Матвійчук Дмитро

Експерти проти нових Вимог

08.03.2024

Важко нині когось здивувати тим, як українські чиновники можуть спотворити хорошу державну справу та «перезарядити» її в інтересах певних економічних груп. Більшість експертних організацій, що працюють у сфері охорони праці в Україні, інших зацікавлених підприємств виступили з гострою та аргументованою критикою наказу Мінекономіки від 27.11.2023 № 17954 «Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі – Вимоги). Попри потужний і переконливий спротив експертів новим вимогам, зелене світло наказу дала його реєстрація Мін’юстом 15 січня 2024 р. за № 76/41421.

Ідеться про процедурні порушення під час його підготовки, загрозу фактичного припинення діяльності багатьох експертних організацій, легалізацію корупційних схем на цьому ринку послуг – читайте про це в журналі. Читачі надіслали нам лист Мін’юсту, у якому викладено пояснення щодо порушення ним самим установленої процедури погодження регуляторного акта, зокрема, з Державною регуляторною службою.

Виявляється, ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» два роки тому з чиєїсь «зацікавленої руки» було доповнено «унікальною» нормою (частина друга ст. 3). Він тепер не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям, зокрема, нормативно-правових актів, що містять положення, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі додатків до неї. Тобто для нормативно-правового акта з порушеного питання необхідність проходження всіх процедур, які мають бути застосовані до регуляторного акта, не є обов’язковою?! Виходить, що євроінтеграційні закони і НПА не повинні мати регуляторних процедур? Але ж вони якраз їх і встановлюють!

Не потрібно бути підготовленим юристом, щоб відкрити й прочитати статті Угоди про асоціацію, на виконання яких нібито розроблено Вимоги:

ст. 419 Угоди: сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації;

п. 1316 Плану заходів з виконання Угоди: передбачає забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проєкту Трудового кодексу України, розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці;

• п. 1319 Плану заходів з виконання Угоди: передбачає розроблення, видання та реєстрацію в Мін’юсті наказу Мінсоцполітики про вимоги до безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками.

Очевидно, що тут немає навіть згадки про нові Вимоги до експертних організацій, тож ними якось некоректно прикривати аж ніяк не євроінтеграційні наміри авторів.

Насамкінець, якщо цей документ і розглядати як євроінтеграційний підзаконний НПА, то він повинен відповідати новим евроінтеграційним законам: Трудовому кодексу, ЗУ «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Але їх не прийнято! То про яку євроінтеграцію мовиться?!

Із зазначеного вище навіть нефахівцю зрозуміло, що нові Вимоги до експертів якраз порушують Угоду про асоціацію. Адже в ст. 419 Угоди чорним по білому написано, повторимося: «сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці…». Ані соціальним діалогом, ані співробітництвом тут навіть не пахне. І чи можна під час ухвалення євроінтеграційних законів і нормативних актів порушувати власне євроінтеграційні засади «соціального діалогу та співробітництва»?

Головний редактор Матвійчук Дмитро