Редакція журналу «Охорона праці»

Чинні з 1 квітня

03.04.2023

Із 1 квітня 2023 року набули чинності:

Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», відповідно до якого внесено, зокрема, зміни до пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України, який визначає порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів/електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк.

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», відповідно до якого, зокрема, затверджено у новій редакції форми податкової накладної; податкової декларації з податку на додану вартість; уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Порядок відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 № 360 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2023 № 494)

ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення»

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»