Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

01.10.2022

Кабінет Міністрів України

Постанова від 13.09.2022 № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки»

Затверджено Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, який визначає процедуру віднесення об’єктів, в яких використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, зберігається одна або кілька небезпечних речовин, до об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН) відповідного класу.

Зазначено, що ідентифікація ОПН проводиться суб’єктами господарювання, які є власниками ОПН або користуються ними. Ідентифікація ОПН стосовно об’єктів, які проектуються, проводиться замовниками будівництва.

Ідентифікація ОПН проводиться з метою оцінювання впливу небезпеки від небезпечних речовин на здоров’я людини, об’єкти інфраструктури та навколишнє природне середовище. Дано визначення таких термінів, як «державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки»; «категорія небезпеки»; «клас небезпеки небезпечної речовини» («клас небезпечної речовини»); «повідомлення про результати ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки».

Визначено три етапи проведення ідентифікації ОПН:

  1. Складання переліку небезпечних речовин за індивідуальними назвами, класами небезпечних речовин та категоріями небезпеки, що розміщені або можуть розміщатися на об’єкті згідно з проектною та технічною документацією.
  2. Складання переліку розташованих у межах об’єкта установок, сховищ (резервуарів, посудин), трубопроводів, машин, агрегатів, технологічного устаткування (обладнання), споруд (далі - виробнича одиниця), які містять небезпечні речовини.
  3. Визначення маси небезпечної речовини в кожній окремій виробничий одиниці та проведення розрахунку загальної маси небезпечних речовин окремо для кожної індивідуальної назви небезпечної речовини.

Інформація, визначена на кожному з трьох етапів ідентифікації, вноситься до Реєстру. До введення в дію Реєстру за результатами ідентифікації суб’єктом господарювання складається повідомлення за формою ОПН-1, яке подається (разом з розрахунково-пояснювальною запискою) до ДСНС або її територіального органу за місцезнаходженням об’єкта. Після отримання від суб’єкта господарювання повідомлення про результати ідентифікації приймається рішення про віднесення (невіднесення) об’єкта до ОПН, про що інформується суб’єкт господарювання та відповідні державні органи.

Для об’єктів, які проєктуються, ідентифікацію ОПН повинно бути проведено до затвердження проектної документації.

Для ОПН, що включені до Реєстру, до введення в дію цього Порядку суб’єкти господарювання, які їх експлуатують, протягом року після введення в дію цього Порядку проводять їх ідентифікацію.

Затверджений Порядок доповнено додатками:

  • Додаток 1 «Порогові маси небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» (таблиця 1 «Порогові маси небезпечних речовин за індивідуальними назвами»; таблиця 2 «Порогові маси небезпечних речовин за класами небезпечних речовин та категоріями небезпеки»; таблиця 3, яка визначає п’ять категорій небезпеки залежно від шляхів впливу на організм людини). Для ідентифікації ОПН порогові маси небезпечних речовин установлюються за індивідуальними назвами для небезпечних речовин, які мають індивідуальні властивості, а також за класами небезпечних речовин та категоріями небезпеки, які мають однорідні (подібні) індивідуальні властивості залежно від виду загроз, поєднані у секції.
  • Додаток 2 «Повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» (повідомлення за формою ОПН-1).

Постанова від 13.09.2022 № 1025 «Деякі питання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

Внесено зміну до п. 5 Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2015 № 18. Зміна стосується створення робочих груп з метою координації здійснення заходів з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів життєзабезпечення населення, зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Робочі групи створюються з числа представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. Їх рішення вносяться для розгляду на засіданні Державної комісії. Матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення діяльності робочих груп покладається на відповідний центральний орган виконавчої влади.

Постанова від 16.09.2022 № 1032 «Про внесення змін до Положення про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”»

Внесено зміни до Положення про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», затвердженого постановою КМУ від 10.03.2021 № 184. Зміни стосуються функціонування веб-платформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Зобов’язано Міністерство освіти і науки протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою розробити та затвердити положення про функціонування веб-платформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» та забезпечити функціонування цієї веб-платформи.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»