Пищикова Олена

Як почати кар’єру у сфері охорони праці

31.08.2022

У найближчі 10–20 років професії у сфері охорони праці та цивільної безпеки посідатимуть першість у рейтингу професій, що мають попит в Україні. Через масові руйнування окупантами інфраструктури нашої держави та ризики подальшої збройної агресії з боку рф.

Згідно з українським класифікатором професій фахівці з охорони праці можуть працювати на таких посадах: інспектор з охорони праці, інженер з охорони праці, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з вентиляції, страховий експерт з охорони праці, експерт з умов праці, начальник відділу охорони праці та ін.

Відповідно до європейського класифікатора професій фахівці з охорони праці можуть виконувати фахові роботи за професіями: інспектор з охорони праці, спеціаліст з охорони праці, координатор з охорони праці, менеджер з надзвичайних ситуацій, менеджер з охорони праці та ін.

Згідно з результатами оцінки ринку праці до початку воєнних дій, фактична щорічна потреба у фахівцях з охорони праці тільки у Дніпропетровській області була в межах від 15 до 20 осіб і наразі має тенденцію до зростання у два-три рази.

Україна переживає тяжкі часи: змінюються умови праці та стан безпеки виробництва. Поступове післявоєнне відновлення економічної діяльності сприятиме зростанню бізнес-активності та, відповідно, створенню нових робочих місць. Для забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці потрібно створити ефективну систему управління охороною праці на рівні держави та підприємств, для чого залучатимуться відповідні фахівці, що повинні мати вищу освіту за спеціаль-ністю 263 «Цивільна безпека».

У нашому Криворізькому регіоні, який вважають гірничо-металургійним центром Європи, є потужні промислові підприємства гірничовидобувної, металургійної, будівельної галузей, де зосереджено потенційно небезпечні об’єкти різної категорії та потужності. Окремо в переліку небезпечних галузей стоїть будівництво, де ризик смертельних випадків удвічі-втричі вищий, ніж в інших галузях. Якщо враховувати, що після війни в Україні будівельна галузь матиме найбільший попит, то й потреба у фахівцях з охорони праці буде також високою. Для цих та інших галузей кують молоді кадри українські виші. Зокрема й Криворізький національний університет, який вже багато років готує фахівців у сфері охорони праці та цивільної безпеки. Після його закінчення випускники отримують високі посади у сфері охорони праці на промислових підприємствах України.

Для оволодіння фаховими компетентностями студенти вивчають такі обов’язкові дисципліни: «Атестація та паспортизація робочих місць», «Безпека потенційно небезпечних технологій і виробництв та їх ідентифікація», «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці», «Пожежна безпека виробництв», «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів», «Захист у надзвичайних ситуаціях», «Гігієна праці та виробнича санітарія» та ін.

Набір наведених вище дисциплін дає змогу випуск­никам проводити працеохоронну діяльність з урахуванням ризикоорієнтованого підходу, здобути належний рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров’я в разі виникнення небезпечних подій, передбачати екологічно збалансовану діяльність, обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від впливу негативних факторів виробничого середовища, організовувати та проводити навчання працівників, як діяти у надзвичайних ситуаціях, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблемні питання, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності.

КРОК ЗА КРОКОМ ДО УСПІХУ

Щоб стати конкурентоспроможним фахівцем у питаннях безпеки та гігієни праці на українському та європейському ринках праці, потрібно зробити такі кроки. Незалежно від того, чи це ваш перший вибір професії, чи ви хочете змі­нити кар’єру, є кілька шляхів руху до охорони праці.

Крок 1:  Отримайте ступінь бакалавра в потрібній галузі

Зазвичай вам потрібен ступінь бакалавра в галузі цивільної безпеки (охорони праці) або відповідної чи суміжної технічної галузі.

Крок 2:  Здобудьте досвід роботи у сфері охорони праці

Після того як ви отримаєте ступінь бакалавра, бажано здобути досвід на роботі. Вам потрібно вибрати середовище, щоб ви могли ознайомитися з особливостями конкретної галузі. Можливо, вам знадобиться близько року практичного досвіду, щоб повністю орієнтуватися в питаннях організації гігієни та безпеки праці в конкретному виробничому середовищі.

Крок 3:  Отримайте ступінь магістра у сфері охорони праці

Тут є три шляхи.

Перший шлях – отримання освітнього ступеня магістра в українському закладі вищої освіти за спеціальністю «Цивільна безпека» та отримання кваліфікації магістра з цивільної безпеки (охорона праці).

Наприклад, магістерська програма Криворізького національного університету зі спеціальності «Цивільна безпека» передбачає здобуття нових і поглиблених знань та вмінь для вирішення проблем і завдань у сфері охорони праці на промислових підприємствах гірничовидобувної, металургійної, будівельної та транс­портної галузей. Програма містить комплекс дисциплін професійної підготовки, що формують нові компетентності та знання магістрів для вирішення завдань, спрямованих на забезпечення охорони життя та здоров’я працівників промислових підприємств.

Магістри з цивільної безпеки (охорони праці) здобувають такі фахові компетенції:

 • управляти роботою та стратегічним розвитком колективу в процесі здійснення професійної діяльності, а також діяльністю підприємства в режимі надзвичайної (аварійної) ситуації;
 • знання на рівні новітніх досягнень, що потрібні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері цивільного захисту або охорони праці;
 • застосовувати міждисциплінарні підходи під час дослідження параметрів виробничого середовища, уміння використовувати принципи, методи та організаційні процедури досліджень;
 • організовувати моніторинг джерел підвищеної небезпеки та надзвичайних (аварійних) ситуацій, аналізувати його результати;
 • застосовувати нові підходи (методи) до аналізування процесів, стану об’єктів та прогнозування можливих причин виникнення нещасних випадків та професійних захворювань для оцінювання ризику та можливих наслідків;
 • доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців;
 • проводити економічну оцінку ефективності інженерно-технічних заходів цивільного захисту або охорони праці;
 • оптимізувати методи й засоби, спрямовані на припинення дії небезпечних чинників, рятування життя і збереження здоров’я людей;
 • самостійно створювати сучасні моделі систем для захисту працівників, населення, територій творчо застосовуючи здобуті знання;
 • бути готовим до реалізації на практиці в конкретних умовах заходів (методів) щодо захисту працівників у аварійних ситуаціях;
 • проводити організаційні й навчально-методичні заходи щодо набуття працівниками і населенням загалом знань, потрібних для збереження життя і здоров’я людей у виробничих умовах, в умовах надзвичайної (аварійної) ситуації та під час виконання невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації або в осередку ураження;
 • забезпечувати протипожежний захист підприємств.

Другий шлях – це отримати ступінь магістра в галузі безпеки та гігієни праці європейського зразка.

Третій шлях (і найдієвіший) – поєднати навчання в українському та іноземному закладах вищої освіти. Якщо оберете цей варіант, у вас буде можливість одночасно здобути базу знань з особливостей національного та європейського підходу до управління безпекою та здоров’ям на підприємствах.

Прикладом реалізації програми подвійних дипломів є співробітництво між кафедрою охорони праці та цивільної безпеки Криворізького національного університету та Вищою школою управління охороною праці (м. Катовіце, Польща).

Взяти участь у програмі подвійних дипломів можуть магістри 1-го та 2-го курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Цивільна безпека» (охорона праці), а також інших спеціальностей, які хочуть отримати диплом європейського менеджера з охорони праці паралельно з отриманням українського магістерського диплома за фахом.

Крок 4:  Робота спеціалістом з охорони праці

Освіта у сфері безпеки та гігієни праці може стати початком дуже цікавого кар’єрного шляху та наукового розвитку.

Випускники мають широкий спектр кар’єрних перспектив на керівних і операційних посадах у службах охорони праці та знайдуть роботу в кожній галузі, особ­ливо там, де через особливі ризики потрібен постійний моніторинг умов праці. Випускники, які отримали диплом європейського менеджера з охорони праці, також можуть працювати в європейських установах та асоціаціях, а зважаючи на істотну важливість питання – у міжнародних організаціях, що діють у сфері охорони праці.

Отже, Криворізький національний університет має унікальну програму з підготовки фахівців у сфері охорони праці та цивільної безпеки. Зокрема, надає змогу реалі­зувати здобуті під час навчання знання на промислових підприємствах
гірничовидобувної, металургійної, будівельної, транспортної та інших галузей, де сконцентровано потенційно небезпечні об’єкти, виробництва,
обладнання та матеріали. А оскільки спеціальність
«Цивільна безпека» (охорона праці) адаптована до вимог європейського законодавства, студенти можуть здобути практичний досвід, уміння та навички завдяки програмі обміну з Вищою школою управління охороною праці (м. Катовіце, Польща).

Переваги кар’єри у сфері безпеки праці та охорони здоров’я

 • глобальна професія, яка дає змогу працювати по всьому світу в будь-якій галузі;
 • задоволення від роботи та відчутних результатів, оскільки фахівець з охорони праці може змінювати життя людей на краще;
 • зростальний попит на людей цієї професії, що стала ще більш пріоритетною з початку глобальної пандемії, у зв’язку з чим підприємства більше інвестують у безпеку та гігієну праці;
 • фахівці з охорони праці класифікуються як професіонали бізнесу;
 • основні принципи охорони праці легко зрозуміти, разом з такими поняттями, як оцінка ризику та ієрархія заходів контролю;
 • кар’єра у сфері охорони праці – це щодня нові виклики, тому вона ніколи не буде нудною;
 • постійне здобуття нових навичок згідно з найсучаснішою моделлю компетенцій з безпеки праці та охорони здоров’я IOSH (Institution of Occupational Safety and Health), в якій зібрано в єдину систему всі потрібні сучасному фахівцю знання, навички та поведінкові моделі.

Основні якості фахівця з охорони праці

 • Фізична витривалість: бути готовим подорожувати, перебувати довгий час на ногах та працювати у важких умовах (наприклад, у шахті, тунелі та ін.).
 • Комунікація: уміти спілкуватися та взаємодіяти з персоналом на всіх рівнях організації, бути чуйним та здатним зрозуміти потреби різних груп працівників, від початкового рівня до керівників вищої ланки. Адже саме комунікативні навички мають вирішальне значення для ефективної розмови з керівниками та співробітниками про небезпеку на робочому місці та вибору методів профілактики.
 • Технічні здібності: розуміти, як працює підприємство, уміти застосувати знання про процеси та процедури на робочому місці для розробки рішень. Бути технічно грамотним, уміти працювати з технологіями та використо­вувати складне тестове обладнання на роботі, а також документувати свої висновки за допомогою комп’ютерної техніки.
 • Увага до дрібниць: мати аналітичний і проактивний підхід та дуже уважно ставитися до дрібниць, оскільки фахівцю з охорони праці доводиться шукати проблеми та потенційні небезпеки на робочому місці. Отже, оцінка
 • ризиків та виявлення небезпек є основою його роботи. Неуважність до дрібниць може спричинити серйозні проблеми, зокрема поставити під загрозу життя співробітників.
 • Прагнення до навчання: бути готовим до здобуття нових знань і навичок усе своє професійне життя, оскільки фахівці з охорони праці постійно стикаються з різноманітними проблемами.
 • Уміння розв’язувати проблеми: для фахівців з охорони праці розв’язувати проблеми є головним завданням, оскільки вони розробляють плани та процедури для виправлення та поліпшення безпеки на робочому місці.

Олена Пищикова, Людмила Янова, Віктор Шаповалов, доценти кафедри охорони праці та цивільної безпеки Криворізького національного університету

Передплатіть журнал "Охорона праці", щоб отримувати ще більше актуальної інформації щодо безпеки та здоров'я на роботі.

Експерт Пищикова Олена