Редакція журналу «Охорона праці»

Стандарти ISO та нові знання

16.04.2021

Можна нескінченно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як працюють інші люди. Асоціація з цим жартом виникає, коли слухаєш експерта своєї справи. Журнал звернувся до Євгенія Годнєва, консультанта з управління, директора ТОВ «Хелікс» (м. Київ), із запитанням: як і чого потрібно навчати персонал, якщо підприємство готується до впровадження стандартів ISO? Його відповідь буде корисною багатьом, особливо тим керівникам підприємств, де управлінці та персонал відкриті до змін і прагнуть удосконалювати свій бізнес.

Впровадження стандартів ISO – це стандартне і нестандартне навчання

Підприємство, яке вирішило впровадити стандарти ISO як модель розвитку своєї системи менеджменту якості, екології, охорони праці тощо, має пройти довгий шлях, результатом якого повинні стати зовсім інші мислення й поведінка всіх працівників і керівників компанії: «Інформування → Прояснення → Переконання → Залучення → Формування поведінки співробітників».

Водночас підприємство зіткнеться з тим, що називається «вікна Овертона», з неминучою реакцією співробітників на нововведення, яка також буде динамічно змінюватися: «Неможливо → Радикально → Задовільно → Розумно → Популярно → Правило».

На підприємстві відбуватимуться зміни, пов’язані з розвитком компетентності персоналу: «Неусві­домлена некомпетентність → Усвідомлена неком­петентність → Усвідомлена компетентність → Неусвідомлена компетентність».

Провести навчання лише за стандартним, типовим набором тем, пов’язаних із впровадженням новацій, – недостатня умова для результативного та ефективного застосування стандартів ISO. «Вимоги стандарту ISO 45001», або «Процесна модель управління», або «Внутрішній аудит» – цих уроків буде замало. Адже таке навчання не дає відповіді на не менш важливі запитання: як виявляти і як працювати з емоціями персоналу як з відповідною реакцією на навчання? як донести до співробітника, у чому полягає цінність цього навчання особисто для нього? Отже, перетворення в компанії не будуть ефективними, як і не станеться її істотного прориву на ринку.

Зверніть увагу, я не вживаю слово «проєкт» щодо стандартів ISO. Проєкт (в управлінській діяльності) (англ. рroject; від лат. рrojectus – «кинутий уперед», «що виступає вперед») – тимчасове підприємство, спрямоване на створення унікального продукту, послуги або результату (PMBOK). Проєкт обмежений у часі та має свій завершений результат. Робота із системами менеджменту не має часових обмежень «від і до». Системи менеджменту постійно зазнають змін, тобто не можна встановити кінцевий стан системи. Сьогодні так, а завтра вже по-іншому. Чому так відбувається? Відповідь є в стандартах ISO, і пов’язана вона зі змінами зовнішнього і внутрішнього контекстів, із зацікавленими сторонами.

Проте якщо для вас стандарт ISO – це проєкт, то тоді й з’являється стандартний набір тем, а разом з ними ризик не досягти бажаних цілей, про що говорилося раніше.

Але тоді чого варто навчати співробітників? Робота зі стандартами ISO, а значить, із системами менеджменту повинна супроводжуватися безперервним навчанням персоналу з обов’язковим отриманням зворотного зв’язку на зміни, що відбуваються на підприємстві. Зворотний зв’язок – неодмінна умова. Без зворотного зв’язку системи менеджменту є нежиттєздатними.

Чого навчатися (перелік неповний):

  • умінню відкривати очі співробітникам на, здавалося б, звичайні речі. Згадаймо вислів Пікассо: «Є лише один погляд на речі – поки хтось не покаже, як поглянути на них іншими очима»;
  • мистецтву ставити запитання не тільки заради отримання інформації, а й для формування відносин, заснованих на взаємному інтересі та зацікавленості;
  • розуміти, про що запитувати, – це допомагати думати інакше. Якщо не ставити правильні запитання, то не буде правильних рішень;
  • створювати психологічну безпеку в колективі за допомогою навчання.

Статтю повністю читайте в журналі № 4/2021

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»