Колесник Сергій

Чекали і… дочекались

14.07.2023

Відеозапис та інформацію про результати публічного обговорення проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», про яке йдеться в цій статті, було надіслано до всіх залучених до його підготовки ЦОВВ та до Верховної Ради. Невже і цього разу ніхто не відреагує на думки тих, хто в Україні реально, а не лише гаслами дбає про безпеку та здоров’я працівників?

22 травня 2023 р. на сайті Мінекономіки опри­люднено для обговорення чергову редакцію проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (далі – Закон про БЗР). (Скануй QR-код!)

Її поява викликала великий резонанс серед працеохоронної спільноти. Тож редакція журналу «Охорона праці» та Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) організували та провели 8 червня 2023 р. ебінар на тему «Остання редакція проєкту Закону про БЗР від уряду – чиї інтереси лобіюються?».

Захід зібрав велику кількість учасників – понад 100 осіб, серед яких були представники об’єднань роботодавців і профспілок, навчальних закладів, інженери з охорони праці, експерти та науковці. В обговоренні взяли участь представники: зі сторони наукової спільноти – професор МІМ-Київ, доктор технічних наук Віталій Цопа, зі сторони профспілок – Діана Казакова, Юрій Андрієвський, зі сторони ESOSH – Ольга Богданова, Світлана Сокуренко, Ірина Петченко, від роботодавців – Галина Роголь та інші.

Головний редактор журналу «Охорона праці» Дмитро Матвійчук розповів учасникам історію роботи над законопроєктом, яка розпочалася після ухвалення урядом у грудні 2018 р. Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження Плану заходів щодо її реалізації. Згідно із цим Планом, Закон про БЗР мав бути прийнятий ще у 2020 р. У його основу закладено Директиву № 89/391/ЄЕС про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі. Однак робота над проєктом документа надто затягнулась. Окрім зовнішніх чинників – пандемії та війни – на це вплинула, зокрема, недосконалість соціального діалогу. Іншими словами, невміння/небажання соціальних партнерів (держава, профспілки, роботодавці) домовлятися між собою, а органу, що формує державну політику, – чути та враховувати думки зацікавлених сторін, зокрема експертів і науковців. Адже останні є в Україні чи не єдиним джерелом теоретичних знань та практики з керування ризиками в системах управління охороною праці. А це – основа нового Закону про БЗР.

Дмитро Матвійчук повідомив, що напередодні публічного обговорення, 6 червня, у Державній регуляторній службі України (ДРС) відбувся обмін думками щодо чергової редакції законопроєкту за участю зацікавлених органів влади та представників сфери ОП. Після закінчення заходу зроблено висновок: «Законопроєкт є шкідливим та обтяжливим для підприємців. ДРС категорично проти прийняття проєкту в такій редакції і тому пропонує його доопрацювати».

Чому в суспільства немає довіри до проєктів законів та нормативно-правових актів, запропонованих владою? Чому втрачено важелі впливу суспільства на законотворчий процес? Навчання, дозволи, регулювання тощо – це все задля безпеки чи для бізнесу? І чому чергова редакція проєкту Закону про БЗР категорично не влаштовує учасників сфери охорони праці в Україні?

Про це – із вуст учасників публічного обговорення.

Serhiy Kolesnyk

We waited and... waited

On May 22, 2023, the Ministry of Economy published the latest version of the draft Law of Ukraine "On Safety and Health of Workers at Work" for discussion. Its appearance caused a great resonance among the labor protection community. On June 8, 2023, the editorial board of the journal "Occupational Safety and Health" and the European Society for Occupational Safety and Health (ESOSH) organized and held a webinar on "The latest version of the draft Law on SHW from the government - whose interests are being lobbied?"

Статтю повністю читайте в журналі № 7/2023

Кореспондент Колесник Сергій