Петченко Ірина

Ризики будівельного майданчика

09.03.2022

Оцінка ризиків під час виконання будівельних робіт та ієрархія заходів контролю. Застосування карт ризиків на будівельному майданчику.

На сьогодні в законотворчих колах здійснюється робота з підготовки проєкту нового закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», який передбачає запровадження ризикоорієнтованого підходу в системі управління охороною праці в Україні. В основі ефективного функціонування таких систем – постійна робота з визначення джерел небезпеки, оцінки ризиків та вжиття заходів для зниження ризику до прийнятного рівня.

Це нова для України система управління, яка полягає в тому, що ризиками потрібно керувати: знижувати та усувати. Як результат – знизиться рівень виробничого травматизму. Саме тому для будівельної галузі (де рівень виробничого травматизму, особливо смертельного, надзвичайно високий) ризикоорієнтована система управління має стати рятівним кругом, який витягне галузь зі «смертельного» дна.

Оцінюємо ризики

Як зазвичай працівники виконують роботи? Усюди постійно можна побачити однотипні порушення вимог  охорони праці. Причини цих порушень різні: незнання правил безпеки, бажання скоріше виконати роботу, відсутність потрібного обладнання та використання засобів, що є в наявності, відсутність системного підходу до управління процесами, використання інвентарного обладнання, що недоукомплектовано засо­бами захисту.

Наслідком такого ставлення до безпеки праці є настання нещасних випадків різного ступеня тяжкості.

Як не допустити травмування? Одним з дієвих та ефективних інструментів запобігання нещасним випадкам є оцінка ризиків на робочих місцях.

Мета управління ризиками – збільшення ймовірності та впливу позитивних подій і зменшення ймовірності та впливу небезпечних подій на працівників.

Перед тим як оцінювати ризики, потрібно визначити небезпеки на робочих місцях.

Небезпека – джерело, що може призвести до травмування і погіршення здоров’я чи смерті людини, завдавати шкоду майну, довкіллю, чи їх комбінація (п. 4.16 ДСТУ 2293:2014).

Роботодавець у процесі виробництва повинен систематично і достатньою мірою виявляти та ідентифікувати небезпеки в засобах праці, виробничому приміщенні, іншому виробничому приміщенні. Якщо не можна усунути небезпеки, потрібно оцінити їх вели­чину з погляду небезпеки для працівників.

Слід пам’ятати, що провести оцінку ризиків на робочих місцях тільки один раз недостатньо. Потрібно проводити систематичну перевірку та вживати відповідних корегувальних заходів, щоб запобігти відхиленню від норм, правил, інструкцій з охорони праці та, відповідно, не допускати ризику. Вчасно не усунутий ризик може призвести до різних наслідків, починаючи від професійних захворювань і закінчуючи травмами різного ступеня тяжкості. Зважаючи на це, потрібен щоденний моніторинг небезпек на робочих місцях.

Матричний метод

Матриця ризиків (або карта ризиків) дає змогу визначити рівень кожного виявленого ризику для подальшого прийняття рішення щодо його зниження.

У карті ризиків зазначено критерії оцінки ризиків, а саме тяжкості наслідків та ймовірності настання ризикової події протягом певного періоду. Кожен критерій ранжується від мінімального до максимального значення. Підсумковий рівень ризику визначається на перетині двох критеріїв. Наприклад, до високих ризиків слід відносити ризики, які є найімовірнішими і спричиняють максимально тяжкі наслідки.

За допомогою карти ризиків можна порівнювати ризики між собою. З’ясування пріоритетності ризиків (що є найвищими) потрібне для подальшого визначення рівня контролю, черговості та оперативності заходів щодо наступного аналізу ризиків..

Застосування простих інструментів, якими є карти ризиків, не має бути кінцевою метою процесу управління ризиками. Найімовірніше, це проміжний крок для визначення істотних ризиків, які вимагають більш глибокого аналізу.

На прикладі виконання робіт на висоті розглянемо варіанти зниження ризиків.

1. Усунення джерела небезпеки:

  • не працювати на висоті, якщо можна працювати з підлоги;
  • змінити технологію ведення робіт так, щоб уникнути виконання робіт на висоті.

2. Заміщення.

  • Використовувати найбезпечніші засоби для роботи на висоті.

3. Технічні заходи.

  • Засоби для запобігання падінню з висоти (огорожа). Засоби праці (засоби підмощування, драбини).

4. Організаційні, технологічні заходи.

  • Навчання, інструктажі, знаки безпеки.

5. ЗІЗ.

  • Запобігання падінню засобами індивідуального захисту (страхувальний пояс).

Статтю повністю читайте в журналі № 2/2022.

Експерт Петченко Ірина