Редакція журналу «Охорона праці»

Гігієнічні вимоги до місць відпочинку на водних об'єктах

14.07.2022

Зони рекреації водних об’єктів – це земельні ділянки з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку на прибережних захисних смугах водних об’єктів. Місця масового відпочинку визначають органи місцевого самоврядування відповідно до наданих їм повноважень щороку перед початком літнього купального сезону.

Вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюють водоохоронні зони, в межах яких виділяють земельні ділянки під прибережні захисні смуги. На території водоохоронних зон та у прибережних захисних смугах забороняється:

  • зберігання та застосування пестицидів і добрив;
  • улаштування кладовищ, літніх таборів для худоби, гноєсховищ, скотомогильників, звалищ сміття, полів фільтрації, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, тощо;
  • скидання неочищених стічних вод;
  • будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), також і баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
  • миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Вимоги до розміщення та організації зон рекреації водних об’єктів

Зона рекреації повинна бути розміщена за межами санітарно-захисних зон промислових підприємств з навітряного боку відносно джерел забруднення навколишнього середовища, джерел шуму та елекромагнітного випромінювання.

Зону рекреації слід віддаляти на максимально можливу відстань (не менше як 500 м) від шлюзів, гідроелектростанцій, місць скидання стічних вод, стійбищ, водопою худоби та інших джерел забруднення. Пляжі не повинні розміщуватися у межах першої зони поясу санітарної охорони джерел господарчо-питного водопостачання.

Під час вибору території пляжу потрібно знайти місце, де неможливі несприятливі та небезпечні природні процеси (зсуви, селі, лавини, обвали) та немає водоверті, вирв.

Пляжі й берег у місці купання повинні бути відлогими, мати рівний рельєф та бути добре інсольовані. Дно водоймища має бути піщаним, вільним від мулу, водоростей, гострих каменів. Межі зони купання позначають на поверхні води яскравими плавучими сигналами, які добре видно (буями).

Благоустрій зон рекреації водних об’єктів

На території пляжу мають бути такі функціональні зони:

  • зона відпочинку (тіньові навіси, зонти, тенти, лежаки, лави, тощо);
  • зона обслуговування (кабіни для переодягання, буфети, кіоски, питні фонтанчики, громадські вбиральні тощо);
  • спортивна зона (майданчики для волейболу, бадмінтону, тощо);
  • зона озеленення;
  • дитячий сектор (пісочниці, гойдалки, тощо).

Об'єкти обслуговування населення, що розташовуються на пляжах, має бути забезпечено централізованими системами водопостачання та водовідведення. Якщо немає централізованих інженерних мереж, слід улаштовувати систему водопостачання для кожного окремого об'єкта та локальні очисні споруди водовідведення і розміщувати їх поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони.

На пляжі мають бути медпункт та рятувальні станції, які розміщуються у межах пляжної та прилеглої до пляжу зон. Поблизу зони рекреації облаштовують місця для відкритих стоянок автотранспорту (на відстані не менше як 50 м від меж зони рекреації, для стоянок місткістю до 30 автомобілів, не менше як 100 м – до 100 автомобілів, не менше як 200 м – понад 100 автомобілів), санітарно-захисні розриви яких повинні бути озеленені. 

Вимоги до якості води водних об’єктів

Якість води водоймищ і річок, що використовуються в зонах рекреації, повинна відповідати вимогам санітарного законодавства. Відбір проб води для відомчого контролю у водоймищах органам місцевого самоврядування належить проводити щороку не менше як 2 рази перед початком купального сезону (на відстані 1 км вгору за течією від зони купання на водотоках і на відстані 0,1 – 1,0 км в обидва боки від неї на водоймищах, а також у межах зони купання). У період купального сезону такий відбір проб води проводять не рідше як двічі на місяць не менше ніж у двох точках, вибраних відповідно до характеру, протяжності та інтенсивності використання зон купання.

Склад і властивості води у районі рекреаційного водокористування повинні відповідати вимогам за фізико-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками.

Вимоги до утримання території пляжів

Власники чи балансоутримувачі пляжів під час їх експлуатації повинні забезпечити прибирання берега, зеленої зони, миття і дезінфекцію вбиралень, вивезення зібраних відходів щодня до 8 години ранку. На пляжах повинні бути в достатній кількості урни (на відстані не більше як 25 м одна від одної, за 3–5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від води).

Контейнери для зберігання побутових відходів слід встановлювати на бетонованих майданчиках за межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони.

Відкриті й закриті роздягальні, павільйони для роздягання слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів.

Щороку на пляж потрібно підсипати чистий пісок. Пляж слід регулярно вирівнювати, а верхній шар піску перемішувати граблями. Не рідше як раз на тиждень слід проводити механізоване підпушування піску з видаленням зібраних відходів.

Матеріал підготувала Інна Ільницька, методист обласного методичного кабінету
(БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»