Росс Сергій

Рідний підрядник

14.07.2021

Про вибір та алгоритм взаємодії з підрядниками. А також про інструменти, які використовують для контролю за безпекою робіт, і заходи впливу на підрядників. Досвід компанії Кернел.

Взаємодія з підрядними організаціями – один із найважливіших напрямів діяльності Кернел, яким займаються служби охорони праці компанії. У роботі з підрядниками для забезпечення безпеки використовуються інструменти оцінки й управління ризиками*. З моменту в’провадження на виробничих об’єктах інтегрованої системи менеджменту, зокрема OHSAS, а тепер ISO 45001, компанія Кернел має постійну динаміку зростання й розвитку.

Готуємо базу

Політика компанії. Ризико­орієнтований підхід, чіткий алгоритм визначення ризиків і роботи з ними компанія прописала у своїй Політиці з охорони праці та здоров’я, промислової, технічної і транспортної безпеки. Цей документ загальнодоступний і є основою для побудови ефективної системи взаємодії з підрядними організаціями.

Ми чітко визначили заінтересовані сторони, а також наявні труднощі та прогалини в організації підрядних робіт. Після чого накреслили конкретні кроки для змінення поточної ситуації.

Навчання. Перш за все організували підготовку і навчання персоналу, яке пройшли всі без винятку учасники виробничого процесу. За часом це збіглося з технічною реконструкцією кількох об’єктів, до якої залучалися підрядники, тому фокусування на підрядних організаціях набуло для Кернел винятковоїактуальності.

Інциденти. Ми проаналізували інциденти за останні 5 років, які призводили до втрати здоров’я та життя співробітників і створювали небезпечні ситуації на виробництві. Відповідно, такі інциденти спричинювали іміджеві та фінансові втрати, пов’язані з простоєм обладнання або зупиненням певних видів робіт до усунення небезпечних ситуацій.

Типові ситуації. Крім того, ми вивчали досить типові для компанії кейси. Наприклад, коли в момент прибуття представника підрядної організації на виробничий об’єкт працівник відділу охорони праці нашої компанії стикався з тим, що підрядник не має потрібного пакета документів. І навіть якщо за графіком вже потрібно було починати роботи, фактично допустити підрядників до їх виконання ми не могли – високі ризики. Суворі заходи були обумовлені не тільки вимогами нормативних актів і внутрішніх стандартів, а й репутацією компанії – адже за кожним таким рішенням стоять людські життя.

Відмінності у принципах і підходах. На прикладах вивченого матеріалу й актуального досвіду Кернел можна чітко побачити відмінності принципів і підходів щодо ведення робіт у підрядних організацій і системних компаній. Кардинально різні орієнтири й цілі. Без перебільшення можна стверджувати, що саме принциповий підхід великого бізнесу до питань безпеки істотно впливає на формування базових уявлень про охорону праці в підрядних організаціях.

ESOSH. Сьогодні сучасні практики провідних підприємств доступні для всіх суб’єктів підприємництва в Україні. Зокрема, цьому сприяє Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH), з яким у нас налагоджено плідну співпрацю і з яким ми з готовністю ділимося своїми напрацюваннями та ефективними практиками. Водночас перейнятий у колег досвід ­допоміг нам структурувати процес взаємодії з підрядними організаціями та розділити його на етапи.

* Додатково до статті публікуємо розроблені компанією Кернел документи:

  • Повідомлення про виконання робіт  /  JSA (c. 28–29)
  •  Порядок роботи з підрядними організаціями на дільницях (додаток до журналу, с. 16–48)
  •  Опитувальник для підрядника (додаток до журналу, с. 49–53).

Статтю повністю читайте в журналі № 7/2021

Експерт Росс Сергій