Редакція журналу «Охорона праці»

Ключові ролі

09.10.2023

Про роль координаторів з охорони праці у проведенні робіт з відновлення об’єктів будівництва, пошкоджених унаслідок воєнних дій російської федерації.

Такі форс-мажорні обставини, як воєнні дії на території України, призвели до численних пошкоджень будівель і споруд. Який порядок проведення відновлювальних робіт та які є проблемні питання щодо їх проведення? Як правильно організувати ці роботи? Відповіді на ці запитання можна отримати, прочитавши цю статтю.

Порядок обстеження будівель та споруд, пошкоджених унаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення регламентує Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затверджений постановою КМУ від 12.04.2017 № 257 (далі – Порядок № 257).

Особливості проведення обстеження та оформлення результатів обстеження об’єктів визначає Методика проведення обстеження та оформлення його результатів, затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06.08.2022 № 144 (далі – Наказ № 144). Вона не поширюється на об’єкти, що обстежуються з іншою метою, зокрема для судової будівельно-­технічної експертизи, здійснення заходів державного нагляду (контролю), проведення наукових досліджень, а також на обстеження об’єктів оборонного і спеціального призначення (на які поширюється дія ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку») та об’єктів культурної спадщини (на які поширюється дія ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

Відновлення – сукупність робіт на об’єкті, пошкодженому внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, що виконується (в тому числі поетапно) з метою досягнення експлуатаційного придатного стану такого об’єкта шляхом поточних, капітальних ремонтів об’єкта (частин об’єкта) або реконструкції об’єкта (відокремлених частин об’єкта).

П. 5 розділу І Наказу № 144

Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти будівництва, визначені статтею 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема об’єкти закладів освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, будівлі адміністративного призначення, а також об’єкти інженерної, транспортної інфраструктури, об’єкти енергетики, що відповідно до проектної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку, за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (п. 3 Порядку № 257).

Обстеження об’єктів проводиться за рішенням власника або управителя об’єкта, а обстеження пошкоджених об’єктів будівництва може проводитися за рішенням уповноважених органів – виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями. У разі проведення обстеження за рішенням уповноваженого органу він письмово повідомляє про таке рішення власника або управителя об’єкта протягом 3 календарних днів (п. 2 Порядку № 257).

Обстеження об’єктів проводить фахівець, який має відповідну кваліфікацію, а саме: відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який пройшов професійну атестацію та має кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з обстеження у будівництві об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначені кваліфікаційними вимогами, або шляхом залучення юридичних осіб, у складі яких є такі виконавці. Інформація про виконавців, що можуть залучатися до проведення обстеження об’єктів із відповідним класом наслідків (відповідальності), міститься в Реєстрі будівельної діяльності, що є компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Кваліфікаційні вимоги виконавців визначено у п. 2-1 Порядку № 257 та ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».

В умовах дії на території України правового режиму воєнного стану та протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану обстеження пошкоджених об’єктів проводять виконавці та/або фахівці інших професій, які пройшли професійну атестацію, а саме:

  • інженер-проектувальник із кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія», який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією «інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості»;
  • експерт будівельний із кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія», який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією «експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості»;
  • інженер-консультант (будівництво) із кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія».

П. 2-1 Порядку № 257

Підготовка до проведення обстеження (згідно з п. 1 розділу IV Наказу № 144) включає комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюється замовником та полягає у:

  • збиранні первинної інформації щодо об’єкта (наявної проектної та технічної документації, в тому числі виконавчої документації, матеріалів інженерних вишукувань, матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень, іншої експлуатаційної документації тощо);
  • визначенні виконавця робіт з обстеження пошкоджених об’єктів;
  • організації робіт з обстеження, в тому числі проведення підготовчих робіт, забезпечення безпечного доступу на об’єкт (знеструмлення, дегазація, перевірка радіаційного та хімічного забруднення, з’ясування можливості застосування будівельної техніки тощо).

У разі потреби проведення обстеження низки пошкоджених об’єктів, замовником за результатами візуальних оглядів пошкоджених об’єктів складається та затверджується програма робіт з обстеження, яка повинна містити: перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних/фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта); черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт. До розроблення програми робіт можуть залучатися додатково фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції, Збройних Сил та СБУ (за згодою) (п. 3 розділу VІІІ Наказу № 144).

Обстеження багатоквартирних житлових будинків проводиться виконавцями з урахуванням результатів огляду, проведеного відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету з питань житлово-­комунального господарства від 17.05.2005 № 76.

Володимир Пукас, голова Експертної ради з питань охорони праці та промбезпеки ГС «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів»

Volodymyr Pukas

Key roles

On the role of labor protection coordinators in the restoration of construction sites damaged as a result of military actions of the Russian Federation.

Статтю повністю читайте в журналі № 9/2023

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»