Федоренко Микола

Газополум’яні та вогневі роботи

30.09.2023

У чому різниця між полум’яними та вогневими роботами? Чи потрібно подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на вогневі роботи? Відповіді на ці запитання – у статті.

Газополум’яні роботи належать до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, а також до Видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-­технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Натомість тимчасові вогневі роботи потрібно виконувати за нарядом-допуском. У чинному законодавстві є чимало визначень терміна «вогневі роботи», а ось визначення терміна «полум’яні (полуменеві) роботи» немає.

Вогневі роботи

До вогневих робіт належать виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загорання матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різка), бензогазорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів, розігрів бітумів, смол і т. ін.) (п. 1.5 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, НПАОП 0.00-5.12-01).

На кожному підприємстві має бути розроблено перелік виробництв, цехів, відділень, дільниць, на яких вогневі роботи повинні проводитись відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.12-01 та вимог виробничих інструкцій, які розробляються на підприємствах. Перелік таких об’єктів повинен бути узгоджений з аварійно-рятувальною службою (у разі її наявності), службами охорони праці і пожежної безпеки та затверджений розпорядчим документом (п. 1.7 НПАОП 0.00-5.12-01). Вогневі роботи, які проводяться на тимчасових місцях, повинні виконуватися з оформленням наряду-допуску на проведення цих робіт (п. 1.9 НПАОП 0.00-5.12-01).

Вогневі роботи – виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загоряння матеріалів та конструкцій (електро- та газо­зварювання (різка)), бензогасорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів (п. 2.1 розділу ІІ Правил безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.76-15, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285).

Вогневі роботи – усі види електрозварювальних, газозварювальних, бензогасових і паяльних робіт, варіння бітуму і смол, а також інші роботи із застосуванням відкритого вогню або нагрівання деталей до температури запалення матеріалів і конструкцій (розділ ІІІ Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2007 № 256).

На виконання тимчасових вогневих робіт виписується наряд-допуск (додаток до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 3012.2014 № 1417; додаток 8 до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491, далі – Правила № 491). У Правилах № 491 термін «газополуменеві роботи» не використовується (використовується термін «вогневі роботи»).

Mykola Fedorenko

Gas flame and fire works

What is the difference between flame and fire works? Is it necessary to submit a declaration of compliance of the material and technical base with the requirements of labor protection legislation for fire works?

Статтю повністю читайте в журналі № 9/2023

Автор Федоренко Микола