Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

26.11.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 18.10.2022 № 2682-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю»

1. Внесено зміни до статей 17, 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Вилучено обов’язок Пенсійного фонду України щодо звітування Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. Натомість передбачено норму щодо надання інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю, порядок та за форма надання якої встановлюється Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення (не Кабінетом Міністрів України).

Інформація, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, є підставою для проведення перевірки підприємств, установ, організацій (далі – підприємства). Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств визначає КМУ.

Підприємства в межах нормативу повинні здійснювати працевлаштування осіб з інвалідністю внаслідок психічного розладу відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня в автоматизованому режимі здійснює визначення підприємств, які не забезпечили виконання в попередньому році нормативу робочих місць, та надсилає їм розрахунок відповідних сум адміністративно-господарських санкцій у формі електронного документа на електронні кабінети підприємств на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у формі та порядку, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю спільно з Пенсійним фондом України.

2Доповнено пункт 146 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що стосується проходження оглядів, пов’язаних з отриманням висновку медико-соціальної експертизи щодо виплати пенсій, під час дії карантину через коронавірусну хворобу (COVID-19). А саме зазначено, що для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, у яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні, у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування (для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану – не менш як на весь строк їх військової служби). Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду.

3. Внесено зміни до статей 17, 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема щодо використання інформації з Державного реєстру. Зазначено, що така інформація використовується, зокрема, для моніторингу дотримання законодавства про соціальний діалог, про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності. Порядок використання інформації (серед іншого про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю) затверджується Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Для обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівник страхувальника подає відомості про працівника щодо переведення на іншу роботу (посаду), звільнення, поновлення на роботі, призупинення/поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності осіб, які працюють, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Персоніфіковані відомості в разі їх відсутності в реєстрі застрахованих осіб, а також у разі зміни або уточнення зазначених відомостей подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». У разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою відомості про припинення трудового договору подаються Державною службою зайнятості.

Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами»

Цей Закон імплементує в національне законодавство положення низки актів ЄС, а саме:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 282/2008 від 17 березня 2008 р. щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами;
 • Регламенту Комісії (ЄС) 2023/2006 про належну виробничу практику матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування;
 • Регламент Комісії (ЄС) 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо активних та «інтелектуальних» матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Вносяться зміни до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».

Серед основних новацій регулювання такі:

 1. визначено загальні вимоги до предметів та матеріалів, що призначені для контакту з харчовими продуктами;
 2. урегульовано відносини, пов’язані з виробництвом, обігом та використанням матеріалів і предметів;
 3. упроваджено державну реєстрацію та ведення державного реєстру речовин, що використовуються у виробництві матеріалів і предметів та процесів переробки пластику (повторного використання)
 4. визначено чіткі вимоги щодо належної виробничої практики (GMP) під час виробництва матеріалів і предметів, що призначені для контакту з харчовими продуктами;
 5. удосконалено вимоги щодо державного контролю та відповідальності операторів ринку.

Довідково: Закон розроблено на виконання пункту 20 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV («Cанітарні та фітосанітарні заходи») Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Закон набирає чинності через три роки з моменту опублікування, крім окремих положень Прикінцевих та перехідних положень.

Закон України від 16.11.2022 № 2738-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”»

Затверджено Указ Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно з яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року на 90 діб.

Закон України від 16.11.2022 № 2739-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”

Затверджено Указ Президента України від 7 листопада 2022 року № 758/2022 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», згідно з яким строк проведення загальної мобілізації продовжено з 21 листопада 2022 року на 90 діб.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 28.10.2022 № 1217 «Про внесення зміни до пункту 22.5 Правил дорожнього руху»

Внесено зміну до пункту 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306, що стосується руху транспортних засобів та їх составів.

Згідно зі зміною, у період воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування вимоги щодо перевищення параметрів габаритів і фактичної маси транспортних засобів не поширюються на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів з метою їх використання для забезпечення обороноздатності держави за рішенням військового командування, в інтересах якого здійснюється таке перевезення.

Постанова від 31.10.2022 № 1222 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 і від 27 лютого 2019 р. № 152»

1. Внесено зміни до постанов КМУ від 03.10.2018 № 804 «Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів», а саме:

 • Передбачено, що інформація, яка може мати вплив на спосіб поводження з продуктом, його використання чи переробки іншими, ніж виробник, особами, може бути наведена однією чи кількома іноземними мовами.
 • Якщо орган державного ринкового нагляду (далі – орган нагляду) виявив, що продукція не відповідає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, то такий орган невідкладно вимагає ввід відповідного суб’єкта господарювання вилучити зазначену продукцію з обігу та/або відкликати її чи забороняє надання такої продукції на ринку.

Заходи, що вживаються органом нагляду, повинні бути пропорційними рівню загрози відповідної продукції суспільним інтересам. Крім того, орган нагляду може забезпечити проведення експертизи (випробувань) такої продукції на відповідність вимогам екодизайну, за результатами експертизи інформація про виявлену невідповідність продукції повинна бути оприлюднена.

2. Внесено зміни до постанови КМУ від 27.02.2019 № 152 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів», а саме:

 • Середні та великі силові трансформатори незалежно від того, коли вони були вперше введені в обіг або експлуатацію, підлягають повторній оцінці відповідності та повинні відповідати вимогам цього Технічного регламенту, якщо до них застосовуються такі операції: заміна сердечника або його частини; заміна однієї чи кількох повних обмоток.
 • Дія Технічного регламенту не поширюється тільки на великі силові трансформатори, які застосовуються як альтернатива існуючих трансформаторів.
 • Внесено корегування у визначення термінів «великий силовий трансформатор»; «середній силовий трансформатор»; «середній силовий трансформатор, установлений на опорах повітряних ліній електропередачі». Дано визначення нових термінів: «заявлене значення»; «трансформатор подвійної напруги»; «випробування із залученням свідків»; «заводські контрольні випробування»; «еквівалентна модель»; «ідентифікатор моделі»;
 • Конкретизовано вимоги щодо інформації до технічної документації, яка стосується продукції. Технічна документація повинна включати перелік усіх еквівалентних моделей, включно з ідентифікаторами моделі.
 • Внесено доповнення до розділу про орієнтовні еталонні показники найбільш ефективних трансформаторів, де зазначено, що виробник, імпортер або уповноважений представник не повинні вводити в обіг продукцію, розроблену з метою її випробовування, а також щоб реагувати особливим чином, шляхом автоматичної зміни своїх технічних характеристик під час випробування з метою досягнення більш сприятливого рівня будь-яких параметрів, заявлених виробником, імпортером або уповноваженим представником у технічній документації чи включених до поданої документації.
 • У додатку 1 до Технічного регламенту «Вимоги до екодизайну трансформаторів» змінено мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії для рідинних та сухих великих силових трансформаторів (таблиці 7, 8, 9); вказано, що в технічній документації на силовий трансформатор повинна зазначатися конкретна причина (причини), чому на трансформатор не поширюється дія цього Технічного регламенту.
 • У додатку 2 «Методи вимірювання і розрахунків» суттєво змінено формулу розрахунку значення максимального коефіцієнта корисної дії для силових трансформаторів.
 • У додатку 3 «Вимоги до перевірки відповідності продукції під час здійснення державного ринкового нагляду» деталізовано порядок перевірки відповідності трансформаторів, а також умови відповідності та невідповідності моделі трансформатора вимогам Технічного регламенту. Зазначено, що органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати лише допустимі похибки, наведені в таблиці цього додатка.

Постанова набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Постанова від 04.11.2022 № 1242 «Про реалізацію експериментального проекту щодо формування та застосування єДокумента про освіту»

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо формування та застосування єДокумента про освіту, який визначає процедуру реалізації експериментального проекту. Зокрема, ідеться про підтвердження здобуття особою певного освітнього (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня у вигляді відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує документи про освіту особи та міститься в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та/або вищу освіту (науковий ступінь), які внесено в установленому законодавством порядку до Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перевірку зазначеної інформації на запит Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія).

Електронні копії документів про освіту можуть бути сформовані засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), для подальшої їх передачі електронною поштою з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

З моменту опублікування Постанови набирають чинності пункт 5 та 6 цієї Постанови, які передбачають зобов’язання Міністерства освіти і науки та Державної податкової служби щодо Порядку електронної інформаційної взаємодії Порталу Дія та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо формування та застосування єДокумента про освіту на період експериментального проекту.

Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2023 року, крім пунктів 5 і 6 цієї постанови, які набирають чинності з дня її опублікування.

Постанова від 15.11.2022 № 1286 «Про реалізацію експериментального проекту із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури»

Протягом двох років реалізовуватиметься експериментальний проект із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури.

Координатором експериментального проекту є Міністерство інфраструктури.

Учасниками експериментального проекту є Державне агентство автомобільних доріг, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, Державна авіаційна служба, Державна служба з безпеки на транспорті, Державне агентство інфраструктурних проектів, акціонерне товариство «Українська залізниця» (за згодою), акціонерне товариство «Укрпошта» (за згодою), підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури.

Метою реалізації експериментального проекту є:

 1. запровадження уніфікованого підходу управління процесом відновлення та/або відбудови об’єктів інфраструктури транспорту;
 2. застосування комплексного планування до проведення робіт з відновлення та/або відбудови об’єктів інфраструктури транспорту;
 3. планування фінансування робіт з відновлення та/або відбудови об’єктів інфраструктури транспорту;
 4. моніторинг процесу відновлення та/або відбудови об’єктів інфраструктури транспорту (проектування, публічні закупівлі, будівництво, реконструкція, капітальний чи поточний ремонт, інші будівельні та відновлювальні роботи, введення в експлуатацію відбудованих об’єктів інфраструктури транспорту тощо);
 5. моніторинг виконання робіт з відновлення та/або відбудови об’єктів інфраструктури транспорту та використання фінансових ресурсів;
 6. доступність інформації для всіх користувачів системи щодо процесу відновлення та/або відбудови об’єктів інфраструктури транспорту та забезпечення актуальності такої інформації.

Фінансове забезпечення заходів з реалізації експериментального проекту здійснюється за рахунок міжнародної технічної поворотної або безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій у межах програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Постанова від 15.11.2022 № 1289 «Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України»

Внесено зміни до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою КМУ від 23.07.2014 № 280, пов’язані з тим, що до повноважень Пенсійного фонду додатково віднесено «загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Зокрема, на Пенсійний фонд додатково покладено функції щодо:

 • здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 • профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • проведення перевірки обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації, що міститься в електронних системах та реєстрах;
 • здійснення контролю за використанням страхувальниками та застрахованими особами страхових коштів.

Рекомендовано виконавчій дирекції Фонду соціального страхування здійснити інвентаризацію особових справ потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань (членів їх сімей), баз даних, носіїв інформації та програмного забезпечення щодо ведення обліку та здійснення страхових виплат та передати до 20 листопада 2022 р. Пенсійному фонду України перелік програмного забезпечення, що використовується для виконання функцій Фонду соціального страхування, із зазначенням програмно-технічних комплексів, призначених для ведення обліку та здійснення страхових виплат, опис та структуру баз даних, технічну документацію, перелік та основні характеристики технічних засобів, включаючи центри обробки даних та збереження інформації.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2023 року

Розпорядження від 15.11.2022 № 1024-р «Про затвердження плану заходів із створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112»

Одним із передбачених заходів є вдосконалення законодавства з питань функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Відповідальні за реалізацію: Адміністрація Держспецзв’язку, Мінцифри, МВС.

На першому етапі буде здійснюватися впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112: підготовка до інтеграції оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104, в інформаційно-комунікаційну систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Усі заходи мають бути здійснені до 31 грудня 2023 року.

Розпорядження набирає чинності з 30 грудня 2022 року. Реалізація заходів здійснюватиметься в три етапи.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 26.10.2022 № 4179 «Про затвердження Примірної форми трудового договору з нефіксованим робочим часом»

Роботодавцям під час укладення трудового договору з нефіксованим робочим часом рекомендовано керуватися Примірною формою трудового договору з нефіксованим робочим часом, затвердженою цим наказом. Форма договору містить 13 розділів.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно в разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням відповідних умов оплати праці (стаття 211 Кодексу законів про працю України).

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 01.11.2022 р. № 100855/13019-4-22/8.4.3

Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції

З метою забезпечення неухильного дотримання положень законодавства під час проведення державної реєстрації створення юридичної особи інформуємо про таке.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, встановлений статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) та включає в себе перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.

Так, однією з таких підстав, закріплених у статті 28 Закону про реєстрацію, є порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи.

Кабінетом Міністрів України 23 серпня 2022 року прийнято постанову № 941 «Питання утворення суб’єктів господарювання державного сектору економіки у період воєнного стану», якою встановлено, що у період воєнного стану утворення державних підприємств, установ та організацій, заснування господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, суб’єктами управління об’єктами державної власності здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Підсумовуючи вищевказане, якщо у пакеті документів для державної реєстрації створення певного кола юридичних осіб, визначених вказаною постановою, відсутнє погодження Кабінету Міністрів України, це є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації у зв’язку з порушенням встановленого законом порядку створення юридичної особи.

Просимо зазначену вище інформацію терміново довести до відома суб'єктів державної реєстрації, нотаріусів та провести відповідну роз'яснювальну роботу.

Перший заступник Міністра Євгеній ГОРОВЕЦЬ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ від 03.11.2022 р. № 3173/1/4.5-ЗВ-22а

Щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (Витяг)

Державна служба України з питань праці розглянула <…> запит <…> щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.

<…> Згідно із пунктом 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 (далі – Порядок), атестація робочих місць за умовами праці (надалі – атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Пунктом 4 Порядку передбачено, що атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Відповідно до пункту 10 Порядку результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Враховуючи вимоги Порядку, атестація має бути проведена атестаційною комісією підприємства, установи або організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Результати атестації можуть використовуватись підприємством, установою або організацією під час визначення права на пільги і компенсації за рахунок підприємства, установи та організації за умови дотримання підприємством строків проведення атестації (не рідше одного разу на п’ять років).

Водночас, згідно з частиною першою статті 91 Кодексу законів про працю України, підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Звертаємо увагу, що листи Держпраці не є нормативно-правовими актами та носять інформаційний, рекомендаційний характер.

Голова Ігор  ДЕГНЕРА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Наказ від 10.11.2022 № 279 «Про затвердження Змін до деяких форм державних статистичних спостережень»

Внесено зміни (у графу щодо конфіденційності адресної частини) до 71 форми державних статистичних спостережень. Зокрема, до форм:

 • № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;
 • № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»;
 • № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами».

Статистична конфіденційність адресної частини форм забезпечуватиметься статтями 29 та 30 Закону України «Про офіційну статистику» від 16.08.2022 № 2524-ІХ.

Зміни, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 січня 2023 року.

Підготували Зінаїда Якименко та Микола Федоренко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»