Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

21.09.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України № 2075-IX від 17.02.2022 «Про хмарні послуги»

Закон визначає правові відносини, що виникають при наданні хмарних послуг, та встановлює особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження (містить 16 статей).

Надано визначення термінів «користувач хмарних послуг», «надавач хмарних послуг», «публічний користувач хмарних послуг», «технологія хмарних обчислень», «хмара (хмарна інфраструктура)», «хмарна послуга», «хмарні ресурси», «центр обробки даних».

Зокрема, хмарна послуга – послуга з надання хмарних ресурсів за допомогою технології хмарних обчислень; хмарні ресурси – будь-які технічні та програмні засоби або інші компоненти інформаційної (автоматизованої) системи, доступ до яких забезпечують технології хмарних обчислень, зокрема процесорний час (обчислювальна потужність), місце у сховищах даних, обчислювальні мережі, бази даних і комп’ютерні програми.

Тепер державні органи зможуть зберігати дані в хмарних сервісах. До хмарних послуг належать інфраструктура як послуга, платформа як послуга, програмне забезпечення як послуга, безпека як послуга, інші послуги. Хмарні послуги надаються на договірних засадах. Визначено повноваження регулятора комунікаційних послуг; вимоги до надавача хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних та порядок надання цих послуг.

Закон дозволить прибрати корупційні ризики під час закупівлі серверного обладнання; пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади. Крім того, Україна стане привабливою для найбільших світових вендорів хмарних сервісів – Microsoft, AWS, Google Cloud.

Закон України № 2506-IX від 15.08.2022 «Про внесення зміни до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану»

Внесено зміни до статті 40 Закону, згідно з якими, зокрема, під час визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, можуть бути виключені періоди страхового стажу під час воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з місяця введення воєнного стану та протягом трьох календарних місяців після його припинення або скасування.

Закон України № 2513-IX від 15.08.2022 «Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо військово-транспортного обов’язку»

Закон розроблено з метою запровадження механізмів безпосереднього доступу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до актуальної інформації про транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям та можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Законом пропонується внести відповідні зміни до статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Закон України № 2524-IX від 16.08.2022 «Про офіційну статистику»

Закон регулює правові відносини у сфері офіційної статистики. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону:

 1. виробники офіційної статистики та їх працівники, працівники, які від їх імені на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень;
 2. інші державні органи, які проводять статистичні спостереження, та розпорядники адміністративних даних;
 3. респонденти;
 4. користувачі офіційної державної статистичної інформації;
 5. Національна рада з питань статистики.

Джерела статистичної інформації:

 1. первинні та інші дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;
 2. адміністративні дані державних органів (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
 3. дані фінансової звітності підприємств, митної статистики;
 4. статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб іноземних держав;
 5. оцінки та розрахунки, здійснені на основі зазначених у цій частині даних.

Законом визначено методологію статистичних спостережень, статистичні переліки та використовувані інформаційні системи; основні завдання, повноваження, обов’язки та відповідальність представників центрального органу виконавчої влади з питань статистики та Національної ради з питань статистики, інших осіб, які залучаються до проведення статистичних спостережень, та користувачів офіційної державної статистичної інформації. Визначено питання координації, планування та фінансування державної статистичної діяльності, вимоги до поширення, конфіденційності, якості та права доступу до статистичної інформації.

 • Набирає чинності 1 січня 2023 року.

Закон України № 2554-IX від 30.08.2022 «Про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами»

Постановлено приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, вчиненої 20 травня 1987 року, яка набирає чинності для України в перший день другого місяця після подання на зберігання офіційного документа про приєднання, з такою заявою:

«Україна приймає відповідно до пункту 5 статті 11а Конвенції всі рекомендації та рішення Спільного комітету, зазначені у статті 11(2) і (3) Конвенції, прийняті між датою запрошення та датою, коли приєднання набере чинності».

Очікується, що Україна отримає «митний безвіз» вже у 2022 році.

Закон України № 2555-IX від 30.08.2022 «Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту»

Згідно із Законом, Україна приєднується до Конвенції про процедуру спільного транзиту, учиненої 20 травня 1987 року в м. Інтерлакен, яка набирає чинності для України в перший день другого місяця після подання на зберігання офіційного документа про приєднання.

Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та використання системи NCTS дозволяє застосовувати європейські транзитні правила, що дасть змогу підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину фінансову гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента. Очікується, що внаслідок ратифікації Конвенції відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого виграють усі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 16.08.2022 № 937 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137»

Внесено зміни до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг». Викладено в новій редакції Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, яке визначає порядок функціонування вебпорталу електронних послуг (Портал Дія, diia.gov.ua), зокрема порядок ведення Реєстру адміністративних послуг.

Постанова від 19.08.2022 № 944 «Деякі питання проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів»

Установлено, що на період воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування:

 • не застосовується вимога щодо розміщення самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації в правій верхній частині вітрового скла на транспортному засобі, що підлягає обов’язковому технічному контролю;
 • суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які отримали бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу до набрання чинності цією постановою, використовують їх до повного витрачання.

Внесено відповідні зміни до:

 • Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306;
 • Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2012 № 137;
 • Технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затверджених постановою КМУ від 30.01.2012 № 137.

Постанова від 23.08.2022 № 940 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму проведення евакуації»

Внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення механізму проведення евакуації окремих категорій населення України.

Зокрема, передбачено, що у випадку відмови від обов’язкової евакуації фізична особа підписує відмову від проведення обов’язкової евакуації за встановленою формою. Облік та зберігання оформлених відмов здійснюють місцеві держадміністрації або органи місцевого самоврядування, які організовують проведення такої евакуації.

Постанова від 27.08.2022 № 955 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303»

Постанова КМУ від 13.03.2022 № 303 чинна з 31.08.2022 і стосується припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану.

Згідно з внесеними змінами, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України (на підставі рішення Кабінету Міністрів України), надано повноваження щодо здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також з метою виконання міжнародних зобов’язань України.

Зазначено також, що протягом періоду воєнного стану за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, можуть здійснюватися планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

Постанова від 30.08.2022 № 976 «Про внесення змін у додаток 1 до Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

Повноваження створення функціональні підсистеми «забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» єдиної державної системи цивільного захисту передано від Держпродспоживслужби до МОЗ.

Постанова від 10.09.2022 № 1019 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування транспортними засобами»

1. Внесено зміни та доповнення до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340, які конкретизують порядок використання в Україні посвідчень водія іноземної держави. Зокрема:

 • Особа має лише одне посвідчення водія, що підтверджує її право на керування транспортними засобами діючих категорій, зазначених у ньому.
 • У разі зміни персональних даних (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), стать) власник посвідчення водія зобов’язаний здійснити його обмін не пізніше десяти днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи.
 • У разі наявності в посвідченні водія іноземної держави двох або більше категорій на право керування транспортними засобами теоретичний та практичний іспити складаються за вищою категорією із зазначених у такому посвідченні водія.
 • Обмін посвідчення водія іноземної держави на національне посвідчення водія не проводиться в разі:

– закінчення строку дії такого посвідчення водія;
– наявності відомостей про позбавлення власника такого посвідчення водія права на керування транспортним засобом;
– наявності відомостей про тимчасове обмеження власника такого посвідчення водія права на керування транспортним засобом

Теоретичний та практичний іспити для отримання права керування транспортними засобами приймаються уповноваженими працівниками територіальних сервісних центрів МВС, вимоги до яких визначаються МВС.

2. Внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388. Зокрема, передбачено можливість замовити послугу з перереєстрації транспортних засобів через електронний кабінет водія або засоби Порталу Дія шляхом формування та подання заяви в електронній формі за встановленою формою. Оформлення заяви в електронній формі завершується накладенням електронного підпису. Достовірність викладеної в заяві інформації перевіряють уповноважені особи сервісного центру МВС.

Перереєстрація транспортних засобів через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія не проводиться в разі, коли:

 • у відомостях заяви або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи (крім внутрішньо переміщених осіб, інформація щодо яких підтверджується даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб);
 • власник та/або транспортний засіб перебувають у розшуку;
 • відсутня інформація, що підтверджує сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством;
 • під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено недостовірну інформацію або розбіжності (у такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються).

Отримання замовлених через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків здійснюється позачергово особисто під підпис після пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, та обов’язкового повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків (крім перереєстрації у зв’язку із втратою, викраденням свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та/або номерного знака), на підставі якого здійснювалося замовлення послуги в електронній формі.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюються після проведення експертного дослідження. Експертне дослідження транспортних засобів фахівцями не проводиться в разі:

 • державної реєстрації нових транспортних засобів;
 • перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із зміною найменування та місцезнаходження юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб, які є власниками;
 • перереєстрації транспортних засобів у зв’язку з переобладнанням для роботи на газовому моторному пальному та альтернативних видах рідкого і газового пального;
 • видачі, визнання недійсним реєстраційного документа для виїзду за кордон (його повернення) або визнання недійсним тимчасового реєстраційного талона на транспортний засіб особистого користування, тимчасово ввезений на митну територію України;
 • видачі, визнання недійсним тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом;
 • зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з його вибракуванням у цілому;
 • перереєстрації транспортних засобів, ввезених під зобов’язання про зворотне вивезення;
 • перереєстрації транспортних засобів у разі зняття з обліку в органах соціального захисту населення (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);
 • перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною типу транспортного засобу за призначенням, пов’язаної з установленням або демонтажем спеціальних світлових сигнальних пристроїв;
 • перереєстрації транспортного засобу в разі заміни (втрати) номерного знака або закріплення (перезакріплення) індивідуального номерного знака;
 • перереєстрації транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);
 • перереєстрації транспортних засобів у разі заміни свідоцтва про реєстрацію;
 • перереєстрації транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності на транспортний засіб у спадщину (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);
 • перереєстрації транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності на транспортний засіб за договором фінансового лізингу або зазначеним у такому договорі окремим договором купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу, або іншим договором, визначеним договором фінансового лізингу.

Зареєстрованим до 18.10.2006 транспортним засобам, у реєстраційних документах яких відсутня інформація щодо ідентифікаційних номерів кузова, шасі (рами), протягом двох років з дня набрання чинності постановою КМУ від 10.09.2022 № 1019 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування транспортними засобами», а таким транспортним засобам, зареєстрованим на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, – протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану на відповідній території здійснюється присвоєння та нанесення на них спеціальних індивідуальних номерів на підставі заяви особи, за якою такий транспортний засіб був зареєстрований, з подальшою перереєстрацією такого транспортного засобу в установленому порядку. У разі коли протягом зазначених строків цим транспортним засобам не буде присвоєно та не нанесено на них спеціальні індивідуальні номери та не здійснено їх перереєстрацію, такі транспортні засоби вважаються незареєстрованими на території України.

Зняття з обліку транспортних засобів (крім вибракування транспортного засобу в цілому) проводиться в сервісному центрі МВС або в центрі надання адміністративних послуг на підставі заяви власника, документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, виконавчого напису нотаріуса, постанови державного або приватного виконавця чи рішення суду та за умови проведення експертного дослідження фахівцями, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів і внесення відповідних відомостей, що містяться у висновку експертного дослідження, до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

3. Внесено зміни до Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 № 487. Зокрема, підготовкою водіїв транспортних засобів опікуються разом із МВС, МОН, Мінінфраструктури також Мінекономіки (замість Мінсоцполітики).

4. Внесено зміни до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою КМУ від 11.11.2009 № 1200

5. Внесено зміни до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 14.11.2018 № 1197.

Розпорядження від 07.09.2022 № 792-р «Про внесення зміни до плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік»

Внесено зміни до Плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 28.12.2021 № 1742. План доповнено такими заходами:

► До 15 грудня МОН, ДСНС, МВС, Національна поліція, центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні заклади освіти, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою) мають створити та забезпечити функціонування класів безпеки в закладах освіти. Показники (індикатори) виконання заходу: затверджено рекомендації щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти; затверджено примірний перелік обладнання для класів безпеки; створено 32 класи безпеки; затверджено регіональні плани заходів щодо створення класів безпеки на 2023 рік.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Наказ від 06.09.2022 № 259 «Про внесення зміни до наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2022 року № 35»

Обов’язковий військовий облік для жінок відтерміновано до 1 жовтня 2023 року.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 15.07.2022 № 2120 «Про затвердження Змін до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.03.2021 № 568»

Внесено такі зміни:

 • Розділ I «Загальні положення» доповнено новим пунктом такого змісту:
  «16. Вимоги стосовно проєктування будівель, споруд, технологічного обладнання, устаткування та їх конструкцій, що експлуатуються у доменних цехах, зокрема, під час їх будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення визначаються державними будівельними нормами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва. Суб’єкти та об’єкти нормування у будівництві визначаються Законом України “Про будівельні норми”».
 • Вилучено конкретизацію щодо кількості та розмірів люків, призначених для забезпечення огляду запасних апаратів на газових затворах. Зазначено: «Кількість та конструкція люків на газових затворах повинна забезпечувати можливість огляду засипних апаратів й відповідати проєктній документації».
 • Вилучено конкретизацію щодо використання спеціальних круглих люків із заглушками на кожусі верху шахт доменних печей, що знімаються під час проведення ремонтних робіт. Зазначено: «Конструкція кожуху верху шахт доменних печей повинна забезпечувати можливість виконання ремонтних робіт».
 • Вилучено конкретизацію щодо обладнання насосної станції доменних печей. Зазначено: «Основні та резервні насосні станції, джерела їх живлення і водонапірні башти за їх кількістю та влаштуванням повинні забезпечувати продуктивне охолодження доменних печей до їх зупинки (припинення дуття і випуск чавуну і шлаку) й відповідати проєктній документації».
 • Вилучено конкретизацію щодо мінімальної ширини кільцевої щілини між кожухом повітpонагpівача та його робочого майданчика. Зазначено, що вона «повинна забезпечувати безпеку працівників й відповідати проєктній документації»
 • Вилучено конкретизацію щодо мінімального розміру отвоpу-лазу, розміщеного у верхній і нижній частинах пилоуловлювачів. Зазначено: «Їх конструкція повинна забезпечувати безпеку працівників й відповідати проєктній документації».
  Вилучено вимоги щодо обов’язкової наявності двох незалежних технологічних ліній (робочої та резервної) установки пpидоменної грануляції шлаку. Зазначено: «Установки придоменної грануляції шлаку повинні мати в своєму складі технологічні лінії, що за кількістю та влаштуванням забезпечують безпечне обслуговування, ремонт та роботу цих ліній».

Лист Мінекономіки від 16.08.2022 № 4711-06/59141-07 [Щодо виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку мобілізованим працівникам]

Міністерство економіки України розглянуло лист [...] та в межах компетенції повідомляє. Законом України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який 19.07.2022 набрав чинності, внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України в частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Разом з тим необхідно зазначити, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами) (далі – Закон), який регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (стаття 5 Закону).

Частиною другою статті 57 Закону передбачено гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які передбачають, зокрема, що у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за такими працівниками зберігається попередній середній заробіток.

На цей час відповідних змін до Закону щодо припинення збереження попереднього середнього заробітку працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період не внесено.

Отже, відповідно до норм статті 57 Закону за педагогічними та науково-педагогічними працівниками зберігається середній заробіток, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Враховуючи те, що в Україні введено воєнний стан, Мінекономіки мінімізує використання паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь надається електронною поштою.

Підготували Зінаїда Якименко та Микола Федоренко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»