Редакція журналу «Охорона праці»

Сім раз відміряй…

17.05.2021

Як правильно скласти декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ОП (далі – декларація) є документом, за допомогою якого суб’єкт господарювання повідомляє дозвільний орган про свою відповідність вимогам законодавства щодо певного виду господарської діяльності (зокрема, матеріально-тех­нічної бази, кваліфікації персоналу) та на підставі якого набуває права на провадження заявленого виду господарської діяльності і несе передбачену законом відповідальність.

Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання – земельні ділянки, будівлі, приміщення, матеріальні ресурси, засоби виробництва та документи, потрібні для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Якщо суб’єкт господарювання використовує працю найманих працівників (незалежно від виду оформлення трудових відносин) для виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, цю діяльність суб’єкт має провадити на підставі декларації. Декларацію має бути подано до територіального органу Держпраці не пізніше ніж за п’ять робочих днів до
початку виконання робіт/експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

Що змінилося в законодавстві

Із 10 березня 2021 року набрала чинності постанова КМУ від 03.02.2021 № 77 (далі – Постанова № 77), яка затверджує новий Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та вносить зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небез­пеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок № 1107).

Відповідно до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки машини, механізми, устатковання розділено на дві групи:

 • група А – експлуатуються (застосовуються) на підставі дозволу;
 • група Б – експлуатуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Унесено зміни до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, визначеного Порядком № 1107. Роботи також розподілено на дві групи:

 • група А – виконують на підставі дозволу;
 • група Б – виконують на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Відповідно до внесених до Постанови № 77 змін  деякі машини, механізми, устатковання мають відповідати вимогам Технічних регламентів:

 • Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 16.01.2019 № 27;
 • Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 04.07.2018 № 536;
 • Технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 № 1025;
 • Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62;
 • Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 № 1055.

На підставі декларації:

 • виконують роботи підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатку 2 до Порядку № 1107;
 • експлуатують (застосовують) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, зазначені в групі Б відповідного переліку Постано­ви № 77.

Оксана Горстка, заступник начальника управління – начальник відділу експертної роботи та надання послуг
ГУ Держпраці у Харківській області

Статтю повністю читайте в журналі № 5/2021

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»