Колесник Сергій

Технічний фактор

03.02.2022

Аналіз останніх випадків аварій під час перевезення небезпечних вантажів показав, що серед основних причин аварійної події є технічні фактори – зношеність рухомого складу та конструктивні недоліки (невідповідності) цистерн.

Діяльність із перевезення небезпечних вантажів завжди пов’язана з підвищеними ризиками та загрозами. Регламентована вона ­Законом України «Про перевезення небезпечних ­вантажів», постановами Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади.

Наслідками порушення вимог вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність, стають транспортні події та аварії, що мають шкідливий вплив на здоров’я людей і стан навколишнього середовища.

Небезпечні вантажі переважно транспортують автомобільним і залізничним транспортом у цистернах: автоцистернах, вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах. Вони, своєю чергою, поділяються на дві групи: цистерни для перевезення газів у стиснутому або зрідженому стані та цистерни для ­перевезення небезпечних вантажів у рідкому, ­порошкоподібному або гранульованому стані.

ПРО ОЦІНКУ ВІДПОВІДНОСТІ

Із 1 січня 2020 р. для перевезення газів класу 2, крім газів або виробів класів 6.1, 6.2 та 7, а також для перевезення небезпечних речовин, що належать до інших класів, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском (далі – Технічний регламент), затвердженого постановою КМУ № 536 від 04.07.2018, обов’язковою є оцінка відповідності та проведення інспектування цистерн відповідно до вимог Технічного регламенту.

Зазначене обладнання має відповідати вимогам:

  • Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із ЗУ від 17.11.2009 № 1727-VI;
  • Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої України приєдналася відповідно до ЗУ від 02.03.2000 № 1511-III;
  • додатка С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася згідно із ЗУ від 05.06.2003 № 943-IV, якщо інше не передбачено в додатках до зазначених угод.

Однак керівник секторальної групи по Технічному регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, Вадим Гудошник повідомив, що в Україні загалом не більше ніж п’ять підприємств, які експлуатують цистерни для перевезення газів класу 2, пройшли оцінку та відповідають установленим вимогам ­Технічного регламенту щодо відповідності обладнання. Водночас у нашій країні є ще близько ­десяти виробників, які виготовляють продукцію, що не відповідає таким вимогам, але її продають та експлуатують на території України.

 Держпраці України згідно з постановою КМУ від 01.06.2011 № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» здійснює державний ринковий нагляд за видами продукції, що введена в обіг на ринку України, зокрема за рухомим обладнанням, що працює під тиском. Територіальні підрозділи Держпраці проводять планові ­та позапланові перевірки такого обладнання. Планові – у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові – у розповсюджувачів, виробників та операторів.

Під час такої перевірки, проведеної у 2021 р., було виявлено продукцію, яку один з виробників надає на ринок України, але вона не відповідає вимогам Технічного регламенту та не має сертифікатів відповідності. У результаті підприємству було заборонено випуск цистерн до повного усунення всіх порушень і конструктивних недоліків та проходження процедури оцінки відповідності Технічному регламенту.

Крім цього, з неофіційних джерел відомо, що деякі з автоцистерн, які стали учасниками ДТП останнім часом, також не пройшли необхідну оцінку ­від­повідності.

Статтю повністю читайте в журналі № 2/2022

Кореспондент Колесник Сергій