Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

31.08.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 15.07.2021 року № 1686-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки»

6 серпня 2022 року набули чинності зміни, внесені до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема до Кодексу цивільного захисту України та Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

У Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» надано визначення термінів. Крім того, Закон доповнено положеннями про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки, політику запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, звіт про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки, планування в разі виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, порядок дій у разі виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки, подання інформації та право на одержання інформації про об’єкти підвищеної небезпеки.

Про зміни щодо організації утримання об’єктів підвищеної небезпеки читайте статтю М. Федоренка в додатку до журналу № 10/2021, с.11–19.

Закон України від 01.07.2022 № 2345-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях»

Внесено зміни до статей 317, 430 Цивільного процесуального кодексу України; статті 7 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України»; статті 5 Закону України «Про судовий збір». Зміни стосуються особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України.

Закон України від 19.07.2022р. № 2434-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність»

Докладніше про внесені Законом зміни читайте в рубриці «Інформаційні повідомлення» у Додатку до журналу № 9/2022.

Закон України від 28.07.2022 № 2468-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави»

Внесено зміни до низки законодавчих актів.

Зокрема, передбачено видачу дозволу шляхом переоформлення раніше виданого дозволу суб’єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк його дії, зокрема, дозволу на:

 • спеціальне водокористування суб’єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства;
 • користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне підприємство;
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання;
 • на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • на діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Також передбачено видачу ліцензій шляхом переоформлення на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій. Зокрема, ліцензій на:

 • виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Крім того, відчуження предмета іпотеки у разі продажу у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, його структурного підрозділу, до складу якого входить такий предмет іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя; примусове відчуження майна, приватизованого в період дії воєнного стану, допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з відповідними органами.

Закон України від 28.07.2022 № 2469-IX «Про лікарські засоби»

Цей Закон регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, пов’язані із створенням, фармацевтичною розробкою, доклінічними дослідженнями, клінічними дослідженнями (випробуваннями), державною реєстрацією лікарських засобів, виробництвом, виготовленням (виробництвом) в умовах аптеки, призначенням, застосуванням, імпортом, оптовою та роздрібною торгівлею, дистанційною торгівлею, контролем якості лікарських засобів, здійсненням фармаконагляду, а також визначає права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері. У Законі наведено 103 визначення термінів.

Набирає чинності з дня його опублікування та вводиться в дію через 30 місяців після завершення воєнного стану.

Закон України від 28.07.2022 № 2471-IX «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України»

Закон має на меті лібералізувати умови перебування громадян Республіки Польща на території України, встановлює для них додаткові правові та соціальні гарантії.

Громадяни Республіки Польща, їхні подружжя та діти (незалежно від громадянства), які у встановленому порядку в’їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їхні діти, які народилися на території України, мають право перебувати на території України протягом 18 місяців (з правом продовження строку перебування). При цьому громадяни Республіки Польща мають право на:

 1. працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
 2. державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства України;
 3. соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;
 4. провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що i громадяни України;
 5. здобуття освіти на тих самих умовах, що і громадяни України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
 6. соціальні виплати (державну допомогу) згідно із законодавством України (не раніше місяця, в якому громадянин Республіки Польща перетнув державний кордон на в’їзд в Україну);
 7. отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що i громадяни України;
 8. безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я на тих самих умовах, що і громадяни України.

Визначено перелік документів, необхідних для отримання громадянами Республіки Польща посвідки на тимчасове проживання, яка оформлюється на строк дії трудового договору (контракту), але не більше ніж на три роки (без отримання довгострокової візи).

Закон стосується насамперед громадян Республіки Польща, які є здобувачами освіти; науково-педагогічних працівників та фахівців у сфері охорони здоров’я (зокрема, осіб, які мають кваліфікацію лікаря, сестри медичної (брата медичного), акушерки (акушера) на території держав – членів Європейського Союзу).

Набуває чинності 16 вересня 2022 року.

Закон України від 29.07.2022 № 2494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану»

Внесено зміни до статей 3, 16; до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я. Зокрема:

 • надано визначення термінів «кластерний заклад охорони здоров’я» (багатопрофільний лікарняний заклад, спроможний забезпечити на території госпітального кластера потребу населення в медичному обслуговуванні у найбільш поширених захворюваннях і станах за напрямами медичного обслуговування в стаціонарних умовах відповідно до переліку, визначеного КМУ); «надкластерний заклад охорони здоров’я» (багатопрофільний лікарняний заклад, в якого наявні ресурси та технології, орієнтовані на забезпечення медичного обслуговування у найбільш складних та/або рідкісних випадках захворювань населення всього госпітального округу за напрямами медичного обслуговування в стаціонарних умовах відповідно до переліку, визначеного КМУ).
 • зазначено, що для забезпечення територіальної доступності якісної медичної та реабілітаційної допомоги утворюються госпітальні округи, які поділяються на госпітальні кластери, в межах яких організовано комплексний доступ населення до медичного обслуговування в стаціонарних умовах (межі госпітальних округів визначаються Кабінетом Міністрів України).
 • визначено умови надання медичної, реабілітаційної допомоги в період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення чи скасування:
 1. медична допомога, реабілітаційна допомога надається згідно з медичними показаннями професійно підготовленими медичними працівниками, фахівцями з реабілітації, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, які мають право надавати медичну допомогу відповідно до частини другої статті 33 цих Основ, або медичними працівниками, у тому числі науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, фахівцями з реабілітації, які направлені у відрядження до закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або які залучені до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги як волонтери у встановленому законом порядку, а також фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію у встановленому законом порядку і можуть перебувати з такими закладами у цивільно-правових відносинах;
 2. медична допомога, реабілітаційна допомога може надаватися поза місцем провадження господарської діяльності з медичної практики, зазначеним у заяві про отримання ліцензії та доданих до неї документах;
 3. до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах можуть залучатися медичні працівники, фахівці з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь) або особами без громадянства і прибули в Україну для надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на запрошення закладу охорони здоров’я або іншого підприємства, організації чи установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, якщо такі медичні працівники, фахівці з реабілітації відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації і мають документи про освіту та відповідну професійну кваліфікацію, засвідчені в порядку консульської легалізації або шляхом проставлення апостилю в країні, в якій вони працюють.
  Заклад охорони здоров’я або інше підприємство, установа чи організація, що залучила до надання медичної або реабілітаційної допомоги іноземців або осіб без громадянства, які відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації і мають документи про освіту та відповідну професійну кваліфікацію, засвідчені в порядку консульської легалізації або шляхом проставлення апостилю в країні, в якій вони працюють, протягом п’яти робочих днів з моменту залучення повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про строк, на який залучаються зазначені особи.
  До надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини можуть залучатися медичні працівники, фахівці з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь) або особами без громадянства, за умови їх реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі, що забезпечує надання медичної та реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини. Для надання такої допомоги не можуть застосовуватися інформаційно-комунікаційні системи, права на які зареєстровані у Російській Федерації або Республіці Білорусь;
 4. якщо медичні працівники, фахівці з реабілітації залучаються до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах, ведення, внесення первинної облікової медичної документації, ведення обліку медичних послуг, управління медичною інформацією та використання інших функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я здійснюються виключно медичними працівниками, визначеними керівником закладу охорони здоров’я, який залучає таких медичних працівників, фахівців з реабілітації.

Закон України від 15.08.2022 № 2500-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”»

Затверджено Указ Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно з яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 19.08.2022 № 928 «Про внесення змін до розпорядження КМУ від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236»

На території України продовжено до 31 грудня 2022 р. режим надзвичайної ситуації, карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Зазначено, що строк самоізоляції хворого на COVID-19, особи з підозрою на інфікування COVID-19 та особи, яка мала контакт із хворим на COVID-19, визначається на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»