Колесник Сергій

Координація будівництва в Португалії

17.03.2021

Досвідом організації охорони праці на будівельному майданчику в Португалії поділився з читачами журналу Валентин Кривохижа, технік з охорони праці будівельної компанії з цієї країни.

Перед початком виробничої діяльності ­будь-яке підприємство в Португалії має попередньо пройти спеціальну інспекцію за умовами праці й отримати спеціальний серти­фікат. Кожна організація зобов’язана забезпечити своїм працівникам належні умови для здійснення трудової діяльності, а також сплачувати внески до фондів страхування на випадок травматизму на виробництві.

Під час вебінару, організованого журналом ­«Охорона праці», В. Кривохижа ознайомив учасників з особливостями вирішення питань ОП на будівельних майданчиках у Португалії. Зокрема, йшлося про:

  • здійснення контролю та превентивних заходів на об’єкті будівництва;
  • особливості роботи спеціаліста з ОП на будівельному об’єкті;
  •  використання засобів колективного та індивідуального захисту під час виконання робіт на висоті;
  • методи оцінки ризиків;
  • роботу інспекторів праці Головної інспекції праці Португалії (вищого державного органу з контролю умов праці, Autoridade para as Condições do Trabalho; далі – АСТ).

Особливу увагу зосереджують на роботі координатора з ОП та розробленні плану з ОП на будівельному майданчику.

ФУНКЦІЇ КООРДИНАТОРА З ОП

У Португалії замовник будь-якого будівництва призначає групу фіскалів – фахівців, кожен з яких у межах своєї компетенції контролює будівництво – якість виконання робіт, використання будівельних матеріалів згідно з проєктом тощо. Також призначають координатора з ОП з особливими повноваженнями, який провадить свою діяльність від імені замовника.

 Як і в інших країнах ЄС, тут діє Положення про заснування посади координатора заходів безпеки та охорони здоров’я. Документ передбачає участь координатора не тільки на стадії здійснення проєкту, а й на стадії його розроблення.

Якщо під час розроблення та реалізації проєкту залучено не одну під­рядну організацію, то коорди­натор ­узгоджує питання ОП з усіма підрядниками. Це дає змогу максимально ­врахувати всі вимоги безпеки ще на стадії роз­роб­лення.

Координатор і замовник робіт укладають між собою договір, згідно з яким координатора наділено повноваженнями, потрібними для виконання покладених на нього ­завдань. Залежно від складності будівництва (три категорії) залучають фахівця з відповідною підготовкою.

Основні функції координатора:

  • повне супроводження будівництва згідно з нормами законодавства з безпеки праці Португальської Республіки;
  • комунікація з інспекторами АСТ;
  • інспекційні візити на будівельний майданчик і координація всіх виробничих процесів через надання відповідних консультацій і порад;
  • реєстрація всіх цих дій в актах відвідування будівництва.

Посаду координатора з ОП може обіймати кожен фахівець з безпеки, якщо рівень його знань і досвід відповідають вимогам роботодавця. Цьому передує навчання за програмою підготовки спеціалістів з ОП, затвердженою міністерством освіти країни. Випуск­никам курсу АСТ видає сертифікат, що підтверджує їхнє право виконувати професійну діяльність з ОП.

Кожні п’ять років спеціаліст-практик повинен пройти щонайменше 30 год навчання за тематикою, яка сприяє підтримці або розвитку його професійної компетенції. А спеціалісти, які протягом п’ятирічного терміну не мали ­загалом двох років практики у сфері ­ОП, мають пройти стогодинний курс із підвищення кваліфікації.

Статтю повністю читайте в журналі № 2021

Кореспондент Колесник Сергій