Федоренко Микола

Переліки, переліки – не перелікувати!

26.01.2023

Навіщо оформляти два дозволи – на експлуатацію вантажопідіймальних машин і на виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних машин? Чи потрібно сплачувати двічі за однакові за змістом послуги експертизи?

Чинне законодавство у сфері промислового виробництва вимагає отримання документів ліцензійного, ­до­звільного та декларативного характеру на провадження певних дій або здійснення видів господарської діяльності (на підставі відповідного переліку дій або видів робіт).

Єдиним винятком щодо такого підходу є  дозвільне та декларативне регулювання у системі Держпраці, які ґрунтуються на двох переліках: Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та Перелік видів робіт підвищеної небезпеки.

Навіщо два окремих переліки, якщо можна обійтись одним?

ПОДАВАТИ ЧИ НЕ ПОДАВАТИ?

Чинне законодавство визначає переліки видів господарської діяльності, під час виконання яких є підвищений ризик для життя та здоров’я працівників і для провадження яких потрібно оформлювати документи ліцензійного, дозвільного та декларативного характеру.

  • Ліцензія – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження певного виду господарської діяльності. Водночас однією з підстав для видачі ліцензії в умовах промислового ­виробництва є наявність ліцензійних умов – відповідної матеріально-­технічної бази суб’єкта господарювання.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII передбачено Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Станом на 01.01.2023 він містить 32 види господарської діяльності (зокрема, будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками; перероблення побутових відходів).

  • Документ дозвільного характеру – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.
  • Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства – документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб  суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру (ст. 1 Закону України «Про ­дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV).

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності визначений додатком до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI. Станом на 01.01.2023 він містить 82 види господарської діяльності (зокрема, виконання будівельних робіт;  початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; здійснення операцій у сфері поводження з відходами).

Відповідно до постанови КМУ від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних послуг декларації про провадження господарської діяльності без ­отримання документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг, крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до цієї постанови, яким передбачено 62 види робіт (зокрема, поводження з небезпечними відходами; роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання).

Отже, документи ліцензійного, дозвільного та декларативного характеру визначають спроможність бізнесу до здійснення певних видів господарської ­діяльності.

Пожежна безпека. Процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин), визначає Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затверджений постановою КМУ від 05.06.2013 № 440.

Згідно з п. 1 цього Порядку можливість неподання декларації передбачена, зокрема:

  • у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
  • у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду.

Тобто відповідно до вимог законодавства з питань пожежної безпеки видача документа декларативного характеру стосується початку роботи новоутворених підприємств та використання об’єктів нерухомості.

Статтю повністю читайте в Кабінеті охорони праці або журналі № 1/2023.

Автор Федоренко Микола