Годнєв Євген

Консультант на допомогу

14.02.2022

Правило лікаря «не зашкодь» не менш важливе і в іншій сфері діяльності – послугах щодо консультування. Якщо підприємство приймає рішення про залучення консультанта для розвитку та поліпшення своєї системи професійного здоров'я і безпеки на основі вимог стандарту ISO 45001:2018, то перед підприємством постає питання про вибір такого консультанта. Як керувати ризиками та можливостями  під час цього вибору, читайте у статті.

Із діалога директора підприємства та консультанта з управління:
– Мені потрібен консультант щодо стандарту ISO 45001:2018 із найліпшим поєднанням ціна – якість.
– Гаразд. Я постараюся відповідати цьому критерію. З ціною все зрозуміло, але мені потрібно знати, що ви маєте на увазі під поняттям «якість послуг консультанта».
– Добре. По-перше, це……?!…. Так, якщо чесно, то я не думав, що визначити так складно!
– Може, давайте поставимо запитання інакше: яких результатів ви очікуєте від моєї роботи?

Отже, стандарт ISO 45001:2018 «Системи менеджменту професійного здоров’я та безпеки. Вимоги з настановами щодо застосування». У назві стандарту виділимо два слова, які визначили зміст цієї статті – «системи менеджменту». Це означає, що у разі прийняття рішення підприємством щодо потреби залучення консультанта для поліпшення системи управління охороною праці на основі вимог стандарту ISO 45001:2018, має йтися не тільки про залучення консультанта, а консультанта з управління. Який має всі потрібні підтверджені компетенції, методи та методики для здійснення таких проєктів.

Стандарт ISO 20700:2017 «Директиви для послуг з управлінського консультування» розроблено саме для створення прозорого, зрозумілого порядку надання такого типу послуг. Докладніше – у статті.

1. Послуга з управлінського консультування. Правило лікаря «не зашкодь»

У роботі консультанта з управління, особливо того, хто працює зі стандартом ISO 45001:2018, важливим є дотримання кількох правил:

 • консультант завжди прагне бути корисним;
 • консультант завжди зберігає контакт із наявною на цей момент реальністю;
 • в основі відносин консультанта та замовника лежать допомога та взаємоповага;
 • консультант розуміє ступінь своєї непоінформованості про підприємство замовника;
 • вибір часу реалізації запланованих дій має вирішальне значення;
 • якщо консультант сумнівається, відчуває труднощі, він говорить про це;
 • соціальна відповідальність.

Яка може бути шкода від консультанта?

 • створення ілюзії легкості досягнення бажаних результатів;
 • особиста некомпетентність консультанта та на її основі рекомендації, рішення. У сфері охорони праці це може мати трагічні наслідки;
 • прагнення продати клієнту те, що він уміє, а не те, що тому справді потрібне;
 • прямий обман клієнта;
 • недотримання етичних норм поведінки;
 • нерозуміння специфіки роботи компанії клієнта, отже – і специфіки у сфері охорони праці;
 • безсистемність у наданні консультаційних послуг;
 • робота з проблемами, що вирвані з контексту компанії.

Можливо, цей список можуть продовжити компанії, які вже працювали з консультантами з управління та отримали негативний досвід.

Управлінське консультування належить до надання послуг. Послуга характеризується тим, що вона може надаватися лише за безпосередньої участі двох сторін. Крім того, послугу можна оцінювати як за кількісними, так і за якісними показниками.

Між компанією та консультантом з управління має бути встановлено зрозумілі для обох сторін правила роботи, починаючи з надання консультантом інформації про себе, свої послуги, компетенції, кваліфікацію та до завершення проєкту з оцінкою досягнутих результатів, навіть негативних.

Для забезпечення такого підходу рекомендується використовувати ISO 20700:2017. Стандарт прийнято як національний ДСТУ ISO 20700:2017.

Стандарт встановлює (рекомендує) вимоги щодо порядку надання послуг з управлінського консультування. Дотримання цих вимог (рекомендацій) створює передумови для обох сторін вибудовувати прозорі та зрозумілі взаємини під час отримання/надання послуг з управлінського консультування, що є обов’язковою умовою для досягнення запланованого результату. Слід зазначити, що результат може бути негативним. Хоча, звісно, негативного результату ніхто не планує.

У стандарті ISO 20700:2017 є визначення поняття «послуга з управлінського консультування» – набір міждисциплінарних заходів інтелектуальної роботи у сферіі управління, спрямований на створення цінності чи сприяння змінам за допомогою надання рекомендацій та рішень з урахуванням виду діяльності підприємства.

Звернімо увагу на три позиції, без яких послуга з управлінського консультування втрачає сенс:

 • інтелектуальна робота;
 • створення цінності;
 • сприяння змінам.

Інтелектуальна робота для консультанта – це збір, обробка, аналіз інформації з наступною видачею рекомендацій та рішень. ґрунтується на безперервному процесі навчання консультанта, оцінці своїх сильних і слабких сторін, оцінці досягнення або недосягнення цілей проєкту.

Інтелектуальна робота для підприємства – це оцінка та прийняття рішень щодо рекомендацій та рішень консультанта, визначення ризиків та відкриття нових можливостей, перегляд показників, оцінка впливу змін на очікування, бажання заінтересованих сторін у сфері охорони праці. Вона ґрунтується на навчанні персоналу, груповій роботі, управлінні знаннями, розвитку особистих компетенцій, зворотному зв’язку щодо досягнутих результатів, довірі та повазі.

Цінності підприємства. Це переважно питання підприємства. Але консультант може допомогти їх визначити, провівши підприємство через послідовність запитань: від фактів та поточного становища до стратегічних рішень. У сфері охорони праці найвищою цінністю для підприємства є співробітники, їхнє здоров’я та безпека. В одній із компаній я бачив гасло на вході «Безпека – понад усе» та лічильник кількості днів, у які не сталося інцидентів.

Сприяння змінам для консультанта означає інформування → усвідомлення, реагування на ризики та можливості, що виникають.

Сприяння змінам для підприємства означає переконання → залучення → формування поведінки своїх працівників (можна розширити – безпека на основі поведінки), моніторинг показників з ОП, управління змінами, ефективна та працююча система мотивації працівників.

На що потрібно звернути увагу під час надання послуг? Про це чітко сказано у стандарті ISO 20700:2017: «Консультант відповідає за свою роботу, та остаточна відповідальність за ухвалені рішення, наслідки цих рішень, ризики та можливості, вплив на заінтересовані сторони залишається за підприємством». Це дуже важливе положення, дотримання якого спрямоване на унеможливлення виникнення передумов для маніпуляцій результатами, взаємних претензій та звинувачень у разі недосягнення поставленої мети або навіть отримання негативних результатів.

Статтю повністю читайте в журналі № 3/2022

Експерт Годнєв Євген