Редакція журналу «Охорона праці»

Чинні з 1 червня

01.06.2023

01.06.2023 набувають чинності національні стандарти, пов’язані з безпекою праці.

ДСТУ 9214:2023 «Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять»

► ДСТУ 9196:2022 «Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтних заходів»

► ДСТУ 9197:2022 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи протиударні. Загальні технічні умови»

► ДСТУ 9193:2022 «Система нормування у будівництві. Настанова щодо застосування параметричного методу нормування у будівництві»

► ДСТУ 9194:2022 «Стінові панелі з каркасом зі сталевих тонкостінних холодноформованих елементів. Вимоги до виготовлення та монтажу»

► ДСТУ EN 13084-7:2022 «Труби димові самонесні. Частина 7. Сталеві циліндричні елементи для одностінних сталевих димових труб та сталевих газоходів. Технічні умови на продукцію»

ДСТУ EN ISO 13788:2022 «Гігротермічні показники будівельних конструкцій та будівельних елементів. Методи розрахунку тепловологісного стану, оцінки критичної поверхневої вологості та конденсації»

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»