Редакція журналу «Охорона праці»

Модуль 3. ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ТА ДЕКЛАРАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

15.12.2021

Модуль 3. «Документи дозвільного та декларативного харакетру на виконання робіт підвищеної небезпеки» 

ШКОЛА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’ЯМ ПРАЦІВНИКІВ У ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ

1.  Додакові матеріали перелік (доступні для завантаження наприкінці сторінки):

  • Презентація Модуля 3 (Андрій Мусійовський)
  • Презентація Модуля 3 (Микола Федоренко)
  • Про нові зміни до порядку оформлення дозволів і декларацій у системі держпраці (Додаток до журналу "Охорона праці" 8/2021)
  • Дозвіл & декларація  (Додаток до журналу "Охорона праці" 3/2021)

2. Практичне завдання до навчального Модуля 3 

Встановити види робіт підвищеної небезпеки Вашого підприємства, які виконуються на підставі дозволу, а також види робіт підвищеної небезпеки Вашого підприємства, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Оформити заяву на одержання дозволу (виконання лісосічних робіт) та декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (експлуатація технологічних транспортних засобів) згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (за встановленою формою)

Деталі практичного завдання доступні для завантаження наприкінці сторінки 

3. Відеозапис лекції Модуля 3

 

Зображення та документи

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»