Якименко (Купира) Зінаїда

Перевірки Держпраці: знімаємо напружений момент

14.05.2021

Що слід знати про перевірки, як підготуватися до них та уникнути порушень, за які передбачено відповідальність? Спробуємо відповісти на ці запитання.

Питання перевірок не втрачає своєї актуальності. У разі позапланової перевірки інспектори приходять, коли їх ніхто не чекає. І до таких «відвідин» слід бути готовим завжди – щонайменше знати свої права та повноваження перевіряльників. Якщо ж перевірка планова, то маємо змогу заздалегідь підготуватися до неї та усунути наявні недоробки й упущення.

Планова перевірка є запланованим візитом державного інспектора, що здійснюється згідно з річним планом перевірок. На Інспекційному порталі (https://inspections.gov.ua/) можна ознайомитися з планом перевірок на­глядових органів на поточний рік. Перевірте, чи входить ваше підприємство до списку планових перевірок у цьому році, і якщо так, то розпочинайте підготовку.

Для того щоб зрозуміти, що саме перевірятимуть, потрібно звернутися до уніфікованої форми акта перевірки та інших документів, які оформляються за результатами того чи іншого заходу контролю. Проведіть самоконтроль – заповніть форму акта: у такий спосіб ви перевірите самі себе щодо виконання норм чинного законодавства. Перегляньте нормативне обґрунтування з кожного питання і дайте відповідь «так» чи «ні» на кожен з пунктів – так, як це зробив би інспектор під час перевірки.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом від 27.10.2020 № 2161 затвердило форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці (далі – Держпраці). Цим наказом затверджено 15 форм документів, які можуть бути складені під час перевірки. Зупинимося на формі Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду (далі – Акт).

Акт у новій редакції великий за обсягом. Кожен перелік питань для проведення перевірок складено відповідно до переліку нормативно-правових актів, які також зазначені в Акті.

Згідно з новою редакцією суб’єкт господарювання за бажанням може заповнити частину Акта, в якій запропоновано дати оцінку щодо професійного рівня посадових осіб, які проводили перевірку, оцінити їх професійну компетентність та доброчесність.

Проаналізуємо окремі пункти Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду, викладеного в Додатку 1 до Акта.

Статтю повністю читайте в журналі № 5/2021

Кореспондент Якименко (Купира) Зінаїда