Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

20.07.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова № 739 від 24.06.2022 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств»

І. Затверджено Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, який визначає умови, критерії та механізм надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання (крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Суб’єкт господарювання (отримувач) може отримувати грант виключно для створення одного переробного підприємства. Грант надається в безготівковій формі лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних з ним осіб. Розмір гранту, який надається одному суб’єкту господарювання (отримувачу), не перевищує 8 млн гривень. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

ІІ. Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою КМУ № 28 від 24.01.2020 «Про надання фінансової державної підтримки». Зокрема, суб’єкт підприємництва, який отримав безповоротну державну допомогу на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до постанови КМУ № 739 від 24.06.2022, може отримати в уповноваженому банку в національній валюті кредит, а також додатковий кредит на інвестиційні цілі, який може забезпечуватися заставою майна, придбаного за рахунок гранту, та поручительством. Внесено доповнення щодо компенсації процентів, яка надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою зниження його фактичних витрат на сплату базової процентної ставки.

Постанова № 740 від 28.06.2022 «Деякі питання захисту прав депортованих та внутрішньо переміщених осіб»

І. Затверджено Положення про Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб, де конкретизовано функціональні обов’язки посадової особи Мінреінтеграції – уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб. Основним завданням уповноваженого є участь у формуванні та реалізації державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України внаслідок збройного конфлікту або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання.

ІІ. Внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», зокрема конкретизовано:

 • порядок подання заяви про взяття на облік особи, яка визнана судом недієздатною;
 • перелік документів, які необхідно подавати до заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, або керівником закладу соціального захисту/представником органу опіки та піклування.

ІІІ. Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою, затвердженого постановою КМУ від 12.11.2014 № 643; Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 № 423; Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, затвердженого постановою КМУ від 08.06.2016 № 376, у зв’язку з тим, що Мінреінтеграції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій, дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України, інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісними майновими комплексами державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» та Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»), у сфері захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб, зокрема захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою.

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Постанова № 8-3 від 01.06.2022 «Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок»

Затверджено Зміни до Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.03.2021 № 11-1 (далі – Порядок).
Установлено, що відомості про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі подаються в будь-який період протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом України від 05.02.2021 № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» з урахуванням першочергового подання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 2 і менше років, та про трудову діяльність осіб за період до 01.07.2000 року.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) працівником одноразово особисто або через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, працівником, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі у вигляді xml-файлу, структуру якого наведено в додатку до Порядку, а за періоди до набрання чинності Законом України від 05.02.2021 № 1217-IX – одним із таких способів: або у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування, або в оцифрованому вигляді на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо відповідні відомості подаються страхувальником через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження, шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України № 2320-IX від 20.06.2022 «Про управління відходами»

Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Набрання чинності – з 09.07.2023.

Закон України № 2319-IX від 20.06.2022 «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами»

Конвенція, вчинена 11 травня 2011 року в м. Стамбулі, набирає чинності для України з першого дня місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати передання Україною на зберігання її ратифікаційної грамоти.

Документ ратифіковано з відповідними заявами, зокрема: «Україна визнає, що метою Конвенції є захист жінок від усіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків та дітей (хлопців та дівчат). Україна не розглядає жодне з положень Конвенції як таке, що зобов’язує її до зміни Конституції України та Сімейного кодексу України, інших законів України щодо інститутів шлюбу, сім’ї та усиновлення, а також таке, що втручається в право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань».

Закон України від 16.12.2021 № 1978–IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну»

Внесено зміни та доповнення до:

 • статей 1, 11, 152, 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»;
 • статті 22 Закону України «Про рекламу»;
 • статті 1, 7, 10, 11, 12, 13, 16 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

З 1 червня 2022 року набирають чинності положення Закону № 1978–IX, що містять визначення термінів «бездимний тютюновий виріб»; «введення в обіг тютюнового виробу», «новітній тютюновий виріб» та «тютюнові вироби для куріння», а також доповнення до статті 12 цього Закону, що стосуються:

 • медичних попереджень споживачів та вимог до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також трав’яних виробів для куріння;
 • медичних попереджень споживачів бездимних тютюнових виробів;
 • введення в обіг новітніх тютюнових виробів.

З дня опублікування Закону № 1978–IX набувають чинності:

 • через 6 місяців – стаття 13 Закону «Обмеження щодо реалізації (продажу), куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння»;
 • через 24 місяці – вимоги до упакування одиночних пачок тютюнових виробів із загальним і комбінованим медичним попередженням споживачів для куріння;
 • через 18 місяців – усі інші вимоги Закону.

Якщо ви суб’єкт господарювання, який зазначено в Законі у переліку місць, де заборонено куріння тютюнових та нікотинових виробів, ви повинні забезпечити дотримання законодавства. Зокрема:

 • проінформувати персонал про нові правила;
 • розмістити графічний знак і текст «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!»;
 • забрати всі попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання із закладу/приміщення;
 • переобладнати спеціально відведені місця для куріння, наприклад, на квітник чи спортивну зону (крім аеропортів);
 • забрати напис, який дозволяє споживати ТВЕНи в приміщенні з вхідних дверей та стін закладу;
 • інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення та відмови в припиненні — викликати поліцію.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Наказ № 651 від 18.04.2022 «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин»

Затверджено Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин,  три форми первинної облікової документації та інструкції до їх заповнення:

 • № 100-1/о «Протокол про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ___»;
 • № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ___»;
 • № 100-3/о «Журнал реєстрації виданих Довідок про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин».

Порядок визначає організаційні засади проведення таких оглядів осіб, які виконують окремі види діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих.

Обсяг огляду включає в себе психіатричний огляд, проведений згідно зі статтею 11 Закону України «Про психіатричну допомогу», лабораторне визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу та в сечі наркотичних засобів і психотропних речовин.

Попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, проводяться лікарем-психіатром у закладі з надання психіатричної допомоги будь-якої організаційно-правової форми, або фізичними особами – підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її підставі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням психіатричної допомоги.

Огляд проводиться лікарем-психіатром, який пройшов тематичне вдосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.

Попередній психіатричний огляд проводиться під час прийняття на роботу, періодичний психіатричний огляд проводиться щорічно, позачерговий психіатричний огляд – на вимогу роботодавця у разі виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами.

Метою проведення огляду є встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров’я.

Обсяг огляду включає в себе психіатричний огляд, проведений відповідно до статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу», лабораторне визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу та в сечі наркотичних засобів і психотропних речовин.

Під час проведення огляду лікар-психіатр може враховувати відомості про звернення особи за психіатричною допомогою до закладів з надання психіатричної допомоги.

У разі незгоди особи з результатами огляду вона може пройти додаткове обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару. За результатами додаткового обстеження рішення приймає комісія лікарів-психіатрів.

Результати огляду можуть бути оскаржені в судовому порядку. Організаційно-методичне забезпечення з питань проведення огляду здійснює державна установа «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України».

Визнано таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 17.01.2002 № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрований в Мін’юсті України 01.02.2002 за № 94/6382.

Внесено зміни до наказу МОЗ України від 28.11.1997 № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів».

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»