Федоренко Микола

Хто що вміє, то і діє

30.06.2023

Дайте правильну відповідь: чи враховано у запропонованих урядом змінах до порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці думку учасників такого навчання? Тому, хто знає традиції вітчизняного законотворення, підказка не потрібна.

02.05.2023 на сайті Держпраці оприлюднено проєкт наказу Міністерства економіки України «Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15». Це вже друга редакція проєкту, який попередньо докладно проаналізували всі зацікавлені сторони та який, очевидно, запропонують до ухвалення Мінекономіки.

Нагадаємо, йдеться про зміни до Типового положе­ння про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – НПАОП 0.00-4.12-05), першу редакцію яких було представлено для публічного обговорення ще у вересні минулого року. Майже одразу після цього 06.10.2022 журнал «Охорона праці» організував громадське обговорення у ZOOM-форматі, у якому брали участь представники Мінекономіки, Держ­праці, федерацій роботодавців та профспілок, провідних навчальних центрів з охорони праці та Європейського співтовариства з охорони праці.*

Кардинальне нововведення змін до НПАОП 0.00-4.12-05 – це створення під егідою Держпраці автоматизованої електронної системи перевірки знань з питань охорони праці працівників, які проходять спеціальне навчання, та посадових осіб, які залучаються до організації виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Очевидно, що за такого підходу до організації перевірки знань потрібно, щоб у працівників були спеціальні технічні засоби (комп’ютер, смартфон) та навички роботи з ними. Це ускладнить доступ значної кількості працівників до процедури оцінювання знань. А безпосередня участь у перевірці знань з питань ОП представників Держпраці (як посадових осіб, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) на підприємствах) сприятиме неправомірним (корупційним) діям (особливо за відсутності чітких критеріїв оцінювання знань).

Під час дискусії учасники громадського обговорення висловили досить критичні зауваження та надали пропозиції до проєкту нормативного акта:

  • не вносити зміни до чинної редакції НПАОП 0.00-4.12-05, а розробити абсолютно новий нормативно-­правовий акт, який встановлює зрозумілий порядок організації проведення навчання, чіткі вимоги до кожного з учасників навчального процесу та відповідає сучасним соціальним потребам (для цієї роботи залучити представників навчальних центрів та фахівців з ОП);
  • опрацьовувати нове Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП потрібно з урахуванням проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», яким передбачено розроблення аналогічного нормативного документа, що затверджується Кабінетом Міністрів. В іншому разі буде витрачено адміністративний ресурс на розроблення нормативного документа, який після набуття чинності нового закону втратить свою актуальність і лише додасть хаосу в систему навчання;
  • щоб не допустити колапсу всієї сфери професійної (професійно-технічної) підготовки в Україні під час розроблення нормативно-правового акта, що стосується підготовки працівників з питань ОП, мають бути узгоджені між собою вимоги Законів України «Про професійний розвиток працівників», «Про охорону праці», а також Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене спільним наказом Мінпраці України та МОН України від 26.03.2001 № 127/151, і Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затверджене спільним наказом Мінпраці України та МОН України від 27.12.2006 № 500/861.

Відповідне звернення із пропозиціями учасників обговорення було передано до відповідних ЦОВВ. Однак поява після публічного обговорення другої редакції змін до НПАОП 0.00-4.12-05 із незначними коригуваннями тексту документа показує, що думка суб’єктів господарювання, які надають і які отримують послуги із навчання у сфері ОП, абсолютно не цікава органам влади (Мінекономіки та Держпраці), які нормативно супроводжують таке навчання в Україні.

Попри категоричне ПРОТИ з боку учасників соціального діалогу – роботодавців і профспілок – та попри абсолютну відірваність від європейських практик запропонованої процедури перевірки знань з питань ОП, держава, яку представляють згадані вище органи влади, продовжує створювати зручні лише для себе процедури у сфері охорони праці в Україні.

Малюнок Юлія Судака

Mykola Fedorenko

Everyone acts according to their abilities

On 02.05.2023, the draft order of the Ministry of Economy of Ukraine "On Amendments to the Order of the State Committee of Ukraine for Labor Protection No. 15 dated January 26, 2005" was published on the website of the State Labor Service. This is already the second edition of the project, which has been thoroughly analyzed by all interested parties and is likely to be proposed for adoption by the Ministry of Economy. However, this edition does not take into account the majority of comments and proposals from interested parties. The author has analyzed the innovations introduced in this regulatory act.

Статтю повністю читайте в Журналі № 6/2023 та Кабінеті охорони праці

Автор Федоренко Микола