Алексєєв Анатолій

Робота в замкнених просторах та розслідування інцидентів: практика в Україні

25.06.2024

В Україні, як і у Великій Британії, серед усіх робіт з підвищеною небезпекою робота в замкненому просторі є однією з найнебезпечніших. Вітчизняні підприємства також мають напрацьовані підходи до їх виконання. А також до розслідування будь-яких інцидентів, що стаються на робочих місцях.

Роботи в нафтогазовій галузі здебільшого пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Отже, є високий рівень ризику настання інцидентів. У Міжнародній Асоціації Нафтогазовидобувних Компаній (International Association of Oil & Gas Producers) проаналізували статистику травматизму в галузі, яка показала, що велика кількість смертельних нещасних випадків на виробництві стається саме в замкненому просторі. Тому група експертів розробила Правила, які рятують життя, що не призначені для усунення всіх ризиків та небезпек, а зосереджені лише на тих аспектах, які будь-який працівник може контролювати. І найголовніше, ці універсальні поради дають змогу уникнути інцидентів.

Якщо кожен, хто пов’язаний з виконанням робіт у замкненому просторі, прочитає, що особисто він повинен зробити перед початком роботи, і виконає ці вимоги, загроза життю та здоров’ю його й інших виконавців робіт буде мінімальною. Простота впровадження правил полягає і в тому, що зазначені вимоги може проконтролювати також інший працівник, який просто проходить повз місця виконання цих робіт.

Важливим моментом є й те, що не можна розпочинати роботи, не знаючи, які небезпеки можуть при цьому виникнути. Це можуть бути:

 • низький рівень вмісту кисню;
 • вогненебезпечне або токсичне середовище;
 • слизька поверхня;
 • перешкоди вільному переміщенню;
 • слабка освітленість і погана видимість;
 • вплив електричного струму;
 • висока температура повітря;
 • підвищений шум;
 • радіоактивні матеріали;
 • біологічні шкідливі речовини;
 • ризик інфекційного захворювання.

Ці та інші можливі небезпеки можуть стати причиною виникнення таких небезпечних виробничих ризиків у замкненому просторі:

 • обмежений вхід або вихід з місця виконання робіт;
 • тривале перебування пра­цівника під час виконання робіт у замкненому просторі;
 • обмеження в русі під час переміщення людей;
 • недостатній або ускладнений повітрообмін;
 • наявність загазованості в замкненому просторі;
 • пожежа, вибух, займання легкозаймистих речовин (ЛЗР);
 • вплив шкідливих і забруднювальних речовин;
 • складності екстреного покидання робочої зони;
 • складності комунікації із групою зовні;
 • падіння з висоти.

Залежно від виду робіт, які виконуються в замкненому просторі, використовуються різні засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ). Але є ЗІЗ, які обов’язково мають бути в наявності. Зокрема: блок захисту від падіння, штатив, газо­аналізатор, обладнання для подачі кисню, страхувальні пояси, шлангові протигази, пояси/петлі для фіксування інструментів.

Для полегшення роботи відповідальним особам команда Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) розробила чек-лист, який ефективно використовується під час проведення оцінювання ризиків перед роботами в замкненому просторі  багатьма підприємствами. Завдання, викладені в цьому чек-листі, необов’язково є вимогою відповідного нормативно-правового акта з охорони праці. На бажання можна взяти його за зразок та вдосконалити з урахуванням особливостей того чи іншого підприємства.

Також є типовий порядок підготовки до виконання робіт у замкненому просторі, розроблений групою експертів у сфері охорони праці. У ньому вказується сім основних кроків, які потрібно здійснити для забезпечення безпеки праці.

* * *

Навіть на підприємствах, де функціонує ефективна, досконала і сучасна система управління охороною праці (СУОП), трапляються різні інциденти під час виконання робіт у замкненому просторі. Інцидентами є всі небезпечні ситуації, які сталися під час ­виконання робіт, зокрема: смертельні випадки, нещасні випадки із втратою робочого часу, незначні інциденти без втрати працездатності, події без наслідків або потенційно небезпечні події (Near­Miss) і просто небезпечні дії.

Найкраще і найнаочніше продемонстровано статистику відповідних показників у вигляді пірамід. Така піраміда показує, що якщо на підприємстві стається 600 небезпечних дій або 100 інцидентів без травмувань тощо, то це є сигналом для настання смертельного нещасного випадку.

Важливо кожному інциденту приділяти увагу, обговорювати, розслідувати та вживати потрібних запобіжних заходів. Зокрема, велике значення має розслідування NearMiss. Це нескладна і коротка внутрішня процедура, затверджена на підприємстві.

Наприклад, 15 лютого 2023 р. на одному з нафтогазових об’єктів стався інцидент. Працівники підрядної організації проводили монтажні роботи згідно з договором і під час роботи дрилем пошкодили в стіні лінію живлення 220 В. Кабель живлення заізолювали ізоля­ційною стрічкою, повідомили про це майстра та продовжили роботу. Керівників і відділ охорони праці про цей інцидент поінформовано не було. Наслідки інциденту були виявлені працівником відділу охорони праці наступного дня під час відвідування об’єкта. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а майно не було пошкоджено, тому інцидент віднесено до категорії NearMiss.

Під час розслідування було встановлено потенційну небезпеку цього інциденту: електричний удар працівника підрядника або іншого працівника, загоряння або псування підключеного до електролінії обладнання. Також встановлено безпосередні причини – неналежне планування робіт та нехтування вимогами електробезпеки. Встановлено також кореневі причини: недостатня обізнаність працівників підрядної організації, неналежний контроль з боку керівника об’єкта. Найважливішим у цьому розслідуванні став здобутий урок, а саме:

 • потрібно вивчати схему електричних комунікацій перед роботою зі свердлінням стіни або використовувати лінійний детектор для виявлення ліній живлення в стіні;
 • кожна робота потребує оцінки ризиків, належного планування і контролю;
 •  після настання будь-якого інциденту потрібно звітувати керівнику відділу охорони праці.

На підприємствах, де розроблено та впроваджено відповідні положення про розслідування інцидентів, у кожному підрозділі, на конкретному місці є бланки так званих СТОП карт, які може заповнити будь-який працівник (занести інформацію про інцидент) і передати до відділу охорони праці, які далі проведуть розслідування та зроб­лять відповідні висновки.

Статтю повністю читайте в журналі «Охорона праці» № 6/2024 або КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Anatoliy Alekseev

Working in confined spaces and incident investigation: practice in Ukraine

Operations in the oil and gas industry are mostly related to high-risk activities. The International Association of Oil & Gas Producers analyzed injury statistics in the industry, which showed that a large number of fatal accidents at work occur in confined spaces. Therefore, the group of experts developed the Life-Saving Rules, which are not intended to eliminate all risks and hazards, but focus only on those aspects that any employee can control. And most importantly, these universal tips help to avoid incidents.

If everyone involved in work in confined spaces reads what they personally need to do before starting work and complies with these requirements, the threat to their life and health and that of other workers will be minimal. The simplicity of implementing the rules also lies in the fact that these requirements can also be checked by another employee who simply passes by the place where the work is being performed.

Експерт Алексєєв Анатолій