Редакція журналу «Охорона праці»

Органи місцевого самоврядування втратили повноваження

14.05.2021

Із 27.04.2021 виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад не мають права на здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість, зокрема з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання» (далі – Закон № 1320). Зазначеним Законом передбачено внесення змін до ­Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про судовий збір».

Стаття 259 КЗпП України у редакції після набуття чинності Законом № 1320 передбачатиме, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Державна служба України з питань праці), та його територіальні органи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім податкових органів, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, а органи місцевого самоврядування – ­­на підприємствах, в установах і організаціях, що ­перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад.

Частиною третьою ст. 34 Закону про місцеве самоврядування передбачено право міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад на здійснення на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. Отже, редакція частини третьої ст. 34 цього Закону, яка передбачала право виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад на здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством, і накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, установленому законодавством, змінена.

Статтю повністю читайте в журналі № 5/2021

Олена Коновалова, заступник директора департаменту з питан

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»