Колесник Сергій

Коли громадський інспектор в авторитеті

31.12.2021

Уповноважені з питань охорони праці – це зв’язкові між службою охорони праці та працівниками на робочих місцях. Вони є важливим функціональним елементом в системі управління охороною праці всього підприємства.

Сьогодні Держпраці через об’єктивні причини не в змозі охопити своїм наглядом значну кількість підприємств. Крім цього, її повноваження нині суттєво обмежені. Часто служби охорони праці підприємств також не мають змоги ефективно здійснювати контроль за дотриманням вимог безпеки праці в межах свого підприємства. Але на тих підприємствах, де обрано активних громадських інспекторів з охорони праці, набагато ліпше вирішують питання з безпеки праці та збереження здоров’я працівників.

Громадський контроль – допомога роботодавцю

АТ «Харківський машинобудівний завод «Корум Світло шахтаря» (входить до складу Corum Group, ДТЕК Енерго) – одне з найстаріших машинобудівних підприємств вугільної галузі України. Історія підприємства починається 1891 року, зі створення власником Н. Ф. Фон-Дітмаром слюсарно-механічної майстерні. У колишньому СРСР протягом десятиліть завод був монопольним виробником потужних шахтних скребкових конвеєрів. За весь час підприємство накопичило унікальний досвід у сфері проєктування продукції та розробки технології її виготовлення. Нині вироби важкого машинобудування й точного приладобудування заводу «Корум Світло шахтаря» здобули широкий попит в Україні та за кордоном. Продукцію для гірничої промисловості, що випускає підприємство, постачають у понад 18 країн світу та експлуатують у різних гірничотехнічних і кліматичних умовах, у вугільній, сланцевій, калійній та інших видобувних галузях.

На підприємстві впроваджено ризикоорієнтовану систему управління охороною праці, функціонування якої нероздільно пов’язане з діяльністю уповноважених найманими працівниками з питань ОП. Саме вони здійснюють громадський контроль за станом ОП та є представниками первинної профспілки підприємства.

Варто зазначити, що органи громадського контролю, які мають значні повноваження із захисту трудових прав працівників, не наділені правом застосування примусових санкцій. Щоб притягнути винних до відповідальності, їм потрібно звернутися до відповідних компетентних державних органів. Отже, громадський контроль є безкоштовною допомогою роботодавцю у виявленні та усуненні порушень щодо охорони праці без використання адміністративного тиску.

Згідно з названими вище законодавчими актами громадські інспектори наділені великими повноваженнями. Однак ефективність роботи насамперед залежить від бажання роботодавця та служби охорони праці співпрацювати із цими інспекторами. Є підприємства, де уповноважених найманими працівниками з охорони праці зовсім немає, а є такі, де громадський контроль лише на папері. Це, на жаль, зумовлено тим, що в Україні – низький рівень правової культури серед роботодавців, значне поширення неофіційної зайнятості, ігнорування роботодавцями законодавства про працю тощо.

Статтю повністю читайте в журналі № 1/2022

Кореспондент Колесник Сергій