260, якою доповнено Перелік товарів, визначений Постановою КМУ від 20.03.2020 № 224, здійснюється як фізичними, так і юридичними особами шляхом декларування митному органу !! без сплати митних платежів.

Відповідно до частин 1, 6 статті 374 Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари:

 • сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі;
 • сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.

Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню відповідно до частин 2, 4, 7 статті 374 МКУ.

З метою врегулювання практичної реалізації окремих процедур при здійсненні пропуску через митний кордон України даної категорії товарів, що ввозяться громадянами, Держмитслужба підготувала і направила митницям лист-роз’яснення щодо застосування норм чинного законодавства з пільгового оподаткування та декларування товарів, що переміщуються громадянами при ввезенні на митну територію України.

Постанова від 25.11.2022 № 1316 «Про затвердження переліку робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації»

Визначено Перелік робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації. У Переліку зазначено професійну назву роботи, код професії, випуск ЄТДК, випуск ДКХП. Наведено 203 професійні назви робіт. Серед них, зокрема, такі як двірник, робітник з благоустрою, консьєрж, кур’єр, мийник посуду, розклеювач оголошень, підсобний робітник, приймальник товару тощо.

Перегляд переліку робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації, здійснюється за поданням Національного агентства кваліфікацій у разі потреби не рідше ніж один раз на три роки.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»