Королькова Олександра

Як організувати цивільний захист на підприємстві: перші кроки

03.06.2024

Нині посада інженера з охорони праці без ­додаткового навантаження чи розширення функціонала – майже неприпустима розкіш для суб’єктів господарювання. Подекуди фахівцям з безпеки доводиться брати на себе більше повноважень: щодо управління екологією, ­пожежною безпекою тощо. Сьогодні, в умовах воєнного стану, найактуальнішим напрямом є цивільний захист. І багато інженерів якщо не на 100% залучені до системи цивільного захисту, то виконують принаймні окремі її заходи. Розуміти, з чого складається ця система та як вона перетинається з іншими ланками управління, на підприємстві мають усі – від керівника до рядового працівника. А фахівці безпекового напряму і поготів. У цій статті читайте про нормативне регулювання цивільного захисту на підприємстві.

Крім військової агресії з боку недружніх держав у сучасному світі є чимало ризиків та небезпек, які негативно впливають, і часом дуже відчутно, на нормальне функціонування підприємств. Результатом деяких надзвичайних ситуацій/катастроф може бути й повне зупинення роботи підприємства. Серед можливих наслідків – травмування та навіть загибель людей, а також значні матеріальні втрати. Тільки на пожежах, згідно зі статистикою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоденно в середньому гинуть 7–8 осіб.

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Для того щоб захистити працівників від небезпек, суб’єкти господарювання мають розробляти та впроваджувати відповідні заходи, і не тільки з охорони праці, але й з цивільного захисту.

Спільним для охорони праці та цивільного захисту є те, що вони спрямовані на захист життя та здоров’я працівників. Водночас нормативними документами з цивільного захисту передбачено реалізацію заходів захисту працівників, майна від різних надзвичайних ситуацій (природного, техногенного характеру, соціальних та воєнних) та небезпечних подій, а охорона праці покликана створювати належні, безпечні та здорові умови праці, запобігати нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Такі висновки можна зробити, проаналізувавши визначення цивільного захисту та охорони праці, наведені в нормативних документах. Для забезпечення планування та реалізації ­заходів з охорони праці роботодавець створює систему управління охороною праці, так ­звану СУОП, а для захисту працівників від наслідків надзвичайних ситуацій або пом’якшення їх наслідків – систему цивільного захисту, а саме органи управління та сили цивільного захисту. До складу СУОП входять служба охорони праці та посадові особи підприємства відповідно до розподілу обов’язків з охорони праці і не входять інші працівники. А до системи цивільного захисту входять як керівники, посадові особи з питань цивільного захисту підприємства, основні технічні спеціалісти, так й інші працівники.

Організаційні та практичні заходи

Завдання та обов’язки підприємств і фізичних осіб – підприємців встановлює ч. 1 ст. 20 ­Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ (далі – КЦЗУ). Отже, керівник суб’єкта господарювання має організувати планування та реалізацію заходів цивільного захисту – як організаційних, так і практичних.

Серед організаційних заходів:

 • розроблення локальних документів (накази, інструкції, положення, плани);
 • розміщення інформації про надзвичайні ситуації та порядок дій у разі їх виникнення;
 • створення об’єктових формувань цивільного захисту;
 • створення диспетчерських служб (для об’єктів підвищеної небезпеки);
 • здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, якщо такі перебувають на балансі/утриманні підприємства;
 • дотримання протиепідемічних режимів;
 • розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах підприємства;
 • призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку на підприємстві, у структурних підрозділах (приміщеннях), а також за технічний стан первинних засобів пожежогасіння;
 • організація та підтримання взаємодії з територіальними підрозділами ДСНС, органами місцевого самоврядування з питань цивільного захисту.

До заходів практичного спрямування належать:

 • проведення навчання з питань цивільного захисту працівників підприємства за відповідними програмами, затвердженими ДСНС;
 • організація навчання з питань цивільного захисту керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у навчальних центрах сфери управління ДСНС;
 • проведення тренінгів, семінарів з працівниками (зокрема, із залученням сторонніх компаній/організацій);
 • здійснення спеціального об’єктового навчання та тренування з питань цивільного захисту;
 • забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Зауважимо, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані як підприємці, виконують заходи цивільного захисту особисто. Таку норму встановлює ч. 3 ст. 20 КЦЗУ.

Підрозділ чи посадова особа?

Для належного планування заходів цивільного захисту, напрацювання локальних документів за цим напрямом, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій для підприємства, забезпечення взаємодії з відповідними органами, організації навчання посадових осіб працівників на підприємстві створюється підрозділ з питань цивільного захисту або призначається відповідна посадова особа (зазвичай це фахівець з питань цивільного захисту). Умови, від яких залежить, створюється підрозділ чи призначається посадова особа, викладено в ч. 2 ст. 20 КЦЗУ.

Зокрема, підрозділи з питань цивільного захисту створюються в суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 54 КЦЗУ суб’єкти господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони держави, відносяться до відповідних категорій цивільного захисту – особливої важливості, першої чи другої.

Посадова особа з питань цивільного захисту призначається:

 • у суб’єктах господарювання, у закладах охорони здоров’я із загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб та в суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії цивільного захисту;
 • у закладах освіти із чисельністю 500 і більше осіб, які здобувають освіту за денною формою.

У суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб призначаються особи з питань цивільного захисту за рахунок штатної чисельності суб’єкта господарювання.

Підрозділ з питань цивільного захисту є самостійним структурним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо керівнику суб’єкта господарювання та утримується за рахунок коштів суб’єкта господарювання. Його завдання та права затверджені в Типовому положенні про підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання, затвердженому наказом МВС України від 20.04.2017 № 325.

Статтю повністю читайте в Додатку до журналу "Охорона праці" № 5/2024.

Експерт Королькова Олександра