Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

16.08.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 19.07.2022 № 2436-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни»

Зокрема, п. 1 доповнено підпунктами:

– У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування особи, відповідальні за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення та оприлюднення яких передбачено законодавством.

– Юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, визначеними вищезазначеним підпунктом, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період не оприлюднення.

Закон України № 2382-IX від 08.07.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють у районах ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окупованих територіях України»

Внесено доповнення до статті 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», згідно з якими засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати журналістів та інших працівників на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальною зброєю, осколкових уражень, а також медичними аптечками. Журналісти та інші працівники на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України підлягають обов’язковому страхуванню за рахунок роботодавця або будь-яких інших не заборонених законом джерел на випадок заподіяння шкоди їхньому життю та/або здоров’ю під час виконання професійних обов’язків.

Крім того, доповнено статтю 7 Закону України «Про страхування». Зокрема, серед видів обов’язкового страхування зазначено «страхування життя і здоров’я журналістів та інших працівників засобів масової інформації на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України».

Закон України № 2392-IX від 09.07.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізаці будівель»

Внесено зміни статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, зазначено, що до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту, зокрема щодо будівель бюджетних установ, а також облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна та подання необхідних відомостей до бази даних національного фонду будівель відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

Законом також внесено зміни до статті 30 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Зокрема, установлено, що на період дії правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування, рішення про здійснення будівельних робіт щодо відновлення (ремонту та/або реконструкції) пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного будинку (квартир, нежитлових приміщень, спільного майна багатоквартирного будинку), якщо фінансування таких робіт здійснюється за рахунок грантової (безповоротної) грошової допомоги Фонду енергоефективності, приймається загальними зборами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку більшістю голосів співвласників.

Змінено статтю 251 Закону України «Про рекламу». Відповідно до змін реклама об’єктів будівництва з метою їх продажу або найму (оренди) повинна містити інформацію про клас енергетичної ефективності, зазначену в енергетичному сертифікаті.

Крім того, внесено зміни до статей 222, 223, 261, 262 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Зокрема, зазначено, що Реєстр будівельної діяльності повинен містити інформацію про професійну атестацію енергоаудиторів будівель (наявність кваліфікаційного сертифіката), договори на проведення технічного обстеженням інженерних систем (технічних установок) будівлі та звіти про результати його проведення. Конкретизовано порядок використання електронного кабінету Реєстру. Встановлено відповідальність за внесення до Реєстру будівельної діяльності завідомо неправдивих відомостей або порушення строків внесення відомостей/надання документів до/з цього Реєстру.

До Закону України «Про Фонд енергоефективності» внесено зміни, що стосуються повноважень Фонду енергоефективності, Наглядової ради та виконавчого органу (дирекції) Фонду; фінансування та відповідальності Фонду; принципів розгляду заяв Фондом; функцій Фонду (зокрема, його фінансового та технічного офісу); вимог до реалізації заходів (проєктів) енергоефективності, їх контролю та оприлюднення результатів діяльності.

Кардинальні зміни внесено до усіх статей Закону України «Про енергетичну ефективність». Рекомендовано органам державної влади та органам місцевого самовряду вання здійснювати термомодернізацію та енергоефективні заходи в будівлях державної та комунальної форм власності з урахуванням рекомендацій, зазначених в енергетичних сертифікатах таких будівель. Внесено зміни до статей 20, 22 цього Закону. Зокрема, зазначено, що енергетичний аудит будівель здійснюється енергетичними аудиторами будівель відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», а також має бути розроблена та затверджена державна цільова економічна програма підтримки термомо дернізації будівель.

Статті 5–9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (щодо визначення, мінімальних вимог, сертифікації енергетичної ефективності будівель, видачіенергетичного сертифікату та сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок будівель) – вводяться в дію через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом; статті 13 та 14 (щодо обстеження технічних установок будівлі та моніторингу енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження технічних установок) – вводяться в дію через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом; стаття 17 (стосується відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель) – вводиться в дію через 36 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Змінено статті 3, 8 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Зміни стосуються оснащення будівлі вузлами комерційного обліку (складання відповідного Акта в разі порушення виконавцем відповідної комунальної послуги або оператором зовнішніх інженерних мереж), а також щомісячного надання облікової інформації про споживання комунальних послуг за вузлами комерційного обліку до органу місцевого самоврядування.

Закон України № 2394-IX від 09.07.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту»

Внесено зміни до статей 3, 6, 7, 11, 16, 22, 27, 28, 34 Кодексу цивільного захисту України. До повноважень КМУ у сфері цивільного захисту віднесено визначення порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), а також порядку видачі особам, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідних посвідчень та розпізнавальних знаків (емблем).

Визначено, що до завдань сил цивільного захисту належить участь у проведенні евакуації населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, повинні забезпечуватися засобами цивільного захисту для проведення робіт в автономному режимі протягом не менше ніж трьох діб. Добровільні формування цивільного захисту, військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення можуть залучатися до ліквідації наслідків збройного конфлікту чи терористичних актів, а також до проведення відновлювальних робіт. До інженерного захисту територій віднесено заходи світлового та інших видів маскування.

Також внесено зміни до статей 26, 31, 33, 36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування». Зокрема, зазначено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать здійснення заходів щодо забезпечення діяльності створених відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, а також пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони. Повноваження цих Рад у галузі будівництва передбачають здійснення контролю за реалізацією інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних мереж і транспортних комунікацій.

Зазначено 14 власних та 8 делегованих повноважень щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Вилучено повноваження щодо вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення. Суттєво зменшено кількість повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, зокрема тих, що стосуються функціонування комунальних аварійно-рятувальних служб; створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Внесено зміни до статей 2, 11, 12, 19 Закону України «Про оборону України». Зокрема, передбачено залучення військових формувань та правоохоронних органів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів чи терористичних актів, проведення відновлювальних робіт, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню.

Змінено статті 8, 12-1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Серед іншого до заходів правового режиму воєнного стану віднесено проведення евакуації населення в разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони; проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності, у разі виникнення загрози їх пошкодження або знищення згідно з переліком, що затверджується КМУ; запровадження інших заходів, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права.

До повноваження військових адміністрацій належать, зокрема, встановлення посиленої охорони та забезпечення у взаємодії з відповідними суб’єктами господарювання сталого функціонування важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення; прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, боротьби з епідеміями, епізоотіями, епіфітотіями; створення відповідно до законодавства комунальних аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони, здійснення заходів щодо забезпечення їх діяльності.

Закон України № 2417-IX від 18.07.2022 «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України“»

Внесено зміни до статей 6, 92 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Введено узагальнене поняття «тимчасово окупована Російською Федерацією територія». Визначено умови звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорів позики України.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова № 781 від 12.07.2022 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»»

Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

 1. розроблення концепції реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – Класифікатор професій) з метою гармонізації його з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення його у відповідність із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08;
 2. узгодження позицій заінтересованих сторін щодо функцій, структури та наповнення Класифікатора професій.

Постанова № 790 від 13.07.2022 «Про утворення оперативного штабу із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації»

Затверджено Положення про оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Основними завданнями оперативного штабу є:

 1. сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (виробників та розповсюджувачів продукції) із забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для відновлення пошкоджених об’єктів;
 2. визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час виробництва та постачання необхідних для відновлення пошкоджених об’єктів будівельних матеріалів (виробів (продукції);
 3. підготовка пропозицій щодо:
  – виділення коштів з державного і місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства для забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для відновлення пошкоджених об’єктів;
  – оперативного вирішення проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з відновлення пошкоджених об’єктів;
  – стимулювання залучення інвестицій для відновлення пошкоджених об’єктів;
  – удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
 4. поширення інформації про діяльність оперативного штабу;
 5. виконання завдань, необхідних для безперебійного забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для виконання робіт з відновлення пошкоджених об’єктів.

Постанова № 808 від 19.07.2022 «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість»

До зазначеного переліку додатково внесено, зокрема, отоскоп (офтальмоскоп); насос шприцевий; холодильне (морозильне) обладнання; стерилізатор.

Постанова № 823 від 22.07.2022 «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану»

Затверджено Порядок функціонування реєстру біометану. Створення та функціонування реєстру біометану (далі – реєстр) має забезпечити Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (далі – Держенергоефективності) у шестимісячний строк. Держенергоефективності є держателем, адміністратором та публічним реєстратором реєстру.

Реєстр є електронною системою облікових записів, призначеною для реєстрації поданого до газотранспортної/газорозподільної системи та відібраного з такої системи обсягу біометану, а також для формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану.

Визначено функції адміністратора та користувача реєстру, а також порядок їх дій у разі оформлення, внесення змін та закриття облікового запису в реєстрі.

Створення та отримання облікового запису, здійснення операцій та перегляд загальної інформації, що міститься в реєстрі, гарантія походження біометану, є безоплатними.

Постанова № 833 від 26.07.2022 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 65»

Внесено зміни до постанови КМУ від 20.01.2021 № 65 «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію».

Відтерміновано набрання чинності Технічним регламентом на косметичну продукцію до 3 серпня 2024 року та запроваджено перехідний період для операторів ринку косметичної продукції до 3 серпня 2026 року.

Постанова № 835 від 26.07.2022 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413»

Внесені в додаток до постанови КМУ від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту” зміни стосуються укладення гіг-контракту на умовах цивільно-правового договору.

Постанова № 847 від 29.07.2022 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

Згідно з внесеною зміною, Державна інспекція ядерного регулювання у разі застосування до ліцензіатів спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до пункту 6 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» анулює або зупиняє дії ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Постанова № 850 від 29.07.2022 «Про внесення змін до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»

Надано визначення терміну «орган затвердження типу» («орган з оцінки відповідності, уповноважений Мінагрополітики на провадження діяльності із затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання до них, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»).

У додатку 5 «Перелік нормативно-правових актів та Правил Європейської Економічної Комісії ООН, які встановлюють вимоги до окремих складових частин, технічних вузлів та характеристик транспортних засобів» до Технічного регламенту позицію «Обсяг викидів забруднювальних речовин» доповнено виноскою «*» такого змісту: «*Установити, що на час дії воєнного та/або надзвичайного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування вимоги до окремих складових частин, технічних вузлів та характеристик транспортних засобів у частині обсягів викидів забруднювальних речовин не застосовуються на території України.”;».

У додатку № 7 затверджено форму Сертифікату затвердження типу (повнокомплектний (завершений, незавершений) транспортний засіб).

Постанова № 855 від 29.07.2022 «Про внесення змін до Положення про добровольчі формування територіальних громад»

Згідно зі змінами, члени добровольчих формувань під час виконання завдань територіальної оборони мають право застосовувати особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них відповідно до Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 № 1448 (п. 4).

Внесено зміни до пункту 21 Положення. Зазначено, що контракт добровольця територіальної оборони укладається між командиром добровольчого формування та особою, яка подала заяву щодо членства в добровольчому формуванні. Такі особи укладають контракт добровольця територіальної оборони строком на три роки. Форма контракту добровольця територіальної оборони затверджується Міноборони.

Зміна командира добровольчого формування не є підставою для припинення контрактів добровольців територіальної оборони, які були укладені з таким командиром. Контракт добровольця територіальної оборони укладається в чотирьох примірниках. Примірники контракту добровольця територіальної оборони надаються члену добровольчого формування, командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил, командиру добровольчого формування і керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Командир добровольчого формування укладає контракт безпосередньо з командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Серед іншого внесено зміни також до пункту 12 «Підстави для розформування добровольчого формування» та пункту 23 «Підстави припинення контракту добровольця територіальної оборони».

Розпорядження № 678-р від 02.08.2022 «Про затвердження плану заходів щодо державного ринкового нагляду та державного контролю продукції щодо відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту мийних засобів»

Затверджений План містить, зокрема, такі заходи:

 • Забезпечення здійснення митними органами державного контролю мийних засобів у зонах митного контролю відповідно до вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2011 № 1403.
 • Включення до плану здійснення державного контролю продукції мийних засобів у разі їх наявності у плані здійснення державного ринкового нагляду (із січня 2023 року).
 • Інформування суб’єктів господарювання про запровадження державного ринкового нагляду у частині встановлення обмеження щодо вмісту фосфору в мийних засобах, що використовуються: у промислових пральних та посудомийних машинах; у побутових пральних та посудомийних машинах; для ручного миття, прання та очищення; в інших мийних засобах.
 • Оприлюднення щокварталу на офіційному вебсайті Міндовкілля інформації про вміст фосфору та вміст ортофосфатів у воді водних об’єктів України.

Постанова № 860 від 02.08.2022 «Деякі питання щодо реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки»

Покладено на Міністерство енергетики функції із реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”».

Постанова № 787 від 12.07.2022 «Про утворення Державної служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України»

Утворено Державну службу захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України (далі – ДЗКІ) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості. Затверджено Положення про ДЗКІ.

Основними завданнями ДЗКІ є:

 • формування та реалізація державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості;
 • здійснення функціонального управління національною системою захисту критичної інфраструктури та національною системою стійкості;
 • забезпечення координації діяльності міністерств та операторів критичної інфраструктури з питань забезпечення стійкості та захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Постанова № 821 від 22.07.2022 «Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури».

Метою проведення моніторингу є встановлення відповідності стану захищеності об’єкта критичної інфраструктури вимогам законодавства, достовірності наданої інформації визначеним суб’єктам національної системи захисту критичної інфраструктури, надання методичної допомоги операторам об’єктів критичної інфраструктури щодо вдосконалення системи захисту критичної інфраструктури.

Йдеться про об’єкти енергозабезпечення, водопостачання, медицини, транспорту, оборони, хімічної промисловості та інших сфер, порушення роботи яких призводить до загроз національній безпеці та може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

 • Об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам (ч. 13 ст. 1 ЗУ «Про критичну інфраструктуру»). Йдеться про об’єкти енергозабезпечення, водопостачання, медицини, транспорту, оборони, хімічної промисловості тощо.
 • Безпека критичної інфраструктури – стан захищеності критичної інфраструктури, за якого забезпечуються функціональність, безперервність роботи, відновлюваність, цілісність і стійкість критичної інфраструктури (частина 1 статті 1 ЗУ «Про критичну інфраструктуру»).

Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури напрацьований на вимогу ЗУ «Про критичну інфраструктуру» і містить чіткий алгоритм дій:

 • моніторинг здійснюватиметься раз на три роки секторальними та функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури відповідно до річного плану, що складається до 15 грудня року, що передує плановому періоду;
 • моніторинг проводиться відповідно до розробленого плану, який доводиться оператору критичної інфраструктури не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку проведення такого моніторингу;
 • оцінка стану захищеності буде враховувати специфіку функціонування об’єкта;
 • згідно з результатом моніторингу складатимуть акт, де вкажуть одну з трьох оцінок забезпечення захищеності: «забезпечує», «обмежено забезпечує», «не забезпечує» (за формою згідно з додатком, не пізніше ніж 14 робочих днів після закінчення моніторингу);
 • оператор критичної інфраструктури (юрособа або ФОП, що управляє об’єктом) отримає акт перевірки і зобов’язаний вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

Структура Акта оцінки стану захищеності:

 • критерії оцінки стану захищеності та результати оцінки за кожним критерієм;
 • дані про стан захищеності об’єкта критичної інфраструктури;
 • дані про порушення (у разі їх наявності) вимог законодавства у сфері критичної інфраструктури, а також інші недоліки, що впливають на захищеність об’єкта критичної інфраструктури;
 • результати оцінки стану безпеки об’єкта критичної інфраструктури суб’єктом моніторингу;
 • пропозиції щодо удосконалення системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, усунення порушень та/або недоліків (у разі їх наявності) із зазначенням строків вжиття відповідних заходів.

Державний орган, що проводить моніторинг, за допомогою оцінки стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури (враховувати специфіку функціонування об’єкта), – секторальний і функціональний орган у сфері захисту критичної інфраструктури, який повинен визначати критерії оцінки стану захищеності, їх показники та методику оцінки стану захищеності.

Секторальний орган у сфері захисту критичної інфраструктури – державний орган, визначений законодавством відповідальним за забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури в окремому секторі критичної інфраструктури (частина 22 статті ЗУ «Про критичну інфраструктуру»). Отже, держава постійно стежитиме за станом критичної інфраструктури і матиме достатні механізми впливу для того, аби гарантувати її безперебійну роботу.

Під час війни та в період післявоєнної відбудови ефективний контроль за критичною інфраструктурою дасть змогу уникнути надзвичайних ситуацій і забезпечити українців ресурсами та послугами, які вона генерує.

Постанова від 05.08.2022 № 891 «Про реалізацію експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі»

Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, які експлуатують або мають намір експлуатувати об’єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, призводять до викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, згідно з переліком забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік. Якщо обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, що визначені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10.05.2002 № 177, та виявили намір приєднатися до експериментального проекту.

Послуга щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів надається виключно за ініціативи заявника шляхом подання ним клопотання, що формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, відповідно до відповідного переліку відомостей, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2022 № 891 (містить 10 інформаційних полів).

Надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів за клопотанням заявника здійснюється безоплатно.

Постанова від 05.08.2022 № 868 «Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі»

Порядок визначає механізм надання електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі програмними засобами інформаційно-комунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб’єктами надання електронних публічних послуг у режимі реального часу або з відкладеною умовою на підставі заяв (звернень, запитів) суб’єктів звернення, поданих в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія).

Заяви (звернення, запити) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі формуються суб’єктами звернення на Порталі Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації. За результатами проведення перевірки відомостей, що містяться в заявах, програмним забезпеченням відповідних інформаційно-комунікаційних систем надсилаються до Порталу Дія повідомлення про можливість надання електронної публічної послуги в автоматичному режимі. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заявах, несуть суб’єкти звернення.

Постанова від 09.08.2022 № 880 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677»

Внесено зміни до постанови КМУ від 29.06.2021 № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби».

Пропонується Міністерству охорони здоров’я до 31.12.2022 затвердити «Порядок визначення Міністерством охорони здоров’я програмного забезпечення для зчитування персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в COVID-сертифікатах, що може використовуватися медичними працівниками з метою отримання інформації про підтвердження вакцинації особи за кордоном», а також подати КМУ для затвердження проект регламенту обігу ключів для засвідчення та перевірки чинності COVID-сертифіката.

Крім того, внесено коментар до формування Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про вакцинацію від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) у таблиці «Клінічні критерії формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, в Україні», а саме: «Не враховуються та не можуть бути підставою для формування COVID-сертифіката наявні в центральній базі даних відомості про вакцинацію від COVID-19 вакциною, розробку та/або виробництво якої здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або використання якої на території України заборонено законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, перелік яких наданий до центральної бази даних МОЗ (зокрема шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-аналітичної системи “MedData” і центральної бази даних)».

Постанова від 09.08.2022 № 885 «Про внесення змін до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації»

Внесено зміни до п. 1, п. 4. постанови КМУ від 09.08.2022 № 885, зокрема:

 • Сфера дії постанови – фізичні та юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, з 19.02.2014;
 • Реєстр пошкодженого та знищеного майна містить інформацію про пошкоджене та знищене майно з 19.02.2014.

Міністерству цифрової трансформації зобов’язано забезпечити протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість подання через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене майно з 19.02.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Наказ від 06.08.2022 р. № 144 «Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів»

Методика визначає особливості проведення та оформлення результатів обстеження об’єктів (далі – обстеження), що проводиться відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 № 257, з метою визначення фактичного стану об’єкта та оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття заходів для забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації. Методика розроблена для використання виконавцями та замовниками робіт з обстеження об’єктів. За результатами обстеження складається звіт та паспорт об’єкта.

Методика не поширюється на об’єкти, що обстежуються з іншою метою, у тому числі для судової будівельно-технічної експертизи, здійснення заходів державного нагляду (контролю), проведення науково-дослідними організаціями дослідницьких обстежень для отримання наукових даних, а також на обстеження об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Визначено такі терміни, як: «аварійні пошкодження»; «відновлення»; «замовник»; «експлуатаційна придатність»; «категорія пошкоджень об’єкта»; «об’єкт». Зокрема, під об’єктом розуміють об’єкт будівництва, прийнятий в експлуатацію в установленому законодавством порядку. Методика містить такі розділи:

 • Мета та завдання проведення обстеження;
 • Організація, етапи та послідовність виконання обстеження об’єктів;
 • Підготовка до проведення обстеження;
 • Особливості проведення окремих етапів обстеження;
 • Особливості оцінювання технічного стану конструкцій та об’єкта в цілому;
 • Особливості оформлення звітної документації;
 • Особливості проведення обстеження об’єктів, пошкоджених унаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Крім того, Методика містить додатки:

 • Технічне завдання на проведення обстеження (додаток 1) – містить 12 позицій;
 • Перелік робіт з обстеження залежно від категорії пошкоджень об’єкта (додаток 2) – містить 12 видів робіт;
 • Класифікаційні ознаки категорії пошкоджень об’єкта (додаток 3) – передбачено 3 категорії пошкоджень;
 • Склад звіту за результатами обстеження (додаток 4) – передбачає 11 розділів;
 • Відомість дефектів та пошкоджень об’єкта (додаток 5) – передбачає 22 позицій;
 • Форма наведення результатів обстеження (додаток 6) – передбачає 23 позиції та висновок за результатами обстеження;
 • Акт складений за результатами проведеного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів (додаток 7) – містить «Відомості про власника (управителя) об’єкта», а також розділ 1 «Загальні відомості про об’єкт» – 8 таблиць; розділ 2 «Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій» – 7 таблиць; розділ 3 «Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем» – 2 таблиці та висновок за результатами обстеження.

Підготували Зінаїда Якименко та Микола Федоренко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»